idesign's
News and Infomation
5 Pictures
    
 EVERYONE HAS THEIR OWN MR.P   “Mr.P เกิดขึ้นจากด้านมืดของคน ที่คุ้นเราชอบหนีมันออกมา เอามาแสดงออก แบบแนวตลกๆ แสดงถึงความเป็นไทยที่คนมีจิตใจโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ เมื่อโดนล้อเล่น หรือแกล้งแรงๆ ก็ยังยิ้มได้ ชิ้นงาน Mr.P จึงเป็นในแนวที่ เอา Mr.P มาทรมาน เหมือนที่คนเราโดนแกล้ง หรือล้อแรงๆ แต่ก็ยังเป็นสินค้าที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนรอยยิ้มที่ยังแสดงออกมาได้”
(0)
(0)
หมวดหมู่ :
งานออกแบบ
ชื่อภาพ :
EVERYONE HAS THEIR OWN MR.P
รายละเอียด :
“Mr.P เกิดขึ้นจากด้านมืดของคน ที่คุ้นเราชอบหนีมันออกมา เอามาแสดงออก แบบแนวตลกๆ แสดงถึงความเป็นไทยที่คนมีจิตใจโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ เมื่อโดนล้อเล่น หรือแกล้งแรงๆ ก็ยังยิ้มได้ ชิ้นงาน Mr.P จึงเป็นในแนวที่ เอา Mr.P มาทรมาน เหมือนที่คนเราโดนแกล้ง หรือล้อแรงๆ แต่ก็ยังเป็นสินค้าที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนรอยยิ้มที่ยังแสดงออกมาได้”
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
16:28
จ. 10.12.2555
    
Design for Identity ในระดับ Emotino เราต้องการสร้างความต่างในตัวเอง เราซื้อเสื้อผ้า เพราะว่าสวย เข้ากับเรา ซึ่งเป็นความรู้สึกภายใน แต่เราเข้าไปอยู่ในสังคมมันเหมือนเป็น Norm เป็น
ธรรมเนียมของสังคม วัฒนธรรมที่มีผลต่อตัวเรา จากความรู้สึกที่เราอยาก Express ออกไป เราก็อยากได้การ Reflex กลับมาด้วย เพราะ
(1)
(0)
หมวดหมู่ :
งานออกแบบ
ชื่อภาพ :
Design for Identity
รายละเอียด :
ในระดับ Emotino เราต้องการสร้างความต่างในตัวเอง เราซื้อเสื้อผ้า เพราะว่าสวย เข้ากับเรา ซึ่งเป็นความรู้สึกภายใน แต่เราเข้าไปอยู่ในสังคมมันเหมือนเป็น Norm เป็น ธรรมเนียมของสังคม วัฒนธรรมที่มีผลต่อตัวเรา จากความรู้สึกที่เราอยาก Express ออกไป เราก็อยากได้การ Reflex กลับมาด้วย เพราะ
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
12:55
ศ. 7.12.2555
    
 DIGITAL SIGNAGE Latest Trend in Retail Shop
 ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้ทัศนคติ ความเชื่อ พฤตกิรรมของคนเปลีย่นเเปลงตามไป ในโลกทุกวันนี้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงขอ้มลู เเละความรู้ต่างๆ ได้มากขึ้น เเละเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้บริโภคปัจจุบันอยาก รู้อะไรก็ต้องรู้ อยากได้อะไรก็ต้องได้ มีเเนวโน้มที่จะเป็น "คนใจร้อน" มากยิ่งข้ึน
(0)
(0)
หมวดหมู่ :
งานออกแบบ
ชื่อภาพ :
DIGITAL SIGNAGE Latest Trend in Retail Shop
รายละเอียด :
ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้ทัศนคติ ความเชื่อ พฤตกิรรมของคนเปลีย่นเเปลงตามไป ในโลกทุกวันนี้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงขอ้มลู เเละความรู้ต่างๆ ได้มากขึ้น เเละเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้บริโภคปัจจุบันอยาก รู้อะไรก็ต้องรู้ อยากได้อะไรก็ต้องได้ มีเเนวโน้มที่จะเป็น "คนใจร้อน" มากยิ่งข้ึน
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
09:50
จ. 5.11.2555
    
Preciousness as Ideal and Reality
In Contemporary Jewelry Workshop คุณเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมเครื่องประดับจึงมีความสำคัญในชีวิตของเรา จะเป็นเพราะการซื้อเครื่องประดับเพื่อลงทุน หรือ เพื่อเป็นของที่ระลึก หรือเพื่อให้เรานั้นมีความสุขใจที่ได้เป็นเจ้าของ อย่างไรก็ดี ประเด็นที่น่าสนใจ ของคำถามเหล่านี้คือ
(0)
(0)
หมวดหมู่ :
งานออกแบบ
ชื่อภาพ :
Preciousness as Ideal and Reality In Contemporary Jewelry Workshop
รายละเอียด :
คุณเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมเครื่องประดับจึงมีความสำคัญในชีวิตของเรา จะเป็นเพราะการซื้อเครื่องประดับเพื่อลงทุน หรือ เพื่อเป็นของที่ระลึก หรือเพื่อให้เรานั้นมีความสุขใจที่ได้เป็นเจ้าของ อย่างไรก็ดี ประเด็นที่น่าสนใจ ของคำถามเหล่านี้คือ
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
16:53
พ. 7.11.2555
    
Stefano MarzanoElectrolux
(0)
(0)
หมวดหมู่ :
งานออกแบบ
ชื่อภาพ :
Stefano MarzanoElectrolux's Design Innovator
รายละเอียด :
ผมหมดหวังกับงานสถาปัตย์เหมือนสถาปนิกหนุ่มสาวอิตาเลียนคนอื่นๆ เพราะในเมืองนี้ไม่มีที่เหลือให้ตึกใหม่แล้วผมเลยเบนเข็มไปทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับ" และบริษัทที่เขาเลือกทำงานด้วยนั้นคือ Philipsนั่นเอง Marzanoเริ่มทำงาน กับ Philipsในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนก่อนที่เขาจะค่อยๆพัฒนาทักษะ และแนวความคิดด้านการออกแบบของตัวเองให้กว้างไกลขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดใน ปี 1991เขาก็ได้ดำรงตำแหน่ง Chief Design Officerของ Philips Designบริษัทที่ดูแลงานออกแบบทั้งหมดของ Phlips
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
16:40
จ. 10.12.2555