เชื่อ? ไม่เชื่อ? แบบไหนดีกว่า สังคมไทยเป็นสังคมเก่าแก่ที่อยู่กับความเชื่อมานาน ความเชื่อบางอย่างกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ความเชื่อบางอย่างยังเป็นข้อกังขา เมื่อมีวิทยาการใหม่ๆ เข้ามา แน่นอนว่าภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมกันมาไม่ใช่สิ่งล้าหลังหรือผิดเสมอไป บางอย่างเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่คาดไม่ถึงด้วยซ้ำ แต่บางเรื่องก็มีข้อยกเว้นบ้าง ถ้าได้รับการพิสูจน์ ทดลอง หรือเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย
Board: TO BE MOM
(0)
Share
MotherAndCare
1254
FOLLOWER

เชื่อ? ไม่เชื่อ? แบบไหนดีกว่า

"สังคมไทยเป็นสังคมเก่าแก่ที่อยู่กับความเชื่อมานาน ความเชื่อบางอย่างกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ความเชื่อบางอย่างยังเป็นข้อกังขา เมื่อมีวิทยาการใหม่ๆ เข้ามา แน่นอนว่าภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมกันมาไม่ใช่สิ่งล้าหลังหรือผิดเสมอไป บางอย่างเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่คาดไม่ถึงด้วยซ้ำ แต่บางเรื่องก็มีข้อยกเว้นบ้าง ถ้าได้รับการพิสูจน์ ทดลอง หรือเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย"
1 KEEP
MotherAndCare
0 LOVES
COMMENT