The collector
นางแบบ: ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง 
ซาร่า บอลล์ ภาพ: ธนานนท์ 
ธนากรกานต์ สไตล์: วชิรปาณี 
มากดี หน้า: สุรปรีย์ อชิรกุล 
ผม: พรพรรณ ชาญชลสมุทร 
ผู้ช่วยสไตลิสต์: ศิริพรรณ มั่นสุข 
เสื้อผ้า: CHAI Gold Label 
มีจำหน่ายที่ร้าน Code 10 
ชั้น 1 สยามพารากอน นางแบบ: ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง 
ซาร่า บอลล์ ภาพ: ธนานนท์ 
ธนากรกานต์ สไตล์: วชิรปาณี 
มากดี หน้า: สุรปรีย์ อชิรกุล 
ผม: พรพรรณ ชาญชลสมุทร 
ผู้ช่วยสไตลิสต์: ศิริพรรณ มั่นสุข 
เสื้อผ้า: CHAI Gold Label 
มีจำหน่ายที่ร้าน Code 10 
ชั้น 1 สยามพารากอน
(0)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2584
FOLLOWER

The collector

1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT