แฟชั่นเซ็ต 5 นางเอกสาว จากละคร The Sixth Sense  5 สาวสวมชุดท้ังหมด จาก Prada
SENSE OF BEAUTY

วาววา  สวมชุด จาก Emilio Pucci
อายส์  สวมชุด จาก Emilio Pucci
เครื่องประดับทั้งหมด จาก Kloset


NOTE
นางแบบ : กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์ (คริสซี่) 
จิตตาภา แจ่มปฐม (จ๊ะ) 
ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด (วาววา) 
ตฤณญา มอร์สัน (แคท) 
กมลเนตร เรืองศรี (อายส์)
ช่างภาพ : ธนนนท์ ธนากรกานต์
ผู้ช่วยช่างภาพ : วิชิต วงษ์อุทร
สไตลิสต์ : อเล็กซ์ สันติพงษ์ชัย 
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : รชกฤช กิตติ 
พิพัฒน์ พาที 
กรรณานุช กัณยามัย
แต่งหน้า : กานต์นิพัทธิ์ สนั่นวงศ์ 
น้ำปั่น วัฒนศิริกุล
ทำผม : ศราวุธ เราขาลิขิต
 ภูริ สุระเสน
เสื้อผ้า : Prada สยามพารากอน 
ช้ัน M โทร. 0-2610-9810
Disaya เกษรพลาซ่า ชั้น L, 
เซ็นทรัล เวิล์ด ชั้น 2 www.disaya.com 
 EMILIO PUCCI มีจำหน่ายที่ สยามพารากอน 
ชั้น M โทร. 0-2129-4390 เกษรพลาซ่า
ชั้น L โทร. 02-656-1026 
Kloset มีจำหน่ายท่ีสยามพารากอน 
โทร. 0-2610-7907 
Mo&Friends ติดต่อ 09-0116-5262,
08-6669-4733 moandfriends11@gmail.com
แคท  สวมชุด จาก Disaya
คริสซี่  สวมชุด จาก Emilio Pucci
จ๊ะ  สวมชุด จาก Disaya วาววา และ จ๊ะ สวมชุด จาก Disaya 
เคร่ืองประดับ จาก Kloset อายส์ และคริสซ่ี 
สวมชุด จาก Prada วาววา สวมชุด จาก Emilio Pucci  อายส์ และคริสซ่ี สวมชุด 
และเคร่ืองประดับ จาก Kloset นางแบบ : กฤษณ์สิรี สุขสวัสดิ์ (คริสซี่) 
จิตตาภา แจ่มปฐม (จ๊ะ) 
ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด (วาววา) 
ตฤณญา มอร์สัน (แคท) 
กมลเนตร เรืองศรี (อายส์)
ช่างภาพ : ธนนนท์ ธนากรกานต์
ผู้ช่วยช่างภาพ : วิชิต วงษ์อุทร
สไตลิสต์ : อเล็กซ์ สันติพงษ์ชัย 
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : รชกฤช กิตติ 
พิพัฒน์ พาที 
กรรณานุช กัณยามัย
แต่งหน้า : กานต์นิพัทธิ์ สนั่นวงศ์ 
น้ำปั่น วัฒนศิริกุล
ทำผม : ศราวุธ เราขาลิขิต
 ภูริ สุระเสน
เสื้อผ้า : Prada สยามพารากอน 
ช้ัน M โทร. 0-2610-9810
Disaya เกษรพลาซ่า ชั้น L, 
เซ็นทรัล เวิล์ด ชั้น 2 www.disaya.com 
 EMILIO PUCCI มีจำหน่ายที่ สยามพารากอน 
ชั้น M โทร. 0-2129-4390 เกษรพลาซ่า
ชั้น L โทร. 02-656-1026 
Kloset มีจำหน่ายท่ีสยามพารากอน 
โทร. 0-2610-7907 
Mo&Friends ติดต่อ 09-0116-5262,
08-6669-4733 moandfriends11@gmail.com
(2)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2583
FOLLOWER

แฟชั่นเซ็ต 5 นางเอกสาว จากละคร The Sixth Sense

"5 สาวสวมชุดท้ังหมด จาก Prada"
1 KEEP
Kullastree
2 LOVES
cherry.salee
Moay.comsci
COMMENT