แฟชั่นเซ็ต 5 นางเอกสาว จากละคร The Sixth Sense  นางแบบ : กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์ (คริสซี่) 
จิตตาภา แจ่มปฐม (จ๊ะ) 
ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด (วาววา) 
ตฤณญา มอร์สัน (แคท) 
กมลเนตร เรืองศรี (อายส์)
ช่างภาพ : ธนนนท์ ธนากรกานต์
ผู้ช่วยช่างภาพ : วิชิต วงษ์อุทร
สไตลิสต์ : อเล็กซ์ สันติพงษ์ชัย 
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : รชกฤช กิตติ 
พิพัฒน์ พาที 
กรรณานุช กัณยามัย
แต่งหน้า : กานต์นิพัทธิ์ สนั่นวงศ์ 
น้ำปั่น วัฒนศิริกุล
ทำผม : ศราวุธ เราขาลิขิต
 ภูริ สุระเสน
เสื้อผ้า : Prada สยามพารากอน 
ช้ัน M โทร. 0-2610-9810
Disaya เกษรพลาซ่า ชั้น L, 
เซ็นทรัล เวิล์ด ชั้น 2 www.disaya.com 
 EMILIO PUCCI มีจำหน่ายที่ สยามพารากอน 
ชั้น M โทร. 0-2129-4390 เกษรพลาซ่า
ชั้น L โทร. 02-656-1026 
Kloset มีจำหน่ายท่ีสยามพารากอน 
โทร. 0-2610-7907 
Mo&Friends ติดต่อ 09-0116-5262,
08-6669-4733 moandfriends11@gmail.com
SENSE OF BEAUTY

วาววา  สวมชุด จาก Emilio Pucci
อายส์  สวมชุด จาก Emilio Pucci
เครื่องประดับทั้งหมด จาก Kloset


NOTE
นางแบบ : กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์ (คริสซี่) 
จิตตาภา แจ่มปฐม (จ๊ะ) 
ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด (วาววา) 
ตฤณญา มอร์สัน (แคท) 
กมลเนตร เรืองศรี (อายส์)
ช่างภาพ : ธนนนท์ ธนากรกานต์
ผู้ช่วยช่างภาพ : วิชิต วงษ์อุทร
สไตลิสต์ : อเล็กซ์ สันติพงษ์ชัย 
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : รชกฤช กิตติ 
พิพัฒน์ พาที 
กรรณานุช กัณยามัย
แต่งหน้า : กานต์นิพัทธิ์ สนั่นวงศ์ 
น้ำปั่น วัฒนศิริกุล
ทำผม : ศราวุธ เราขาลิขิต
 ภูริ สุระเสน
เสื้อผ้า : Prada สยามพารากอน 
ช้ัน M โทร. 0-2610-9810
Disaya เกษรพลาซ่า ชั้น L, 
เซ็นทรัล เวิล์ด ชั้น 2 www.disaya.com 
 EMILIO PUCCI มีจำหน่ายที่ สยามพารากอน 
ชั้น M โทร. 0-2129-4390 เกษรพลาซ่า
ชั้น L โทร. 02-656-1026 
Kloset มีจำหน่ายท่ีสยามพารากอน 
โทร. 0-2610-7907 
Mo&Friends ติดต่อ 09-0116-5262,
08-6669-4733 moandfriends11@gmail.com
แคท  สวมชุด จาก Disaya
คริสซี่  สวมชุด จาก Emilio Pucci
จ๊ะ  สวมชุด จาก Disaya วาววา และ จ๊ะ สวมชุด จาก Disaya 
เคร่ืองประดับ จาก Kloset 5 สาวสวมชุดท้ังหมด จาก Prada อายส์ และคริสซ่ี 
สวมชุด จาก Prada วาววา สวมชุด จาก Emilio Pucci  อายส์ และคริสซ่ี สวมชุด 
และเคร่ืองประดับ จาก Kloset
(0)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2583
FOLLOWER

แฟชั่นเซ็ต 5 นางเอกสาว จากละคร The Sixth Sense

"นางแบบ : กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์ (คริสซี่)
จิตตาภา แจ่มปฐม (จ๊ะ)
ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด (วาววา)
ตฤณญา มอร์สัน (แคท)
กมลเนตร เรืองศรี (อายส์)
ช่างภาพ : ธนนนท์ ธนากรกานต์
ผู้ช่วยช่างภาพ : วิชิต วงษ์อุทร
สไตลิสต์ : อเล็กซ์ สันติพงษ์ชัย
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : รชกฤช กิตติ
พิพัฒน์ พาที
กรรณานุช กัณยามัย
แต่งหน้า : กานต์นิพัทธิ์ สนั่นวงศ์
น้ำปั่น วัฒนศิริกุล
ทำผม : ศราวุธ เราขาลิขิต
ภูริ สุระเสน
เสื้อผ้า : Prada สยามพารากอน
ช้ัน M โทร. 0-2610-9810
Disaya เกษรพลาซ่า ชั้น L,
เซ็นทรัล เวิล์ด ชั้น 2 www.disaya.com
EMILIO PUCCI มีจำหน่ายที่ สยามพารากอน
ชั้น M โทร. 0-2129-4390 เกษรพลาซ่า
ชั้น L โทร. 02-656-1026
Kloset มีจำหน่ายท่ีสยามพารากอน
โทร. 0-2610-7907
Mo&Friends ติดต่อ 09-0116-5262,
08-6669-4733 moandfriends11@gmail.com
"
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT