แม่ท้องกินน้ำมันปลา ป้องกันโรคผิวหนังอักเสบ การกินน้ำมันปลาในระหว่างตั้งครรภ์สามารถป้องกัน
ทารกจากโรคผิวหนังอักเสบ (Eczema) ได้ค่ะ 
	 นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอะเดลไลเดอร์	 ประเทศ
ออสเตรเลีย	ทดลองพบว่า	แม่ท้องที่เป็นโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้	
หากได้รับสารโอเมก้า	 3	 ก็มีโอกาสจะส่งผ่านโรคนี้ต่อไปยังลูกน้อย	
ลดลงถึง 1ใน 3 นอกจากนี้ยังพบว่า	 คุณแม่ที่ได้รับน้ำมันปลา
ระหว่างตั้งครรภ์	 เมื่อทารกเกิดมาก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคแพ้ไข่	
(ก่อนอายุ 1 ปี)	 ลดลงร้อยละ 50 ด้วย	 โดยกรดไขมันโอเมก้า	 3	
จะไปช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของทารกในครรภ์	 ในการป้องกัน	
โรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้	ซึ่งโอเมก้า	3	นี้พบได้ในน้ำมันปลา	อาทิ	
ปลาแซลมอน	ปลาทูน่า	ปลาแม็คเคอเรล	
  อย่างไรก็ดีคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรกินปลามากกว่า 4 มื้อต่อ
สัปดาห์	 เพราะปลามีสารปรอทอยู่ในปริมาณสูง ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
ทารก	ขณะที่น้ำมันปลาที่มีสารโอเมก้า	3	สามารถกินได้ทุกวัน	
	 ข้อมูลนี้เป็นผลการวิจัยจากประเทศออสเตรเลีย	 แต่ทางที่ดี	
ก่อนที่คุณแม่จะกินอาหารเสริมใดๆ	 นอกเหนือจากที่คุณหมอให้	
ลองปรึกษาคุณหมอก่อนก็ดีนะคะ
(0)
Share
MotherAndCare
1254
FOLLOWER

แม่ท้องกินน้ำมันปลา ป้องกันโรคผิวหนังอักเสบ

"การกินน้ำมันปลาในระหว่างตั้งครรภ์สามารถป้องกัน
ทารกจากโรคผิวหนังอักเสบ (Eczema) ได้ค่ะ
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอะเดลไลเดอร์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ทดลองพบว่า แม่ท้องที่เป็นโรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้
หากได้รับสารโอเมก้า 3 ก็มีโอกาสจะส่งผ่านโรคนี้ต่อไปยังลูกน้อย
ลดลงถึง 1ใน 3 นอกจากนี้ยังพบว่า คุณแม่ที่ได้รับน้ำมันปลา
ระหว่างตั้งครรภ์ เมื่อทารกเกิดมาก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคแพ้ไข่
(ก่อนอายุ 1 ปี) ลดลงร้อยละ 50 ด้วย โดยกรดไขมันโอเมก้า 3
จะไปช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของทารกในครรภ์ ในการป้องกัน
โรคผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ ซึ่งโอเมก้า 3 นี้พบได้ในน้ำมันปลา อาทิ
ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาแม็คเคอเรล
อย่างไรก็ดีคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรกินปลามากกว่า 4 มื้อต่อ
สัปดาห์ เพราะปลามีสารปรอทอยู่ในปริมาณสูง ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
ทารก ขณะที่น้ำมันปลาที่มีสารโอเมก้า 3 สามารถกินได้ทุกวัน
ข้อมูลนี้เป็นผลการวิจัยจากประเทศออสเตรเลีย แต่ทางที่ดี
ก่อนที่คุณแม่จะกินอาหารเสริมใดๆ นอกเหนือจากที่คุณหมอให้
ลองปรึกษาคุณหมอก่อนก็ดีนะคะ "
1 KEEP
MotherAndCare
0 LOVES
COMMENT