ลูกข้า ใครอย่าแตะ พ่อแม่สามารถแสดงออกถึงความรักต่อลูกได้ หลายทาง ทั้งการโอบกอด การชื่นชม การบอกรัก การดูแลความเป็นอยู่ การมีเวลาร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่า จะแสดงออกอย่างไร ผ่านเส้นทางใด หากมากเกินไปหรือ ขาดการควบคุมกำกับอาจส่งผลในทางลบได้เช่นกัน
(0)
Share
MotherAndCare
1254
FOLLOWER

ลูกข้า ใครอย่าแตะ

"พ่อแม่สามารถแสดงออกถึงความรักต่อลูกได้ หลายทาง ทั้งการโอบกอด การชื่นชม การบอกรัก การดูแลความเป็นอยู่ การมีเวลาร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่า จะแสดงออกอย่างไร ผ่านเส้นทางใด หากมากเกินไปหรือ ขาดการควบคุมกำกับอาจส่งผลในทางลบได้เช่นกัน"
1 KEEP
MotherAndCare
0 LOVES
COMMENT