TCDC's
COVER STORY
23 Pictures
    
วันนี้คุณซื้อสินค้าประหยัดน้ำหรือยัง? ในโลกสมัยใหม่ที่สภาพแวดล้อมเปราะบางและต้องการการอนุรักษ์ที่เข้มข้นมากขึ้น ลำพังแค่การงดใช้ถุงพลาสติก หรือการเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อาจไม่เพียงพออีกต่อไป วิธีการประหยัดน้ำจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในเวลาที่เดินจับจ่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต

 การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับน้ำในแง่ของมลภาวะและปริมาณการใช้โดยการศึกษากระบวนการผลิตในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน จึงอาจเป็นอีกทางเลือกของการเข้าถึงปัญหาเพื่อให้แก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

 บันทึกการใช้น้ำ หรือ Water footprint จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องชี้วัดปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการการผลิตสินค้าและบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยคำนวณปริมาณน้ำจากผลรวมของทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ของการผลิต ซึ่งปริมาณน้ำที่ใช้สามารถวัดได้จากปริมาณน้ำที่ใช้ไปและ/หรือปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกมา ดังนั้น Water footprint จึงเป็นเครื่องชี้วัดที่ชัดเจนเพราะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำที่ใช้และปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกมาเท่านั้น หากแต่ยังแสดงให้เห็นถึงสถานที่และระยะเวลาที่เกิดการใช้น้ำด้วย
(1)
(0)
หมวดหมู่ :
ข่าวสาร
ชื่อภาพ :
วันนี้คุณซื้อสินค้าประหยัดน้ำหรือยัง?
รายละเอียด :
ในโลกสมัยใหม่ที่สภาพแวดล้อมเปราะบางและต้องการการอนุรักษ์ที่เข้มข้นมากขึ้น ลำพังแค่การงดใช้ถุงพลาสติก หรือการเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อาจไม่เพียงพออีกต่อไป วิธีการประหยัดน้ำจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในเวลาที่เดินจับจ่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับน้ำในแง่ของมลภาวะและปริมาณการใช้โดยการศึกษากระบวนการผลิตในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน จึงอาจเป็นอีกทางเลือกของการเข้าถึงปัญหาเพื่อให้แก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น บันทึกการใช้น้ำ หรือ Water footprint จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องชี้วัดปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการการผลิตสินค้าและบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยคำนวณปริมาณน้ำจากผลรวมของทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ของการผลิต ซึ่งปริมาณน้ำที่ใช้สามารถวัดได้จากปริมาณน้ำที่ใช้ไปและ/หรือปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกมา ดังนั้น Water footprint จึงเป็นเครื่องชี้วัดที่ชัดเจนเพราะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำที่ใช้และปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกมาเท่านั้น หากแต่ยังแสดงให้เห็นถึงสถานที่และระยะเวลาที่เกิดการใช้น้ำด้วย
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
12:36
ศ. 25.10.2556
STREET SMART เมื่อหนู ช่วยราชสีห์ ครั้งหนึ่ง... มันคือโลกส่วนตัวของคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่ต้องการประกาศความแตกต่าง ความต่ำต้อยและตัวตนให้สังคมได้รับรู้ แต่วันนี้...เรื่องราวจากริมถนนของพวกเขากำลังหอบหิ้วมูลค่าสินทรัพย์มหาศาลของโลกทุนนิยม

-ในปี 1975 แกลลอรี่ย่านโซโหของลอนดอน ได้เปิดการแสดงนิทรรศการกราฟฟิตี้พร้อมเปิดให้มีการซื้อขายงานกราฟฟิตี้บนผืนผ้าใบและได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความงามทางศิลปะรูปใหม่ของชนชั้นสูง
-ความฮิตของมินิสเกิร์ตที่แสดงออกถึงความหัวขบถของชาวฮิปสเตอร์ส์ (Hipsters) ฝั่งอังกฤษกับสัญลักษณ์ดอกไม้ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมฮิปปี้ที่มุ่งต่อต้านสงคราม ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมบนท้องถนนที่อีฟ แซงต์ โลรองต์ (Yves Saint Laurant) เลือกมาใช้ผลิตคอลเล็คชั่นเสื้อผ้าชั้นสูงในปี 1967
(0)
(0)
Gallery :
STREET SMART เมื่อหนู ช่วยราชสีห์
Total :
5 picture(s)
15:58
ศ. 22.02.2556
 TAKE IT SLOW โลกที่เทคโนโลยีรุดหน้าจนสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ในเสี้ยววินาที อาจทำให้หลายคนสนุกกับการค้นพบความสามารถในการทำสิ่งใหม่ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่พอใจจะอยู่กับอัตราเร่งที่เอื้อให้เราทำอะไรได้ มากขึ้นในเวลาเท่าเดิม ตรงกันข้าม กลับมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่พอใจจะทำอะไรเท่าเดิมด้วยเวลาที่มากขึ้น และเลือกใช้ชีวิตในจังหวะที่พวกเขาปรารถนา รวมถึงใช้เวลาชื่นชมความสวยงามในระหว่างการรอคอย จากการริเริ่มของคนกลุ่มเล็กๆ แนวคิดการใช้ชีวิตแบบเนิบช้ากลับกลายเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ส่งอิทธิพลกับสังคมโลกไม่น้อยในวันนี้
(0)
(0)
Gallery :
TAKE IT SLOW
Total :
4 picture(s)
18:00
พฤ. 21.02.2556
ส่งออกความเป็นไทย ปัจจุบันวัฒนธรรมอาหารไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากการที่อาหารไทยได้ถูกบรรจุไว้ในเมนูอาหารของภัตตาคารต่างๆ ในหลายประเทศ จากการสำรวจของกระทรวงอุตสาหกรรมประจำปี 2552 พบว่าจำนวนร้านอาหารไทยในต่างแดนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวภายในระยะเวลาหนึ่งปี โดยเพิ่มขึ้นเป็น 13,100 แห่งทั่วโลก จากเดิมที่มีเพียง 6,537 ร้านในปี 2551 นี่ยังไม่รวมถึงการส่งออกอาหารไทยในแบบสำเร็จรูป อาทิ น้ำยำ ส้มตำอบแห้ง ผงเครื่องแกง หรือปลาร้ากระป๋อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของคนไทยในการประยุกต์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ากับอาหารและวัตถุดิบพื้นบ้าน จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากรแสดงให้เห็นว่าการส่งออกสินค้าประเภทสิ่งปรุงรสอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2552 มียอดส่งออกถึง 10,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดส่งออกเดิมในปี 2551 ถึง 786 ล้านบาท เมื่ออาหารไทยได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวัน รัฐบาลจึงได้ริเริ่มโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ซึ่งตอนนี้ย่างเข้าระยะที่สอง ภายใต้แนวความคิด “เชื่อมั่นอาหารไทย : Thailand Food Forward" เพื่อจัดอบรมและส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นที่นิยมทั่วโลก สนับสนุนผู้ประกอบการให้เปิดร้านอาหารไทยในต่างแดนภายใต้เครื่องหมายคุณภาพ Thai Select
(0)
(0)
Gallery :
ส่งออกความเป็นไทย
Total :
2 picture(s)
15:16
พฤ. 21.02.2556
    
โลกเสมือน : ทุกอย่างเป็นไปได้ในแบบดิจิทัล “The Net is a waste of time, and that’s exactly what’s right about it.” – William Gibson
	“อินเทอร์เน็ตทำให้เราเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่มันก็ถูกสร้างมาเพื่อการนั้นล่ะ” วิลเลียม กิ๊บสัน นักเขียนนวนิยายไซเบอร์พังก์ ผู้ริเริ่มใช้คำว่า Cyberspace เขียนประโยคนี้ไว้ในบทความของเขาที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ เมื่อปี 1996

Second Life คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดโลกเสมือนจริงในรูปแบบสามมิติใบนี้ถูกคิดค้น และพัฒนาขึ้นโดนบริษัทลินเดน แล็ป (Linden Lab) และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเลือกเกิดได้ ใครที่มีปมด้อยเรื่องสูง ต่ำ ดำ ขาว ก็สามารถกำหนดรูปร่าง หน้าตา สีผิว และเพศ ของตนเองใหม่ผ่านทางอวาตาร์ได้อย่างอิสระ แถมยังมีกิจกรรมให้ทำมากมายทั้งพบปะเพื่อนใหม่ สร้างเมือง บิน หรือแม้กระทั่งล่องหนไปเยี่ยมชมกรุงลอนดอนเสมือนจริงก็ยังได้ใน ‘ชีวิตที่สอง’ นี้ จนไทม์แมกกาซีนยกให้ Second Life เป็นหนึ่งในสุดยอดสิ่งประดิษฐ์แห่งปี 2002

ตัวอย่างที่ใหม่และใกล้ตัวกว่า Second Life คือ เกมบนเฟซบุ๊คที่ประสบความสำเร็จในการดึงดูดทั้งเวลาและความถี่จากผู้เล่นทั่วโลก ที่อยากหาของเล่นยามว่างแก้เบื่อเวลาทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยเกมที่ร้อนแรงที่สุดคงหนีไม่พ้น Farmville เกมปลูกผักที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2009 แต่มีผู้เข้ามาเล่นประจำกว่า 75 ล้านคนในปัจจุบัน โดยในปี 2009 ผู้ผลิตเกมคือ Zynga ทำเงินได้มหาศาลกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก Farmville เพียงเกมเดียว นี่ยังไม่รวมเงินที่ได้จากเกมบนเฟซบุ๊คอื่นๆ อีก อย่าง Mafia Wars, Café World หรือ Friends for sale ที่ก็มีผู้เล่นทั่วโลกเป็นจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน
(0)
(0)
หมวดหมู่ :
ข่าวสาร
ชื่อภาพ :
โลกเสมือน : ทุกอย่างเป็นไปได้ในแบบดิจิทัล
รายละเอียด :
“The Net is a waste of time, and that’s exactly what’s right about it.” – William Gibson “อินเทอร์เน็ตทำให้เราเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่มันก็ถูกสร้างมาเพื่อการนั้นล่ะ” วิลเลียม กิ๊บสัน นักเขียนนวนิยายไซเบอร์พังก์ ผู้ริเริ่มใช้คำว่า Cyberspace เขียนประโยคนี้ไว้ในบทความของเขาที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ เมื่อปี 1996 Second Life คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดโลกเสมือนจริงในรูปแบบสามมิติใบนี้ถูกคิดค้น และพัฒนาขึ้นโดนบริษัทลินเดน แล็ป (Linden Lab) และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเลือกเกิดได้ ใครที่มีปมด้อยเรื่องสูง ต่ำ ดำ ขาว ก็สามารถกำหนดรูปร่าง หน้าตา สีผิว และเพศ ของตนเองใหม่ผ่านทางอวาตาร์ได้อย่างอิสระ แถมยังมีกิจกรรมให้ทำมากมายทั้งพบปะเพื่อนใหม่ สร้างเมือง บิน หรือแม้กระทั่งล่องหนไปเยี่ยมชมกรุงลอนดอนเสมือนจริงก็ยังได้ใน ‘ชีวิตที่สอง’ นี้ จนไทม์แมกกาซีนยกให้ Second Life เป็นหนึ่งในสุดยอดสิ่งประดิษฐ์แห่งปี 2002 ตัวอย่างที่ใหม่และใกล้ตัวกว่า Second Life คือ เกมบนเฟซบุ๊คที่ประสบความสำเร็จในการดึงดูดทั้งเวลาและความถี่จากผู้เล่นทั่วโลก ที่อยากหาของเล่นยามว่างแก้เบื่อเวลาทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยเกมที่ร้อนแรงที่สุดคงหนีไม่พ้น Farmville เกมปลูกผักที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2009 แต่มีผู้เข้ามาเล่นประจำกว่า 75 ล้านคนในปัจจุบัน โดยในปี 2009 ผู้ผลิตเกมคือ Zynga ทำเงินได้มหาศาลกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก Farmville เพียงเกมเดียว นี่ยังไม่รวมเงินที่ได้จากเกมบนเฟซบุ๊คอื่นๆ อีก อย่าง Mafia Wars, Café World หรือ Friends for sale ที่ก็มีผู้เล่นทั่วโลกเป็นจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
10:51
พฤ. 21.02.2556
    
ความสุขจากความรู้สึกดี ฮาร์ทมุท เอสสลิงเจอร์ เจ้าของบริษัท Frog Design ของเยอรมนีและเป็นผู้ออกแบบ Apple Macintosh เครื่องแรกในปี 1982 ด้วยปรัชญา “ความสุขในรูปแบบเชิงสัมผัส” ได้อธิบายถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมการออกแบบว่า งานออกแบบต่อจากนี้ จะต้องมีองค์ประกอบ 3 ปัจจัยที่สำคัญคือ ต้องดึงดูดใจ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติและคุ้มราคา เพราะนั่นคือเหตุผลที่ทำให้งานออกแบบสร้างความสุขให้แก่คน ความดึงดูดใจจะสร้างความอยากได้ให้แก่ลูกค้าจนต้องควักกระเป๋าจ่ายเพื่อครอบครองมัน ขณะที่ความไม่ขัดกับธรรมชาติจะทำให้พวกเขารู้สึกดีที่ได้รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ซึ่งความไม่ขัดกับธรรมชาตินี้ หมายถึงไม่ขัดกับร่างกายของเรา คือต้องใช้ง่าย สัมผัสง่าย เข้าถึงง่าย และสุดท้ายความคุ้มราคา คือการตอบคำถามว่าโซฟาตัวนี้ไม่แพงเกินไปสำหรับห้องรับแขกของพวกเขาใช่ไหม

ความนิยมและนับถือต่องานออกแบบ จึงหวนกลับมาให้น้ำหนักต่อความเคารพธรรมชาติอย่างสูงสุด ทั้งในด้านกายภาพและจิตใจ โดยมีนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างคุณสมบัติพิเศษในวัสดุใหม่ ให้มีประสิทธิภาพที่คงทนหรือมีน้ำหนักที่เบา โลกของวัสดุใหม่จึงเชื่อมต่อกับงานออกแบบตั้งแต่คอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างตึกระฟ้าไปจนถึงขวดพลาสติกบรรจุน้ำอัดลม ดังเช่น ตัวอย่างของการแข่งขันอันดุเดือดของ เป๊ปซี่โค กับ โคคา-โคล่า นับเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งของความรักษ์โลก โดยเมื่อ 2 ปีก่อนหลังโคคา-โคล่าเผยโฉมขวดที่ผลิตจากวัตถุดิบซึ่งมากจากอ้อย 30% เป๊ปซี่ก็ออกมาข่มว่า ขวดรุ่นใหม่ของค่ายเป๊ปซี่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 100% จากหญ้าสวิสกราส เปลือกสนและเปลือกข้าวโพด โดยมีแผนทดลองใช้ในปีหน้าและจะนำมาบรรจุน้ำอัดลมจำหน่ายทั่วสหรัฐฯในอนาคต
(0)
(0)
หมวดหมู่ :
ข่าวสาร
ชื่อภาพ :
ความสุขจากความรู้สึกดี
รายละเอียด :
ฮาร์ทมุท เอสสลิงเจอร์ เจ้าของบริษัท Frog Design ของเยอรมนีและเป็นผู้ออกแบบ Apple Macintosh เครื่องแรกในปี 1982 ด้วยปรัชญา “ความสุขในรูปแบบเชิงสัมผัส” ได้อธิบายถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมการออกแบบว่า งานออกแบบต่อจากนี้ จะต้องมีองค์ประกอบ 3 ปัจจัยที่สำคัญคือ ต้องดึงดูดใจ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติและคุ้มราคา เพราะนั่นคือเหตุผลที่ทำให้งานออกแบบสร้างความสุขให้แก่คน ความดึงดูดใจจะสร้างความอยากได้ให้แก่ลูกค้าจนต้องควักกระเป๋าจ่ายเพื่อครอบครองมัน ขณะที่ความไม่ขัดกับธรรมชาติจะทำให้พวกเขารู้สึกดีที่ได้รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ ซึ่งความไม่ขัดกับธรรมชาตินี้ หมายถึงไม่ขัดกับร่างกายของเรา คือต้องใช้ง่าย สัมผัสง่าย เข้าถึงง่าย และสุดท้ายความคุ้มราคา คือการตอบคำถามว่าโซฟาตัวนี้ไม่แพงเกินไปสำหรับห้องรับแขกของพวกเขาใช่ไหม ความนิยมและนับถือต่องานออกแบบ จึงหวนกลับมาให้น้ำหนักต่อความเคารพธรรมชาติอย่างสูงสุด ทั้งในด้านกายภาพและจิตใจ โดยมีนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างคุณสมบัติพิเศษในวัสดุใหม่ ให้มีประสิทธิภาพที่คงทนหรือมีน้ำหนักที่เบา โลกของวัสดุใหม่จึงเชื่อมต่อกับงานออกแบบตั้งแต่คอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างตึกระฟ้าไปจนถึงขวดพลาสติกบรรจุน้ำอัดลม ดังเช่น ตัวอย่างของการแข่งขันอันดุเดือดของ เป๊ปซี่โค กับ โคคา-โคล่า นับเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งของความรักษ์โลก โดยเมื่อ 2 ปีก่อนหลังโคคา-โคล่าเผยโฉมขวดที่ผลิตจากวัตถุดิบซึ่งมากจากอ้อย 30% เป๊ปซี่ก็ออกมาข่มว่า ขวดรุ่นใหม่ของค่ายเป๊ปซี่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 100% จากหญ้าสวิสกราส เปลือกสนและเปลือกข้าวโพด โดยมีแผนทดลองใช้ในปีหน้าและจะนำมาบรรจุน้ำอัดลมจำหน่ายทั่วสหรัฐฯในอนาคต
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
16:04
พ. 20.02.2556
GROOMING TALENTS การคว้าแชมป์วงดุริยางค์โยธวาทิตโลกเป็นว่าเล่นของเด็กไทย นำมาซึ่งความภูมิใจของคนในชาติ และอาจทำให้หลายคนเข้าใจว่า ประเทศไทยน่าจะเต็มไปด้วยนักดนตรีชั้นนำ แต่ทว่าในการบ่มเพาะนักดนตรีเพื่อสร้างอุตสาหกรรมดนตรีที่แข็งแรงแท้จริงนั้น ต้องมีอีกหลายองค์ประกอบนอกเหนือจากความพร้อมเพรียงซึ่งถือเป็นเคล็ดลับสำคัญในการสร้างวงโยธวาทิต
(0)
(0)
Gallery :
GROOMING TALENTS
Total :
4 picture(s)
17:12
อ. 19.02.2556
พื้นที่ศิลปะ พื้นที่ชีวิต (Art Space-Life Space) ทุกครั้งที่พูดถึงคำว่าศิลปะ หลายคนมักจะนึกถึงงานชิ้นโบว์แดงของเหล่าศิลปินระดับเทพ เช่น งานจิตรกรรมสีน้ำมัน ของวินเซนต์ แวน โกะห์ (Vincent Van Gogh) งานประติมากรรมสำริดของซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dali) งานภาพพิมพ์ของแอนดี้ วอร์ฮอล (Andy Warhol) หรืองานศิลปะจัดวางของเดเมียน เฮิร์สต์ (Damien Hirst) ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกจัดแสดงอย่างทรงเกียรติตามหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ชื่อดังทั่วโลก จนทำให้เข้าใจไปว่า โลกของศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่สุดแสนจะ “เอ็กซ์คลูซีฟ” และจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อเราต้องพยายามเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับแวดวงศิลปะเท่านั้น โดยลืมไปว่าพื้นที่เหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่สาธารณะที่ใครๆ ก็สามารถเข้าชมได้
(0)
(0)
Gallery :
พื้นที่ศิลปะ พื้นที่ชีวิต (Art Space-Life Space)
Total :
9 picture(s)
17:38
ศ. 5.07.2556
    
น้ำเก่าเล่าใหม่ ย้อนหลังไปเมื่อ 30 ปีก่อน รัฐบาลสิงคโปร์ได้ลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำสำหรับประชากรห้าล้านคน ด้วยการผลิตน้ำขึ้นเองจากการแปรรูปน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดและจากการรีไซเคิลน้ำเพื่อทดแทนการใช้น้ำฝนที่กักเก็บไว้และการนำเข้าน้ำจากมาเลเซีย

 ในปี 2003 โรงงานผลิต NEWater จึงได้เปิดดำเนินการเพื่อรวมเอาน้ำเสียทุกชนิดส่งผ่านท่อที่มีความยาว 48 กิโลเมตรมายังโรงงาน เพื่อผ่านกระบวนการกรองระดับไมโครชั้นแรก ก่อนที่จะส่งไปผ่านกระบวนการกรองด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน ด้วยการใช้แรงดันเพื่อแยกสารและโมเลกุลของน้ำผ่านแผ่นเซลล์เมมเบรนตามกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบรีเวิร์สออสโมซิส (RO) หลังจากนั้นจึงทำความสะอาดชั้นสุดท้ายด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต

 ความสำเร็จทางด้านเทคโนโลยีที่ว่านี้ยังมาควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความมั่นใจเรื่องคุณภาพของน้ำอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ NEWater สามารถเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของชาวสิงคโปร์ถึงร้อยละ 30 และรัฐบาลยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มเป็นร้อยละ 40 เพื่อลดสัดส่วนของการนำเข้าที่มีสัดส่วนร้อยละ 40 ในปัจจุบันลง

 จากยุทธศาสตร์ความมั่นคงในประเทศได้นำไปสู่การมุ่งเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการน้ำแห่งภูมิภาค ซึ่งไม่เพียงแต่จะดึงดูดให้บริษัทน้ำระดับโลกมาตั้งหน่วยงานวิจัยและห้องทดลองน้ำที่เกาะเล็ก ๆ แห่งนี้ แต่บริษัทน้ำในสิงคโปร์ก็ยังได้ก้าวสู่ระดับโลก อย่างกรณีของบริษัทไฮฟลักซ์ที่จับมือกับบริษัทมิตซุยแอนด์โคจัดทำโครงการแกแลคซี่นิวสปริง เพื่อให้บริการทุกด้านที่เกี่ยวกับน้ำในจีน
(0)
(0)
หมวดหมู่ :
ข่าวสาร
ชื่อภาพ :
น้ำเก่าเล่าใหม่
รายละเอียด :
ย้อนหลังไปเมื่อ 30 ปีก่อน รัฐบาลสิงคโปร์ได้ลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำสำหรับประชากรห้าล้านคน ด้วยการผลิตน้ำขึ้นเองจากการแปรรูปน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดและจากการรีไซเคิลน้ำเพื่อทดแทนการใช้น้ำฝนที่กักเก็บไว้และการนำเข้าน้ำจากมาเลเซีย ในปี 2003 โรงงานผลิต NEWater จึงได้เปิดดำเนินการเพื่อรวมเอาน้ำเสียทุกชนิดส่งผ่านท่อที่มีความยาว 48 กิโลเมตรมายังโรงงาน เพื่อผ่านกระบวนการกรองระดับไมโครชั้นแรก ก่อนที่จะส่งไปผ่านกระบวนการกรองด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน ด้วยการใช้แรงดันเพื่อแยกสารและโมเลกุลของน้ำผ่านแผ่นเซลล์เมมเบรนตามกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบรีเวิร์สออสโมซิส (RO) หลังจากนั้นจึงทำความสะอาดชั้นสุดท้ายด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต ความสำเร็จทางด้านเทคโนโลยีที่ว่านี้ยังมาควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความมั่นใจเรื่องคุณภาพของน้ำอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ NEWater สามารถเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของชาวสิงคโปร์ถึงร้อยละ 30 และรัฐบาลยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มเป็นร้อยละ 40 เพื่อลดสัดส่วนของการนำเข้าที่มีสัดส่วนร้อยละ 40 ในปัจจุบันลง จากยุทธศาสตร์ความมั่นคงในประเทศได้นำไปสู่การมุ่งเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการน้ำแห่งภูมิภาค ซึ่งไม่เพียงแต่จะดึงดูดให้บริษัทน้ำระดับโลกมาตั้งหน่วยงานวิจัยและห้องทดลองน้ำที่เกาะเล็ก ๆ แห่งนี้ แต่บริษัทน้ำในสิงคโปร์ก็ยังได้ก้าวสู่ระดับโลก อย่างกรณีของบริษัทไฮฟลักซ์ที่จับมือกับบริษัทมิตซุยแอนด์โคจัดทำโครงการแกแลคซี่นิวสปริง เพื่อให้บริการทุกด้านที่เกี่ยวกับน้ำในจีน
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
11:04
พ. 27.02.2556
    
ปากกา TOMBOW รุ่น Havanna...เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัว เวลาพูดถึงเทคโนโลยี คนเรามักจะนึกไปถึงเทคนิคชั้นสูงด้านวัสดุศาสตร์ หรือการเผาไหม้เชื้อเพลิงจำนวนมหาศาล เพื่อส่งมนุษย์ให้ทะยานขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ แต่เรื่องบางเรื่องง่ายกว่านั้น...

	เมื่อตอนที่ ฮารุโนซุเกะ โอกาวา คิดค้นและผลิตปากกายี่ห้อ TOMBOW ขึ้นในปี 1913 เขาไม่ได้มุ่งหวังให้สิ่งที่ทำขึ้นนี้เป็นเพียงปากกา แต่อยากให้คนจดจำในฐานะเครื่องมือของนักเขียน ดังนั้น ความพยายามของ TOMBOW จึงเกิดจากโจทย์ที่ว่า ปากกาต้องเขียนดี หมึกไหลลื่นและแห้งเร็ว ไม่ซึมเปื้อน ตัวคลิปสำหรับเหน็บปากกาก็ต้องมีคุณภาพดี ยืดหยุ่น และไม่แข็งกระด้างจนผู้ใช้เจ็บนิ้ว นอกจากนี้ การเปลี่ยนไส้หมึกก็ต้องทำได้ง่ายดายและสะดวก ขณะที่แนวคิดการพัฒนาสินค้าย่อมต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณภาพตามแบบฉบับของญี่ปุ่น TOMBOW จึงผลิตปากการุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยี พื้นฐานอย่างการเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับทุกองค์ประกอบของปากกา ตั้งแต่วิธีผสมสารเคมีเพื่อให้ได้น้ำหมึกคุณภาพดี หรือแม้แต่วิธีการสวมปลอกปากกาที่ใช้องศาและมุมที่พอดิบพอดี

	TOMBOW เดินหน้าผลิตปากกา ดินสอ และเครื่องเขียนอีกจำนวนมาก แต่ปากการุ่น Havanna คือปากการุ่นคลาสสิคตลอดกาลของ TOMBOW ลักษณะเด่นของมันอยู่ที่การออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากม้วนซิการ์ แต่ด้านนอกใช้วิธีเคลือบแลกเกอร์ตามแบบศิลปะญี่ปุ่น คลิปที่ปลอกปากกาทำจากยางสีดำคุณภาพดี เมื่อคุณปิดปลอกปากกามันจะนิ่งสนิทและเงียบเชียบเสมือนเวลาที่คุณปิดประตูรถ Lexus ทั้งหมดนี้ทำให้ Havanna ได้รับการกล่าวขานว่ายอดเยี่ยมด้วยการการันตีจาก Red Dot Award และ iF Award

	เพราะราคาไม่ใช่เรื่องสำคัญเลย เมื่อคุณไม่ได้ซื้อปากกา แต่กำลังซื้องานศิลปะที่เป็นเครื่องมือในการเขียนของคุณ
(0)
(0)
หมวดหมู่ :
เรื่องที่อยากรู้
ชื่อภาพ :
ปากกา TOMBOW รุ่น Havanna...เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัว
รายละเอียด :
เวลาพูดถึงเทคโนโลยี คนเรามักจะนึกไปถึงเทคนิคชั้นสูงด้านวัสดุศาสตร์ หรือการเผาไหม้เชื้อเพลิงจำนวนมหาศาล เพื่อส่งมนุษย์ให้ทะยานขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ แต่เรื่องบางเรื่องง่ายกว่านั้น... เมื่อตอนที่ ฮารุโนซุเกะ โอกาวา คิดค้นและผลิตปากกายี่ห้อ TOMBOW ขึ้นในปี 1913 เขาไม่ได้มุ่งหวังให้สิ่งที่ทำขึ้นนี้เป็นเพียงปากกา แต่อยากให้คนจดจำในฐานะเครื่องมือของนักเขียน ดังนั้น ความพยายามของ TOMBOW จึงเกิดจากโจทย์ที่ว่า ปากกาต้องเขียนดี หมึกไหลลื่นและแห้งเร็ว ไม่ซึมเปื้อน ตัวคลิปสำหรับเหน็บปากกาก็ต้องมีคุณภาพดี ยืดหยุ่น และไม่แข็งกระด้างจนผู้ใช้เจ็บนิ้ว นอกจากนี้ การเปลี่ยนไส้หมึกก็ต้องทำได้ง่ายดายและสะดวก ขณะที่แนวคิดการพัฒนาสินค้าย่อมต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณภาพตามแบบฉบับของญี่ปุ่น TOMBOW จึงผลิตปากการุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยี พื้นฐานอย่างการเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับทุกองค์ประกอบของปากกา ตั้งแต่วิธีผสมสารเคมีเพื่อให้ได้น้ำหมึกคุณภาพดี หรือแม้แต่วิธีการสวมปลอกปากกาที่ใช้องศาและมุมที่พอดิบพอดี TOMBOW เดินหน้าผลิตปากกา ดินสอ และเครื่องเขียนอีกจำนวนมาก แต่ปากการุ่น Havanna คือปากการุ่นคลาสสิคตลอดกาลของ TOMBOW ลักษณะเด่นของมันอยู่ที่การออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากม้วนซิการ์ แต่ด้านนอกใช้วิธีเคลือบแลกเกอร์ตามแบบศิลปะญี่ปุ่น คลิปที่ปลอกปากกาทำจากยางสีดำคุณภาพดี เมื่อคุณปิดปลอกปากกามันจะนิ่งสนิทและเงียบเชียบเสมือนเวลาที่คุณปิดประตูรถ Lexus ทั้งหมดนี้ทำให้ Havanna ได้รับการกล่าวขานว่ายอดเยี่ยมด้วยการการันตีจาก Red Dot Award และ iF Award เพราะราคาไม่ใช่เรื่องสำคัญเลย เมื่อคุณไม่ได้ซื้อปากกา แต่กำลังซื้องานศิลปะที่เป็นเครื่องมือในการเขียนของคุณ
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
11:39
ศ. 22.02.2556
    
หลักเกณฑ์การคัดเลือก “เมืองแห่งอาหารการกิน” ของยูเนสโก -มีวิถีและวัฒนธรรมด้านอาหารการกินอันเป็นเอกลักษ์เฉพาะของมือง
-เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายด้านอาหารตั้งแต่อาหารพื้นบ้านไปจนถึงร้านอาหารที่มีเชฟระดับโลก
-มีวัตถุดิบท้องถิ่นสำหรับใช้ในการปรุงอาหาร
-มีความรู้และเทคนิคในการปรุงอาหารตามแบบฉบับพื้นบ้านที่สามารถยืนหยัดท่ามกลางความรุดหน้าของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
-มีตลาดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารและอุตสาหกรรมอาหารแบบดั้งเดิม
-มีการจัดเทศการอาหารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองแห่งอาหารการกิน
-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้วัตถุดิบพื้นบ้านที่ได้จากการเกษตรแบบยั่งยืน
-ส่งเสริมความรู้ด้านอาหารผ่านสถาบันการศึกษาและสถาบันสอนทำอาหาร
(0)
(0)
หมวดหมู่ :
โรงแรม สถานที่และร้านอาหาร
ชื่อภาพ :
หลักเกณฑ์การคัดเลือก “เมืองแห่งอาหารการกิน” ของยูเนสโก
รายละเอียด :
-มีวิถีและวัฒนธรรมด้านอาหารการกินอันเป็นเอกลักษ์เฉพาะของมือง -เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายด้านอาหารตั้งแต่อาหารพื้นบ้านไปจนถึงร้านอาหารที่มีเชฟระดับโลก -มีวัตถุดิบท้องถิ่นสำหรับใช้ในการปรุงอาหาร -มีความรู้และเทคนิคในการปรุงอาหารตามแบบฉบับพื้นบ้านที่สามารถยืนหยัดท่ามกลางความรุดหน้าของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี -มีตลาดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารและอุตสาหกรรมอาหารแบบดั้งเดิม -มีการจัดเทศการอาหารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองแห่งอาหารการกิน -ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้วัตถุดิบพื้นบ้านที่ได้จากการเกษตรแบบยั่งยืน -ส่งเสริมความรู้ด้านอาหารผ่านสถาบันการศึกษาและสถาบันสอนทำอาหาร
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
12:06
พฤ. 21.02.2556
ของชอบชาวบางกอก กรุงเทพฯ มีแหล่งชุมชนที่มีความหลากหลายด้านอาหารอยู่ทั่วไป โดยมีเสน่ห์คือการผสมผสานระหว่างตำรับดั้งเดิมของไทยและกลิ่นอายของอาหารจากชนชาติอื่นๆ
(0)
(0)
Gallery :
ของชอบชาวบางกอก
Total :
6 picture(s)
11:59
พฤ. 21.02.2556
    
จำแลงแปลงกาย: ตัวตนใหม่ในโลกแห่งฝัน คำว่า ‘คอสเพลย์’ (Cosplay) ถูกคิดขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในปี 1984 โดยโนบุยุกิ ทากาฮาชิ จากสตูดิโอ/สำนักพิมพ์การ์ตูน Studio Hard โดยนำคำว่า Costume (เครื่องแต่งกาย) และ Play (การเล่นหรือการแสดง) มาผสมกัน เพื่อใช้เป็นคำนิยามเรียกผู้ที่แต่งกายตามตัวละครในการ์ตูน เกม ภาพยนตร์ และศิลปินวง J-Rock ทั้งหลาย

อย่างไรก็ดี เมื่อความนิยมในการก้าวสู่โลกแห่งการ์ตูนมีมากขึ้น จึงเกิดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การ ‘แปลงกาย’ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิกผม หรือคอนแทคเลนส์แฟนซี รวมไปถึง ‘บิ๊กอาย’ ที่ใส่แล้วตาโต กลมแบ๊ว เหมือนการ์ตูนญี่ปุ่น

นอกจากจะเลียนแบบเครื่องแต่งกายให้เหมือนทุกกระเบียนนิ้วแล้ว นักคอสเพลย์ยังให้ความสำคัญกับการเลียนแบบกิริยาท่าทางและบุคลิกของต้นแบบด้วย เพราะถ้าขาดสิ่งนี้ไปคอสเพลย์ก็คงไม่ต่างจากการแต่งชุดแฟนซีทั่วไป
(0)
(0)
หมวดหมู่ :
ข่าวสาร
ชื่อภาพ :
จำแลงแปลงกาย: ตัวตนใหม่ในโลกแห่งฝัน
รายละเอียด :
คำว่า ‘คอสเพลย์’ (Cosplay) ถูกคิดขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในปี 1984 โดยโนบุยุกิ ทากาฮาชิ จากสตูดิโอ/สำนักพิมพ์การ์ตูน Studio Hard โดยนำคำว่า Costume (เครื่องแต่งกาย) และ Play (การเล่นหรือการแสดง) มาผสมกัน เพื่อใช้เป็นคำนิยามเรียกผู้ที่แต่งกายตามตัวละครในการ์ตูน เกม ภาพยนตร์ และศิลปินวง J-Rock ทั้งหลาย อย่างไรก็ดี เมื่อความนิยมในการก้าวสู่โลกแห่งการ์ตูนมีมากขึ้น จึงเกิดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การ ‘แปลงกาย’ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิกผม หรือคอนแทคเลนส์แฟนซี รวมไปถึง ‘บิ๊กอาย’ ที่ใส่แล้วตาโต กลมแบ๊ว เหมือนการ์ตูนญี่ปุ่น นอกจากจะเลียนแบบเครื่องแต่งกายให้เหมือนทุกกระเบียนนิ้วแล้ว นักคอสเพลย์ยังให้ความสำคัญกับการเลียนแบบกิริยาท่าทางและบุคลิกของต้นแบบด้วย เพราะถ้าขาดสิ่งนี้ไปคอสเพลย์ก็คงไม่ต่างจากการแต่งชุดแฟนซีทั่วไป
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
10:39
พฤ. 21.02.2556
    
การกลับมาของความไม่สมบูรณ์แบบ ใครจะคิดว่า ฟันหน้าห่าง ผิวตกกระ เตี้ย สะโพกตรง และหน้าอกแบน จะสามารถขึ้นมาเป็นนางแบบบนปกนิตยสารโว้ค แต่มันก็เป็นไปแล้วและหลายครั้งเสียด้วย

