คุ้มหรือไม่? ที่จะให้ภรรยาออกจากงานมาเลี้ยงลูก อ . วรากรณ์ : คำตอบข้อนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของภรรยาว่า ใช้สมอง ใช้แรงงาน และ ผูกพัน โดยใช้เวลาทำงานมากกว่าปกติ เช่นเย็นค่ำหรือวันเสาร์หรือไม่ และรายได้เป็นอย่างไร 

การที่แม่เลี้ยงลูกเองนั้นถือว่าเยี่ยมยอดกว่าให้คนอื่นเลี้ยงอยู่แล้ว เพราะทุ่มเทให้ได้ทั้งปริมาณ (เวลา ความรัก) และคุณภาพ แต่ทุกสิ่งในโลกนี้มีข้อจำกัด ด้วยกันทั้งนั้น ในกรณีนี้ถ้าหากแม่กลับไปทำงานแล้วได้รายได้สูง และงานไม่ผูกพันกินเวลามากเกินไป อาจสมควรจ้างคนดูแล เพราะจะมีเงินเหลือพอควร หลังจากจ่ายค่าจ้างแล้วสามารถนำเงินที่เหลือนี้มาดูแลลูก และยังเหลือเป็น “ส่วนเกิน” อีก

อย่างไรก็ดี ถ้าเป็นงานที่ไม่ผูกพันและไม่แน่ใจว่าคุณภาพการเลี้ยงลูกของตนนั้น จะสูงกว่าคนเลี้ยงหรือไม่ ตราบใดที่มีเงินจ้างคนดูแลลูกและมีค่าใช้จ่ายเลี้ยงลูก ก็จงไปทำงานเลยโดยไม่ชักช้า เมื่อ พอที่จะห่างลูกไปได้ 8 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 10 ชั่วโมง 

ผมคิดว่าลักษณะของงานของคุณแม่สำคัญกว่าอะไรทั้งหมด ถ้าผูกพันจนต้องห่างลูกบ่อยและนานเกินไป อีกทั้งเครียดด้วยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับเงินเดือนสูงเท่าใดก็ตาม ผมคิดว่าไม่คุ้มแน่ เลี้ยงลูกเอง ดีกว่า จนกว่าจะถึง 2 ขวบครับ 

Money Quote! 
ต้องทุ่มเทเงินทองดูแลลูกในวัยทารกให้ดีที่สุด จนอาจไม่มีเงินออมในช่วงระยะสั้น เมื่อเติบโตขึ้น พ่อแม่ต้องมีเงินออมเพื่อการศึกษาของลูก โดยให้หักเงินเข้าบัญชีทันทีทุกเดือน ซึ่งเป็นการออมแบบ บังคับ
คุณแม่กุ๊กไก่ : เราคิดเรื่องเงินทอง สำหรับลูกตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ แต่สามีและดิฉันมีภาระในแต่ละเดือน พอสมควร เลยได้แต่คิด ยังไม่ได้ลงมือทำจริง แต่ตอนนี้ตั้งครรภ์แล้ว คิดว่าคงยังไม่สายเกินไปที่จะทำ รบกวนขอคำแนะนำวิธีบริหารเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาวเพื่อลูกที่กำลังจะเกิดค่ะ อ.วรากรณ์ : การมีลูกเป็นความ รับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในฐานะ สมาชิกมนุษยชาติของหญิง-ชายคู่หนึ่ง ที่ร่วมกันนำสมาชิกใหม่มาสู่โลก 

ในยามแรกเกิดซึ่งช่วยตนเองไม่ได้ พ่อแม่ต้องทุ่มเทเงินทองให้แก่การเลี้ยงดูทารกอย่างเต็มที่ แต่ต้องไม่ลืมดูแลแม่ ซึ่งเป็นผู้อุ้มท้องในช่วงเวลาก่อนคลอด ด้วย 

ในระยะสั้นนี้ต้องเตรียมเงินทอง สำหรับการคลอดและการเลี้ยงดูทารกไว้มากเป็นพิเศษ โดยภาระการใช้จ่ายในแต่ละเดือนก็ว่ากันไปตามปกติ เงินออมระยะยาวคงจะต้องหยุดคิดกันสักพัก จนกว่าลูกพ้นวัยทารกหรือ 2 ขวบไปแล้ว ในระยะสั้นต้องทุ่มเทเงินทองให้แก่การเลี้ยงดูทารกและแม่เป็นดีที่สุด 

Lift Quote! 
อย่าลืมว่าการเลี้ยงดูลูกนั้นโดยแท้จริงแล้วก็คือการ ลงทุนในระยะยาว การมีลูกดีก็คือการได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนในระยะยาวที่หาค่ามิได้
(0)
Share
RealParenting
858
FOLLOWER

คุ้มหรือไม่? ที่จะให้ภรรยาออกจากงานมาเลี้ยงลูก

"อ . วรากรณ์ : คำตอบข้อนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของภรรยาว่า ใช้สมอง ใช้แรงงาน และ ผูกพัน โดยใช้เวลาทำงานมากกว่าปกติ เช่นเย็นค่ำหรือวันเสาร์หรือไม่ และรายได้เป็นอย่างไร
การที่แม่เลี้ยงลูกเองนั้นถือว่าเยี่ยมยอดกว่าให้คนอื่นเลี้ยงอยู่แล้ว เพราะทุ่มเทให้ได้ทั้งปริมาณ (เวลา ความรัก) และคุณภาพ แต่ทุกสิ่งในโลกนี้มีข้อจำกัด ด้วยกันทั้งนั้น ในกรณีนี้ถ้าหากแม่กลับไปทำงานแล้วได้รายได้สูง และงานไม่ผูกพันกินเวลามากเกินไป อาจสมควรจ้างคนดูแล เพราะจะมีเงินเหลือพอควร หลังจากจ่ายค่าจ้างแล้วสามารถนำเงินที่เหลือนี้มาดูแลลูก และยังเหลือเป็น “ส่วนเกิน” อีก
อย่างไรก็ดี ถ้าเป็นงานที่ไม่ผูกพันและไม่แน่ใจว่าคุณภาพการเลี้ยงลูกของตนนั้น จะสูงกว่าคนเลี้ยงหรือไม่ ตราบใดที่มีเงินจ้างคนดูแลลูกและมีค่าใช้จ่ายเลี้ยงลูก ก็จงไปทำงานเลยโดยไม่ชักช้า เมื่อ พอที่จะห่างลูกไปได้ 8 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 10 ชั่วโมง
ผมคิดว่าลักษณะของงานของคุณแม่สำคัญกว่าอะไรทั้งหมด ถ้าผูกพันจนต้องห่างลูกบ่อยและนานเกินไป อีกทั้งเครียดด้วยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับเงินเดือนสูงเท่าใดก็ตาม ผมคิดว่าไม่คุ้มแน่ เลี้ยงลูกเอง ดีกว่า จนกว่าจะถึง 2 ขวบครับ
Money Quote!
ต้องทุ่มเทเงินทองดูแลลูกในวัยทารกให้ดีที่สุด จนอาจไม่มีเงินออมในช่วงระยะสั้น เมื่อเติบโตขึ้น พ่อแม่ต้องมีเงินออมเพื่อการศึกษาของลูก โดยให้หักเงินเข้าบัญชีทันทีทุกเดือน ซึ่งเป็นการออมแบบ บังคับ"
1 KEEP
RealParenting
0 LOVES
COMMENT