ขอเปิดปี... ด้วยนิทานดีๆ สักเรื่อง  เมื่อ 2 ปีก่อน มีโอกาสได้ทำางานถวายท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ซึ่งเป็นงานที่ทำแล้วประทับใจ จนค้างความรู้สึกสำานึกดีมาจนวันนี้
(0)
Share
MotherAndCare
1254
FOLLOWER

ขอเปิดปี... ด้วยนิทานดีๆ สักเรื่อง

" เมื่อ 2 ปีก่อน มีโอกาสได้ทำางานถวายท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ซึ่งเป็นงานที่ทำแล้วประทับใจ จนค้างความรู้สึกสำานึกดีมาจนวันนี้ "
1 KEEP
MotherAndCare
0 LOVES
COMMENT