เมื่อไหร่กันที่ความงามในอุดมคติแบบเจ้าหญิงเกรซ เคลลี่ หรือเย้ายวนแบบมาริลีน มอนโร ค่อย ๆ เลือนหายไปและถูกแทนที่ใหม่ด้วยหญิงสาวรูปร่างเก้งก้าง สไตล์กึ่งหญิงกึ่งชาย หรือ “Androgyny” เช่น ทวิกกี้ ในยุค 60 เคท มอสส์ ในยุค 90 แต่ด้วยความเป็นผู้หญิงธรรมดานี้ และรู้สึกว่าผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์แบบก็ดูน่าปรารถนาได้เช่นกัน
(0)
(0)
หมวดหมู่ :
ข่าวสาร
ชื่อภาพ :
การกลับมาของความไม่สมบูรณ์แบบ
รายละเอียด :
ใครจะคิดว่า ฟันหน้าห่าง ผิวตกกระ เตี้ย สะโพกตรง และหน้าอกแบน จะสามารถขึ้นมาเป็นนางแบบบนปกนิตยสารโว้ค แต่มันก็เป็นไปแล้วและหลายครั้งเสียด้วย เมื่อไหร่กันที่ความงามในอุดมคติแบบเจ้าหญิงเกรซ เคลลี่ หรือเย้ายวนแบบมาริลีน มอนโร ค่อย ๆ เลือนหายไปและถูกแทนที่ใหม่ด้วยหญิงสาวรูปร่างเก้งก้าง สไตล์กึ่งหญิงกึ่งชาย หรือ “Androgyny” เช่น ทวิกกี้ ในยุค 60 เคท มอสส์ ในยุค 90 แต่ด้วยความเป็นผู้หญิงธรรมดานี้ และรู้สึกว่าผู้หญิงที่ไม่สมบูรณ์แบบก็ดูน่าปรารถนาได้เช่นกัน
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
15:55
พ. 20.02.2556
    
โสดสัมผัส...จุดอ่อนของนักช๊อป ในโครงการหัวข้อ “โรงอาหารจับตามอง” ของมหาวิทยาลัยวานิงเงิน เนเธอร์แลนด์ นักจิตวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์กำลังทดลองข้อสอบข้อสมมติฐานเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกสินค้าของผู้บริโภคเป็นอย่างไร โดยกำหนดให้โรงอาหารเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ที่มีกล้อง 27 ตัวคอยคิดตามจับความเคลื่อนไหวของลูกค้าโดยเฉพาะว่าพวกเขาหยิบหรือไม่หยิบอะไร และเลือกรับประทานอะไรระหว่างสลัดหรือซุป ผ่านการสังเกตการณ์ระยะยาว
 เรอเน่ คอสเตอร์ หัวหน้าโครงการวิจัยอธิบายสมมติฐานของงานวิจัยนี้ ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่า จิตใต้สำนึกของคนเรามีความสำคัญกว่ามากเมื่อเราเลือกสินค้าโดยไม่รู้ว่าทำไม โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์จะค้นพบว่า ถ้าใช้แบบสอบถามถามกลุ่มตัวอย่างเรื่องการกิน เรามักมีแนวโน้มที่จะให้คำตอบซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง ดังนั้น ภายในห้องทดลองของโรงอาหารแห่งนี้จึงใช้กล้องบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นว่า ผู้คนมีปฏิกิริยาอย่างไร และมีการตัดสินใจอย่างไรบ้าง เมื่อเจอกับบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย เช่นการใช้แสงสีแดงหรือแสงสีเขียว เพลงคลาสิคหรือเพลงป็อปที่จะกระตุ้นให้ตักอาหารมากกว่ากัน แม้กระทั่งกลิ่นจากห้องครัวที่ลอดผ่านประตูที่ถูกปิดทิ้งไว้ส่งผลอย่างไร ด้วยการสังเกตที่ให้ผลแน่ชัด โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการในโรงอาหารแห่งนี้ทุกคนจะต้องเช็นยินยอมให้มีการบันทึกภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนั่นหมายความว่า ทุกคนต่างรู้ตัวดี แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า (ผู้คนก็มักหลงลืมและเคยชินจนแสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกมาตามปกติ)
 หนึ่งในเรื่องน่าสนุกของห้องทดลองนี่คือ กรณีการทดลองกับเครื่องต้มกาแฟ เพราะเสียง รสชาติ หรือรูปลักษณ์ที่ดูดี โดยการทดลองได้จัดประเภทเครื่องชงกาแฟไว้ 3 แบบ คือ เครื่องต้มกาแฟฟรี ตู้กดกาแฟ และเครื่องชงกาแฟแบบอิตาเลียนราคาแพง โดยมีปัจจัยควบคุมเป็นปริมาณกลิ่นและรสชาติที่เท่าเทียมทั้งสามสถานการณ์ ผลก็คือ เมื่อให้ทุกคนลงความเห็นว่ากาแฟชนิดไหนมีรสชาติที่ดีที่สุด คำตอบคือ กาแฟจากเครื่องชงราคาแพง ทั้งที่คุณภาพของกาแฟจากเครื่องชงแต่ละชนิดนั้นไม่ต่างกัน จึงอาจสรุปได้ว่า แท้จริงแล้วเราไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลเท่านั้น แต่เราได้ปล่อยให้สัมผัสดึงดูดเรา นอกจากนี้ เรายังสามารถที่จะถูกล่อหลอกให้ซื้อบางสิ่งได้เมื่อควบคุมสัมผัสอย่างเหมาะสม
 ทุกวันนี้ ศาสตร์ของการช้อปปิ้งเป็นประเด็นที่ระบบธุรกิจให้ความสนใจศึกษากันอย่างจริงจัง นักการตลาดและนักเศรษฐศาสตร์ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากนักจิตวิทยาเพื่อวิเคราะห์แง่มุมทาพฤติกรรมและอารมณ์ที่ลึกซึ้งของผู้บริโภค นักช้อปไม่ได้ถูกมองในแง่ของผู้ใช้สินค้าปัจจัยสี่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ และมีความสนใจในความเป็นไปของผู้คนและสังคม ดังเช่น งานวิจัยของแอนโทนี ดามาซิโอ ผู้เขียนบทความเรื่อง The feeling of What Happens Body and Emotion in the Making of Consciousness ที่ได้รับการสนับสนุนและเตือนให้ระบบประสาทสัมผัสของมนุษย์ โดยงานวิจัยของเขาพบว่า แม้ร้อยละ 83 ของข้อมูลที่เราจดจำนั้นจะเป็นข้อมูลเชิงภาพ แต่มนุษย์ต้องการความสนใจและความประทับใจอื่นในทางประสาทสัมผัสด้วยเช่นกัน อาทิ กลิ่นหอมที่ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นร้อยละ 75 เสียงไพเราะช่วยให้คนแจ่มใสร้อยละ 65 สัมผัสที่อบอุ่นสร้างความรู้สึกดีได้ร้อยละ 29 และรสชาติอาหารที่คุ้ยเคยเพิ่มระดับอารมณ์ดีได้ร้อยละ 23 ด้วย ข้อมูลทางด้านจิตวิทยาที่ว่านี้ จึงเป็นเหตุผลที่ตอบคำถามว่า ทำไมคนเราจึงเลือกซื้อสินค้าบางชนิดทั้งที่มีอยู่แล้ว ซ้ำยังราคาแพงกว่ายี่ห้ออื้นในท้องตลาด หรือทำไมเมื่อเราเปิดตู้เสื้อผ้าจึงพบว่ามันไม่เคยมีอะไรให้เราใส่เลย นั้นเพราะความต้องการเติมเต็มด้านอารมณ์เป็นประสบการณ์ที่ทำงานได้อย่างทึ่งสำหรับการช้อปปิ้งเสมอนั้นเอง
(0)
(0)
หมวดหมู่ :
ข่าวสาร
ชื่อภาพ :
โสดสัมผัส...จุดอ่อนของนักช๊อป
รายละเอียด :
ในโครงการหัวข้อ “โรงอาหารจับตามอง” ของมหาวิทยาลัยวานิงเงิน เนเธอร์แลนด์ นักจิตวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์กำลังทดลองข้อสอบข้อสมมติฐานเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกสินค้าของผู้บริโภคเป็นอย่างไร โดยกำหนดให้โรงอาหารเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ที่มีกล้อง 27 ตัวคอยคิดตามจับความเคลื่อนไหวของลูกค้าโดยเฉพาะว่าพวกเขาหยิบหรือไม่หยิบอะไร และเลือกรับประทานอะไรระหว่างสลัดหรือซุป ผ่านการสังเกตการณ์ระยะยาว เรอเน่ คอสเตอร์ หัวหน้าโครงการวิจัยอธิบายสมมติฐานของงานวิจัยนี้ ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่า จิตใต้สำนึกของคนเรามีความสำคัญกว่ามากเมื่อเราเลือกสินค้าโดยไม่รู้ว่าทำไม โดยทั่วไปนักวิทยาศาสตร์จะค้นพบว่า ถ้าใช้แบบสอบถามถามกลุ่มตัวอย่างเรื่องการกิน เรามักมีแนวโน้มที่จะให้คำตอบซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง ดังนั้น ภายในห้องทดลองของโรงอาหารแห่งนี้จึงใช้กล้องบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นว่า ผู้คนมีปฏิกิริยาอย่างไร และมีการตัดสินใจอย่างไรบ้าง เมื่อเจอกับบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย เช่นการใช้แสงสีแดงหรือแสงสีเขียว เพลงคลาสิคหรือเพลงป็อปที่จะกระตุ้นให้ตักอาหารมากกว่ากัน แม้กระทั่งกลิ่นจากห้องครัวที่ลอดผ่านประตูที่ถูกปิดทิ้งไว้ส่งผลอย่างไร ด้วยการสังเกตที่ให้ผลแน่ชัด โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการในโรงอาหารแห่งนี้ทุกคนจะต้องเช็นยินยอมให้มีการบันทึกภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งนั่นหมายความว่า ทุกคนต่างรู้ตัวดี แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า (ผู้คนก็มักหลงลืมและเคยชินจนแสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกมาตามปกติ) หนึ่งในเรื่องน่าสนุกของห้องทดลองนี่คือ กรณีการทดลองกับเครื่องต้มกาแฟ เพราะเสียง รสชาติ หรือรูปลักษณ์ที่ดูดี โดยการทดลองได้จัดประเภทเครื่องชงกาแฟไว้ 3 แบบ คือ เครื่องต้มกาแฟฟรี ตู้กดกาแฟ และเครื่องชงกาแฟแบบอิตาเลียนราคาแพง โดยมีปัจจัยควบคุมเป็นปริมาณกลิ่นและรสชาติที่เท่าเทียมทั้งสามสถานการณ์ ผลก็คือ เมื่อให้ทุกคนลงความเห็นว่ากาแฟชนิดไหนมีรสชาติที่ดีที่สุด คำตอบคือ กาแฟจากเครื่องชงราคาแพง ทั้งที่คุณภาพของกาแฟจากเครื่องชงแต่ละชนิดนั้นไม่ต่างกัน จึงอาจสรุปได้ว่า แท้จริงแล้วเราไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลเท่านั้น แต่เราได้ปล่อยให้สัมผัสดึงดูดเรา นอกจากนี้ เรายังสามารถที่จะถูกล่อหลอกให้ซื้อบางสิ่งได้เมื่อควบคุมสัมผัสอย่างเหมาะสม ทุกวันนี้ ศาสตร์ของการช้อปปิ้งเป็นประเด็นที่ระบบธุรกิจให้ความสนใจศึกษากันอย่างจริงจัง นักการตลาดและนักเศรษฐศาสตร์ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากนักจิตวิทยาเพื่อวิเคราะห์แง่มุมทาพฤติกรรมและอารมณ์ที่ลึกซึ้งของผู้บริโภค นักช้อปไม่ได้ถูกมองในแง่ของผู้ใช้สินค้าปัจจัยสี่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ และมีความสนใจในความเป็นไปของผู้คนและสังคม ดังเช่น งานวิจัยของแอนโทนี ดามาซิโอ ผู้เขียนบทความเรื่อง The feeling of What Happens Body and Emotion in the Making of Consciousness ที่ได้รับการสนับสนุนและเตือนให้ระบบประสาทสัมผัสของมนุษย์ โดยงานวิจัยของเขาพบว่า แม้ร้อยละ 83 ของข้อมูลที่เราจดจำนั้นจะเป็นข้อมูลเชิงภาพ แต่มนุษย์ต้องการความสนใจและความประทับใจอื่นในทางประสาทสัมผัสด้วยเช่นกัน อาทิ กลิ่นหอมที่ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นร้อยละ 75 เสียงไพเราะช่วยให้คนแจ่มใสร้อยละ 65 สัมผัสที่อบอุ่นสร้างความรู้สึกดีได้ร้อยละ 29 และรสชาติอาหารที่คุ้ยเคยเพิ่มระดับอารมณ์ดีได้ร้อยละ 23 ด้วย ข้อมูลทางด้านจิตวิทยาที่ว่านี้ จึงเป็นเหตุผลที่ตอบคำถามว่า ทำไมคนเราจึงเลือกซื้อสินค้าบางชนิดทั้งที่มีอยู่แล้ว ซ้ำยังราคาแพงกว่ายี่ห้ออื้นในท้องตลาด หรือทำไมเมื่อเราเปิดตู้เสื้อผ้าจึงพบว่ามันไม่เคยมีอะไรให้เราใส่เลย นั้นเพราะความต้องการเติมเต็มด้านอารมณ์เป็นประสบการณ์ที่ทำงานได้อย่างทึ่งสำหรับการช้อปปิ้งเสมอนั้นเอง
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
15:39
อ. 19.02.2556
เชียงใหม่ หลายมุม ตอนที่2 เมืองสร้างสรรค์ บ้านของทุกคน
(0)
(0)
Gallery :
เชียงใหม่ หลายมุม ตอนที่2 เมืองสร้างสรรค์ บ้านของทุกคน
Total :
5 picture(s)
09:27
อ. 28.05.2556
WATER CONTROL IS THE FUTURE. นอกเหนือจากชัยชนะของชาวดัตช์ในการต่อสู้กับน้ำอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของโลกเพื่อสร้างผืนแผ่นดินอยู่อาศัย มนุษย์สามารถสร้างสรรค์กระบวนการควบคุมน้ำในหลากหลายมิติเศรษฐกิจ ปัจจุบันน้ำจึงไม่ใช่แค่ทรัพยากรพื้นฐานในชีวิตประจำวันอีกต่อไป หากในอนาคตสงครามแห่งการควบคุมของเหลวที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานี้กำลังจะก่อตัวขึ้นอีกครั้ง และไม่ใช่เพียงแค่การสู้รบกับธรรมชาติเท่านั้น ทว่ายังต้องแข่งขันกับครอบครองเพื่อรองรับอนาคตใหม่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

การเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นไอได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 และส่งผลให้กระบวนการผลิตและการบริโภคของโลกก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตสมัยใหม่ แต่นับจากนี้อีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า สังคมการค้าโลกอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง เมื่อน้ำได้กลายเป็นทรัพยากรที่รับมือได้ยาก เพราะความไม่สมดุลทั้งในด้านความไม่พอเพียงและภาวะตรงกันข้ามอย่างการเกิดอุทกภัยที่คาดว่าจะรุนแรงมากขึ้นในศตวรรษหน้า จากรายงานหลายฉบับของสหประชาชาติรวมทั้งสถาบันรอยัลอะแคเดมี ออฟ เอ็นจิเนียริ่งของอังกฤษ และโกลด์แมนแซคส์ วาณิชธนกิจชั้นนำของโลก ต่างพากันเห็นพ้องต้องกันว่าโลกกำลังเผชิญวิกฤตเรื่องน้ำ เพราะผลจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกที่ทำให้ความต้องการน้ำในแง่ของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และในภาคการบริโภคของครัวเรือน รวมถึงการดำเนินชีวิตสมัยใหม่ที่สะดวกสบายล้วนมีส่วนทำให้ปริมาณใช้น้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว
(0)
(0)
Gallery :
WATER CONTROL IS THE FUTURE.
Total :
4 picture(s)
12:29
พ. 27.02.2556
VALUE CREATION สมการที่ว่าด้วย "ปัญญา" กับ "การผลิต" ลึกเข้าไปในหุบเขาแอลป์ ในเขตจังหวัดเบลลูโน ประเทศอิตาลี ช่างฝีมือกลุ่มหนึ่งกำลังขะมักเขม้นฝนกรอบแว่นตาให้เรียบเนียนอย่างประณีต และในขณะที่กรอบแว่นเหล่านี้ถูกส่งออกไปภายใต้แบรนด์เนม Calvin Klein [CK] หรือ Yves Saint Laurent [YSL] และถูกสวมใส่โดยผู้คนทั่วโลกที่หลงใหลในฝีมือการรังสรรค์อันเยี่ยมยอด ช่างฝีมือชาวอิตาเลียนกลุ่มนี้ก็คงกำลังละเลียดกาแฟเอสเปรสโซ่อยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง พร้อมๆ กับตัวเลขในบัญชีธนาคารที่เพิ่มสูงขึ้น ทุกครั้งที่มีใครสักคนซื้อแว่นตา

อะไรคือสิ่งที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตกรอบแว่นตาในอิตาลีไม่ต้องเกรงกลัวกับการต่อสู้อย่างดุเดือดกับกรอบแว่นตาจากเกาหลีและไต้หวัน ความลับอยู่ที่ว่า พวกเขามีทักษะและความรู้ในเทคโนโลยีอย่างแท้จริงในสิ่งที่พวกเขาทำและที่เหนือไปกว่านั้นคือ กระบวนการคิดแบบช่างฝีมืออิตาเลียนได้ ความลับที่ว่านี้ เราเรียกว่า " Value Creation" หรือแนวคิดการผลิตสินค้า และบริการที่อยู่บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าด้านอารมณ์และจิตใจ
(0)
(0)
Gallery :
VALUE CREATION สมการที่ว่าด้วย "ปัญญา" กับ "การผลิต"
Total :
4 picture(s)
12:20
ศ. 22.02.2556
    
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตลาดน้ำคลองลัดมะยมในเขตตลิ่งชันแห่งนี้ โดดเด่นด้านวิถีชีวิตชาวสวยตามหลักการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยความพยายามของลุงชวน ชูจันทร์ ร่วมมือกับชาวบ้านคลองลัดมะยมที่ต้องการฟื้นชีวิตของแม่น้ำคูคลอง เพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของคนบ้านสวน และที่สำคัญเพื่อให้ชุมชนได้หวนกลับมามีกิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง ถึงแม้เพิ่งตั้งมาได้ไม่นาน แต่ตลาดน้ำแห่งนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากคนที่นำสินค้ามาขาย และจากคนที่มาเที่ยวชม จนได้รับสมญาว่า “ตลาดน้ำแห่งความสุขของทุกคน” นอกจากนี้ในปี 2550 ตลาดน้ำคลองลัดมะยมยังได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวดีเด่นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย
 ถัดจากบริเวณตลาดน้ำจะเป็นพื้นที่สวนของชาวบ้าน ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนพืชผลในการเพาะปลูกจากปลูกผลไม้ เช่น มะไฟ ละมุด ทุเรียน ขนุน กล้วย ชมพู่ มะม่วง ส้มเขียวหวาน หันมาปลูกพืชผักสวนครัวแทน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลง เช่น มะกรูด มะนาว ตะไคร้ หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า “สวนเครื่องต้มยำ” นอกจากนี้ยังมี “สวนเจียมตน” สวนไม้ยืนต้นและสวนสมุนไพรร่มครื้ม ที่คนรักธรรมชาติสามารถไปเยี่ยมชมและนั่งอ่านหนังสือกันได้ด้วย
(0)
(0)
หมวดหมู่ :
โรงแรม สถานที่และร้านอาหาร
ชื่อภาพ :
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
รายละเอียด :
ตลาดน้ำคลองลัดมะยมในเขตตลิ่งชันแห่งนี้ โดดเด่นด้านวิถีชีวิตชาวสวยตามหลักการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยความพยายามของลุงชวน ชูจันทร์ ร่วมมือกับชาวบ้านคลองลัดมะยมที่ต้องการฟื้นชีวิตของแม่น้ำคูคลอง เพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าของคนบ้านสวน และที่สำคัญเพื่อให้ชุมชนได้หวนกลับมามีกิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง ถึงแม้เพิ่งตั้งมาได้ไม่นาน แต่ตลาดน้ำแห่งนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากคนที่นำสินค้ามาขาย และจากคนที่มาเที่ยวชม จนได้รับสมญาว่า “ตลาดน้ำแห่งความสุขของทุกคน” นอกจากนี้ในปี 2550 ตลาดน้ำคลองลัดมะยมยังได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวดีเด่นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย ถัดจากบริเวณตลาดน้ำจะเป็นพื้นที่สวนของชาวบ้าน ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนพืชผลในการเพาะปลูกจากปลูกผลไม้ เช่น มะไฟ ละมุด ทุเรียน ขนุน กล้วย ชมพู่ มะม่วง ส้มเขียวหวาน หันมาปลูกพืชผักสวนครัวแทน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลง เช่น มะกรูด มะนาว ตะไคร้ หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า “สวนเครื่องต้มยำ” นอกจากนี้ยังมี “สวนเจียมตน” สวนไม้ยืนต้นและสวนสมุนไพรร่มครื้ม ที่คนรักธรรมชาติสามารถไปเยี่ยมชมและนั่งอ่านหนังสือกันได้ด้วย
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
12:02
พฤ. 21.02.2556
กรุงเทพมหานครแห่งอาหาร เมื่อพูดถึงกรุงเทพฯ ภาพจำของใครหลายคนอาจจะเป็นรถตุ๊กๆ การจราจรอันคับคั่ง และเสียงดังบาดแก้วหู แต่หากลองมองกรุงเทพฯ ให้ชัดขึ้น จะมีที่ไหนอีกในโลกที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ “อาหาร” เรียงรายให้เลือกสรรบนถนนแทบทุกสาย ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเมืองแห่งนี้กว่าสิบล้านคน ลองคิดดูว่ากรุงเทพฯ จะสามารถสร้างรายได้มากแค่ไหนหากนักท่องเที่ยวสิบล้านคนนั้น สั่งต้มยำกุ้งเพียงคนละหนึ่งชาม
(0)
(0)
Gallery :
กรุงเทพมหานครแห่งอาหาร
Total :
3 picture(s)
11:56
พฤ. 21.02.2556
    
ใครว่า มีเงินก็ทำได้ ภาพเจ้าชายอาหรับขี่ม้าอย่างสง่างามขึ้นไปจุดคบเพลิงเป็นสัญลักษณ์ของพิธีเปิดกีฬาเอเชียนเกมส์ เมื่อปี 2006 กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ จะกลายเป็นแค่ฉากเล็กๆ ไปทันทีเมื่อเทียบกับสิ่งที่กาตาร์กำลังจะทำต่อจากนี้

เมื่อฟีฟ่าประกาศให้กาตาร์เป็นเจ้าภาพมหกรรมฟุตบอลโลกปี 2022 อย่างเป็นทางการ ด้วยการเสนอแนวคิดอันน่าทึ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทำให้ประเทศที่ไม่เคยผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแม้แต่ครั้งเดียว ได้รับเสียงเอกฉันท์จากกรรมการฟีฟ่าไปได้ในที่สุด เพราะผลจากมหกรรมฟุตบอลโลก 2010 ที่แอฟริกาใต้ ซึ่งได้ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกสูงกว่าเมื่อครั้งที่เยอรมนีเป็นเจ้าภาพในปี 2006 ถึง 8 เท่า ดังนั้น การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกจึงต้องมาพร้อมกับแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม โดยต้องนำเสนอทั้งด้านเทคโนโลยีการใช้พลังงานหมุนเวียนและการลดมลภาวะที่จะเกิดขึ้น

Albert Speer & Partner (AS&P) บริษัทสถาปนิกชั้นนำจากแฟรงค์เฟิร์ต เยอรมนีเป็นผู้ออกแบบสนามแข่งขันฟุตบอลโลกทั้ง 12 สนาม โดยมีทั้งกลุ่มปรับปรุงสนามเก่า และสร้างสนามขึ้นมาใหม่ ทั้งหมดนี้ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบแสงสว่างและระบบความเย็นภายในสนามกีฬา โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ 2 บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำจากกลุ่มตะวันออกกลางและเยอรมนี เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในสนามไม่ให้สูงเกิน 27 องศาเซลเซียสทั้งที่อุณหภูมิเฉลี่ยนอกสนามจะอยู่ที่ 38 องศาเซลเซียส โดยกาตาร์และ AS&P ได้สร้างสนามกีฬาต้นแบบซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของจริงประมาณ 1 เท่าให้คณะกรรมาธิการของฟีฟ่าได้ตรวจสอบเทคโนโลยีทั้งหมดแล้วด้วย

นอกจากนี้ แนวคิดในการก่อสร้างสนามแข่งขันยังคำนึงถึงการแบ่งปันโอกาส โดยใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบ Module นั่นคือ เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน โครงสร้างของสนามเหล่านี้จะสามารถถอดออกเพื่อนำไปบริจาคและติดตั้งในกลุ่มประเทศยากจนทั่วโลกรวม 22 สนาม เพื่อให้ประชาชนและนักกีฬาในประเทศนั้น ๆ ได้ใช้ฝึกซ้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการกีฬาทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
(0)
(0)
หมวดหมู่ :
ข่าวสาร
ชื่อภาพ :
ใครว่า มีเงินก็ทำได้
รายละเอียด :
ภาพเจ้าชายอาหรับขี่ม้าอย่างสง่างามขึ้นไปจุดคบเพลิงเป็นสัญลักษณ์ของพิธีเปิดกีฬาเอเชียนเกมส์ เมื่อปี 2006 กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ จะกลายเป็นแค่ฉากเล็กๆ ไปทันทีเมื่อเทียบกับสิ่งที่กาตาร์กำลังจะทำต่อจากนี้ เมื่อฟีฟ่าประกาศให้กาตาร์เป็นเจ้าภาพมหกรรมฟุตบอลโลกปี 2022 อย่างเป็นทางการ ด้วยการเสนอแนวคิดอันน่าทึ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ทำให้ประเทศที่ไม่เคยผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแม้แต่ครั้งเดียว ได้รับเสียงเอกฉันท์จากกรรมการฟีฟ่าไปได้ในที่สุด เพราะผลจากมหกรรมฟุตบอลโลก 2010 ที่แอฟริกาใต้ ซึ่งได้ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกสูงกว่าเมื่อครั้งที่เยอรมนีเป็นเจ้าภาพในปี 2006 ถึง 8 เท่า ดังนั้น การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกจึงต้องมาพร้อมกับแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม โดยต้องนำเสนอทั้งด้านเทคโนโลยีการใช้พลังงานหมุนเวียนและการลดมลภาวะที่จะเกิดขึ้น Albert Speer & Partner (AS&P) บริษัทสถาปนิกชั้นนำจากแฟรงค์เฟิร์ต เยอรมนีเป็นผู้ออกแบบสนามแข่งขันฟุตบอลโลกทั้ง 12 สนาม โดยมีทั้งกลุ่มปรับปรุงสนามเก่า และสร้างสนามขึ้นมาใหม่ ทั้งหมดนี้ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบแสงสว่างและระบบความเย็นภายในสนามกีฬา โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ 2 บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชั้นนำจากกลุ่มตะวันออกกลางและเยอรมนี เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในสนามไม่ให้สูงเกิน 27 องศาเซลเซียสทั้งที่อุณหภูมิเฉลี่ยนอกสนามจะอยู่ที่ 38 องศาเซลเซียส โดยกาตาร์และ AS&P ได้สร้างสนามกีฬาต้นแบบซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของจริงประมาณ 1 เท่าให้คณะกรรมาธิการของฟีฟ่าได้ตรวจสอบเทคโนโลยีทั้งหมดแล้วด้วย นอกจากนี้ แนวคิดในการก่อสร้างสนามแข่งขันยังคำนึงถึงการแบ่งปันโอกาส โดยใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบ Module นั่นคือ เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน โครงสร้างของสนามเหล่านี้จะสามารถถอดออกเพื่อนำไปบริจาคและติดตั้งในกลุ่มประเทศยากจนทั่วโลกรวม 22 สนาม เพื่อให้ประชาชนและนักกีฬาในประเทศนั้น ๆ ได้ใช้ฝึกซ้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการกีฬาทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
16:30
พ. 20.02.2556
    
สรรหาประสบการณ์ท่องเที่ยวบนสังคมออนไลน์ ธุรกิจท่องเที่ยวคือตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์พลังของเหล่านักช้อป เพราะมันได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างเป็นทางการ เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม ผู้คนสามารถเสาะแสวงหาสถานที่เที่ยวที่นำมาซึ่งประสบการณ์อันน่าประทับใจหรือสุดระทึกได้ เพียงเข้าไปเยี่ยมชมหรือสำรวจเนื้อหาที่มีอยู่มากมายจากการแบ่งปันของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างภาษาทั่วโลก ซึ่งในสายตาของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ ประสบการณ์ของคนธรรมดาที่มีรสนิยมเช่นเดียวกันนี้ย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคำแนะนำของกูรูผู้คร่ำวอดในวงการหรือผู้สื่อข่าวประจำนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดัง พฤติกรรมเช่นนี้ส่งผลเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจับจ่ายระหว่างการเดินทางด้วยเช่นกัน นักช้อปผู้รักการท่องเที่ยวจะมีความสุขและพึงพอใจมากกว่าที่จะได้บริหารการเดินทางท่องเที่ยวเอง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก รถเช่า หรือสำรวจร้านอาหารรสเลิศ ซึ่งมวลความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้เสพติดการผจญภัยนี้มีมากพอที่จะเขย่าโครงสร้างธุรกิจแบบเดิมของบริษัททัวร์ โดยมีการประมาณการณ์ไว้ว่า อัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะหรือกรุ๊ปทัวร์นั้นลดลงไปจากเดิมกว่าร้อยละ 30 สวนทางกันอัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวด้วยตัวเองที่โตขึ้นแบบก้าวกระโดด
 สำหรับในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจท่องเที่ยวนั้นมาพร้อมกับยอดสั่งซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านบัตรเครดิตในระบบออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากปี 2550 ยอดซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตในกลุ่มสินค้าที่ว่านี้มีเพียง 7 ล้านบาท แต่ในปีถัดไปกลับเพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านบาท ตามด้วยปี 2552 ที่ 370 ล้านบาท และปี 2553 ที่ 740 ล้านบาท และล่าสุดจบที่ไตรมาสแรกของปี 2554 ที่ตัวเลข 1,200 ล้านบาท โดยคาดว่าตลอดทั้งปีนี้ ตัวเลขการจับจ่ายเพื่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจะสูงถึง 2,000 ล้านบาท ที่สำคัญข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปยอดการใช้จ่ายของบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินเดียวเท่านั้น ซึ่งหากรวมจำนวนยอดค่าใช้จ่ายของลูกค้าของผู้ให้บริการบัตรเครดิตทั้งหมดในไทยซึ่งมีมากถึง 18-19 รายนั้น จะเห็นได้ว่าอาจมีเม็ดเงินกว่าหมื่นล้านบาทที่เติบโตภายใต้ความพึงพอใจของนักช้อปช่างท่องโลกเหล่านี้
ที่มา

NOTE
นิตยสาร : My World ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2554
(0)
(0)
หมวดหมู่ :
ข่าวสาร
ชื่อภาพ :
สรรหาประสบการณ์ท่องเที่ยวบนสังคมออนไลน์
รายละเอียด :
ธุรกิจท่องเที่ยวคือตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์พลังของเหล่านักช้อป เพราะมันได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างเป็นทางการ เมื่อระบบอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม ผู้คนสามารถเสาะแสวงหาสถานที่เที่ยวที่นำมาซึ่งประสบการณ์อันน่าประทับใจหรือสุดระทึกได้ เพียงเข้าไปเยี่ยมชมหรือสำรวจเนื้อหาที่มีอยู่มากมายจากการแบ่งปันของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างภาษาทั่วโลก ซึ่งในสายตาของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ ประสบการณ์ของคนธรรมดาที่มีรสนิยมเช่นเดียวกันนี้ย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคำแนะนำของกูรูผู้คร่ำวอดในวงการหรือผู้สื่อข่าวประจำนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดัง พฤติกรรมเช่นนี้ส่งผลเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจับจ่ายระหว่างการเดินทางด้วยเช่นกัน นักช้อปผู้รักการท่องเที่ยวจะมีความสุขและพึงพอใจมากกว่าที่จะได้บริหารการเดินทางท่องเที่ยวเอง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก รถเช่า หรือสำรวจร้านอาหารรสเลิศ ซึ่งมวลความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้เสพติดการผจญภัยนี้มีมากพอที่จะเขย่าโครงสร้างธุรกิจแบบเดิมของบริษัททัวร์ โดยมีการประมาณการณ์ไว้ว่า อัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะหรือกรุ๊ปทัวร์นั้นลดลงไปจากเดิมกว่าร้อยละ 30 สวนทางกันอัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวด้วยตัวเองที่โตขึ้นแบบก้าวกระโดด สำหรับในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจท่องเที่ยวนั้นมาพร้อมกับยอดสั่งซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านบัตรเครดิตในระบบออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากปี 2550 ยอดซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตในกลุ่มสินค้าที่ว่านี้มีเพียง 7 ล้านบาท แต่ในปีถัดไปกลับเพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านบาท ตามด้วยปี 2552 ที่ 370 ล้านบาท และปี 2553 ที่ 740 ล้านบาท และล่าสุดจบที่ไตรมาสแรกของปี 2554 ที่ตัวเลข 1,200 ล้านบาท โดยคาดว่าตลอดทั้งปีนี้ ตัวเลขการจับจ่ายเพื่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจะสูงถึง 2,000 ล้านบาท ที่สำคัญข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปยอดการใช้จ่ายของบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินเดียวเท่านั้น ซึ่งหากรวมจำนวนยอดค่าใช้จ่ายของลูกค้าของผู้ให้บริการบัตรเครดิตทั้งหมดในไทยซึ่งมีมากถึง 18-19 รายนั้น จะเห็นได้ว่าอาจมีเม็ดเงินกว่าหมื่นล้านบาทที่เติบโตภายใต้ความพึงพอใจของนักช้อปช่างท่องโลกเหล่านี้ ที่มา NOTE นิตยสาร : My World ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2554
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
15:57
อ. 19.02.2556
    
"PINTEREST" Good Image,Good Page ฤดูร้อนในปี 2011 เบน ชิลเบอร์แมนน์ (Ben Silbermann) อดีตทีมงานของกูเกิลไม่คาดคิดมาก่อนว่า เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นเก็บรูปสำหรับไอโฟนของเขาที่ชื่อว่า พินเทอเรสต์ (Pinterest) จะมียอดการดาวน์โหลดแบบถล่มทลายเกินคาดหมายและถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน 50 เว็บไซต์ที่ดีที่สุดแห่งปี 2011 โดยนิตยสารไทม์
 ในปี 2012 นอกจากพินเทอเรสต์จะขึ้นอันดับเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นเพื่อการเก็บรูปที่มาแรงที่สุด ด้วยยอดผู้ใช้ถึง 11 ล้านคนแล้ว มันยังได้รับการประเมินมูลค่าไว้สูงถึง 1 -1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 30 – 45 พันล้านบาท) และสามารถระดมเงินลงทุนจากแหล่งต่างๆ เพื่อมาใช้พัฒนาบริการใหม่ได้กว่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (รวม 360 ล้านบาท) 
คาน ยิกิต (Kaan Yigit) ประธานของโซลูชั่น รีเสิร์ช กรุ๊ป (Solution Research Group) ในโตรอนโต กล่าวถึงปรากฏการณ์ของพินเทอเรสต์ว่า “เป็นเว็บที่ดูธรรมดาแต่ทว่ามีพลัง เพราะการใช้รูปภาพนั้นเป็นการเปรียบเทียบหรืออ้างอิงที่เข้าใจง่าย เว็บนี้จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงจากสังคมข้อความออนไลน์มาเป็นสังคมภาพ
(0)
(0)
หมวดหมู่ :
ข่าวสาร
ชื่อภาพ :
"PINTEREST" Good Image,Good Page
รายละเอียด :
ฤดูร้อนในปี 2011 เบน ชิลเบอร์แมนน์ (Ben Silbermann) อดีตทีมงานของกูเกิลไม่คาดคิดมาก่อนว่า เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นเก็บรูปสำหรับไอโฟนของเขาที่ชื่อว่า พินเทอเรสต์ (Pinterest) จะมียอดการดาวน์โหลดแบบถล่มทลายเกินคาดหมายและถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน 50 เว็บไซต์ที่ดีที่สุดแห่งปี 2011 โดยนิตยสารไทม์ ในปี 2012 นอกจากพินเทอเรสต์จะขึ้นอันดับเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นเพื่อการเก็บรูปที่มาแรงที่สุด ด้วยยอดผู้ใช้ถึง 11 ล้านคนแล้ว มันยังได้รับการประเมินมูลค่าไว้สูงถึง 1 -1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 30 – 45 พันล้านบาท) และสามารถระดมเงินลงทุนจากแหล่งต่างๆ เพื่อมาใช้พัฒนาบริการใหม่ได้กว่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (รวม 360 ล้านบาท) คาน ยิกิต (Kaan Yigit) ประธานของโซลูชั่น รีเสิร์ช กรุ๊ป (Solution Research Group) ในโตรอนโต กล่าวถึงปรากฏการณ์ของพินเทอเรสต์ว่า “เป็นเว็บที่ดูธรรมดาแต่ทว่ามีพลัง เพราะการใช้รูปภาพนั้นเป็นการเปรียบเทียบหรืออ้างอิงที่เข้าใจง่าย เว็บนี้จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงจากสังคมข้อความออนไลน์มาเป็นสังคมภาพ
ความเป็นส่วนตัว :
PUBLIC
18:02
ศ. 1.02.2556