THE  HYPE & THE  HEAT
PHOTOGRAPHERS : S.GUY, SOMKIAT KANGSDALWIRUN
FASHION EDITOR : JIRAWAT  SRILUANSOI
STYLISTS : DANEENART BURAKASIKORN, WATCHARACHAI NUN-NGAM, SARAWUT PRAJITH
นางแบบ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา (แพทตี้)
นายแบบ พชร จิราธิวัฒน์ (พีช) ธนภพ ลีรัตนขจร (ต่อ) เสฏฐวุฒิ อนุสิทธิ์ (ตั้ว) จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล (มาร์ช)
ช่างภาพ S.Guy สมเกียรติ กังสดาลวิรุฬห์ 
เสื้อผ้า ผ้าพันคอ เข็มขัด และเครื่องประดับ SCOTCH & SODA ดูรายละเอียดหน้า LIPS Info
รองเท้าหญิง Chanel
รองเท้าชาย Fratelli Rossetti
แต่งหน้า อภิชาติ นรเศรษฐาภรณ์ 
ผู้ช่วยช่างแต่งหน้า วรวุฒิ วัชนุชา  
ทำผม Seiko 
ผู้ช่วยช่างภาพ กฤษฎา หัสภาค สุทธิวัฒน์ สังข์คง
บรรณาธิการแฟชั่น จิรวัฒน์ ศรีเลื่อนสร้อย
สไตลิสต์ ดนีย์นาถ บุรกสิกร วัชรชัย นุ่นงาม สราวุฒิ ประจิตร
ประสานงานแฟชั่น  ฐิตาภัทร์ เกตุกลิ่น
(2)
Share
Lips
Keep by Lips
3896
FOLLOWER

THE HYPE & THE HEAT

1 KEEP
Lips
2 LOVES
mary.daa.5
cnincha
COMMENT