โตก่อนวัย ใช่เป็นเรื่องดี ความสุขอย่างหนึ่งของคนเป็นพ่อเป็นแม่ คือการได้เห็นลูกน้อยของตัวเองโตวันโตคืน ยิ่งได้เห็นลูกโตเร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกันยิ่งมีความสุข คิดว่าลูกมีพัฒนาการก้าวหน้า หารู้ไม่ว่านั่นเป็นอาการอย่างหนึ่งของโรค เป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของเด็กทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
Board: Health
(0)
Share
MotherAndCare
1254
FOLLOWER

โตก่อนวัย ใช่เป็นเรื่องดี

"ความสุขอย่างหนึ่งของคนเป็นพ่อเป็นแม่ คือการได้เห็นลูกน้อยของตัวเองโตวันโตคืน ยิ่งได้เห็นลูกโตเร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกันยิ่งมีความสุข คิดว่าลูกมีพัฒนาการก้าวหน้า หารู้ไม่ว่านั่นเป็นอาการอย่างหนึ่งของโรค เป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของเด็กทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ "
1 KEEP
MotherAndCare
0 LOVES
COMMENT