Royal Legacy เสน่ห์ของฤดูกาลคือความแตกต่าง ดังที่พระเจ้าอยู่หัวสามรัชกาลทรงโปรดฯ ให้สร้างพระราชวังสำหรับฤดูต่าง ๆ ไว้เพื่อแปรพระราชฐานน่าทึ่งที่ “เพชรบุรี” เป็นจุดหมายซึ่งมีพระราชวังทั้งสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 และหากจะเปรียบจุดหมายการเดินทางครั้งนี้เป็นฤดูกาลด้วยแล้ว เราคงได้ค้นพบเสน่ห์ของเพชรบุรีที่มีความต่างแบบครบรส
Note
มีการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร เป็นประจำทุกปีในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายน เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตราธิราชรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
แสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีคนเมืองเพชร ทั้งนิทรรศการ เตาตาลย้อนยุค ประเพณีชาวโซ่ง 
ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชร 12 งาน ฯลฯ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมงานแต่ง
กายแบบไทยโบราณเข้าบรรยากาศเขาวังย้อนยุค WHERE TO EAT
ร้านผัดไทยท่ายาง ถ.ราชบำรุง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นเจ้าเก่าแก่ ดังที่สุดในย่านนี้ มีเมนูให้เลือก อาทิ ผัดไทยกุ้งสด ข้าวผัดปู ราดหน้ากุ้ง ข้าวกระเพราปู 
โทร. 032-461268
ร้านเพ็ญพริกเผ็ด หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง เจ้าเก่า มีทั้ง หมูตุ้ม หมูสด ลูกชิ้นหมู ควรชิมก่อนปรุง ไม่อย่างนั้นคนขายจะโกรธ โทร: 0 3241 2990
WHERE TO GO
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวัง เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่ถ้าขาไม่แข็งแรงควรตรวจสอบก่อนว่า เคเบิล้คาร์ให้บริการหรือไม่ 
โทร.032-401-006, 032-425-600
พระรามราชนิเวศน์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
ค่ายรามราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เปิดให้เข้าชมวันพฤหัสบดี - อังคาร ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น.
ค่ายพระรามหก ถ.เพชรเกษม ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120    
www.mrigadayavan.or.th
(0)
Share
Anywhere
Keep by Anywhere
1923
FOLLOWER

Royal Legacy

"เสน่ห์ของฤดูกาลคือความแตกต่าง ดังที่พระเจ้าอยู่หัวสามรัชกาลทรงโปรดฯ ให้สร้างพระราชวังสำหรับฤดูต่าง ๆ ไว้เพื่อแปรพระราชฐานน่าทึ่งที่ “เพชรบุรี” เป็นจุดหมายซึ่งมีพระราชวังทั้งสำหรับฤดูร้อนและฤดูฝนตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 และหากจะเปรียบจุดหมายการเดินทางครั้งนี้เป็นฤดูกาลด้วยแล้ว เราคงได้ค้นพบเสน่ห์ของเพชรบุรีที่มีความต่างแบบครบรส "
1 KEEP
Anywhere
0 LOVES
COMMENT