แอบเห็นลูกวัยประถมดูเว็บโป๊ จะสอนลูกอย่างไรดีคะ ง่ายนิดเดียวครับ ทำใจให้ “นิ่ง” ตั้ง “สติ” ให้ดี แล้ว “ปัญญา” จะเกิดครับ
คุณแม่เริ่มอย่างนี้ครับ ทำใจตั้งสติเมื่อเห็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของลูก ขอบคุณลูกในใจที่ทำให้เราได้รับรู้ว่า ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ จะได้หาโอกาสสอนให้เขารู้ว่า สิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นไม่เหมาะสม จะสอนกันอย่างไรก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องวางแผนต่อไปครับ โจทย์ต่อไปต้องถามตัวเองว่าแล้วจะทำอย่างไรถึงจะทำ หรือกำกับให้ลูกปฏิบัติตามที่เขารับรู้ได้ ยากไปอีกขั้นแล้วใช่ไหมครับ
ถ้าจะสอนด้วยภาคบรรยายเหมือนเรียนอยู่ในโรงเรียน ร้อยทั้งร้อยลูกคงไม่เอาด้วยล่ะครับ คุณแม่ลองเริ่มด้วยการประเมินทัศนคติมุมมองและวิธีคิดของลูกว่า เขาคิดเห็นอย่างไร ก่อนจะเริ่มก็ดูทิศทางลมของลูกก่อนว่า อารมณ์ดีพอจะพูดคุยกันได้ไหม ถ้าลมบ่จอยก็งดไว้ก่อนนะครับ
Board: Health
(0)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2581
FOLLOWER

แอบเห็นลูกวัยประถมดูเว็บโป๊ จะสอนลูกอย่างไรดีคะ

"ง่ายนิดเดียวครับ ทำใจให้ “นิ่ง” ตั้ง “สติ” ให้ดี แล้ว “ปัญญา” จะเกิดครับ
คุณแม่เริ่มอย่างนี้ครับ ทำใจตั้งสติเมื่อเห็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของลูก ขอบคุณลูกในใจที่ทำให้เราได้รับรู้ว่า ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ จะได้หาโอกาสสอนให้เขารู้ว่า สิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นไม่เหมาะสม จะสอนกันอย่างไรก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องวางแผนต่อไปครับ โจทย์ต่อไปต้องถามตัวเองว่าแล้วจะทำอย่างไรถึงจะทำ หรือกำกับให้ลูกปฏิบัติตามที่เขารับรู้ได้ ยากไปอีกขั้นแล้วใช่ไหมครับ
ถ้าจะสอนด้วยภาคบรรยายเหมือนเรียนอยู่ในโรงเรียน ร้อยทั้งร้อยลูกคงไม่เอาด้วยล่ะครับ คุณแม่ลองเริ่มด้วยการประเมินทัศนคติมุมมองและวิธีคิดของลูกว่า เขาคิดเห็นอย่างไร ก่อนจะเริ่มก็ดูทิศทางลมของลูกก่อนว่า อารมณ์ดีพอจะพูดคุยกันได้ไหม ถ้าลมบ่จอยก็งดไว้ก่อนนะครับ "
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT