THE FASHION WORLD OF JEAN PAUL GAULTIER “The Fashion World of Jean Paul Gaultier:
From the Sidewalk to the Catwalk”
นิทรรศการระหว่างประเทศครั้งแรกของดีไซเนอร์ Jean Paul Gaultier จัดขึ้นที่บรูคลินเมื่อวานนี้ แม้จะจัดแสดงตามเมืองใหญ่ในหลายประเทศ แต่งานในครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ดีไซเนอร์ตื่นเต้นที่สุดก็ว่าได้ “ถ้าให้พูดกันตามตรง ผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวบรูคลิน ผมไม่ได้รู้สึกเหมือนศิลปินเด็กอีกแล้วแต่มันก็เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมาก”
นิทรรศการสื่อผสมนี้คิวเรทโดย Thierry-Maxime Loriot แบ่งออกเป็น 7 ธีมตามความสำเร็จในด้านต่างๆ ของดีไซเนอร์ จาก Street Style บนถนนของปารีสไปจนถึงสไตลิ่งในภาพยนตร์รวบรวมผลงานการดีไซน์ทั้งงาน Haute Couture และ Ready-to-wear ตั้งแต่ช่วง 1970s จัดแสดงบนหุ่นที่สามารถแสดงสีหน้าตอบโต้กับผู้ชมด้วยเทคนิคพิเศษ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดแสดงเครื่องประดับ ภาพร่างและภาพถ่ายจากช่างภาพที่มีชื่อเสียงเพื่อเติมเต็มโลกสุดล้ำของ Gaultier นิทรรศการ “The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk”จัดแสดงที่ Morris A. and Meyer Schapiro Wing and Iris and B. Gerald Cantor Gallery,Brooklyn Museum, 5th Floor ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 - 23 กุมภาพันธ์ 2557

Photograph by Oates Ritthichai
(0)
Share
Vogue
Keep by Vogue
10270
FOLLOWER

THE FASHION WORLD OF JEAN PAUL GAULTIER

"“The Fashion World of Jean Paul Gaultier:
From the Sidewalk to the Catwalk”
นิทรรศการระหว่างประเทศครั้งแรกของดีไซเนอร์ Jean Paul Gaultier จัดขึ้นที่บรูคลินเมื่อวานนี้ แม้จะจัดแสดงตามเมืองใหญ่ในหลายประเทศ แต่งานในครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ดีไซเนอร์ตื่นเต้นที่สุดก็ว่าได้ “ถ้าให้พูดกันตามตรง ผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวบรูคลิน ผมไม่ได้รู้สึกเหมือนศิลปินเด็กอีกแล้วแต่มันก็เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมาก”"
1 KEEP
Vogue
0 LOVES
COMMENT