GOOD IMPRESSION มิติใหม่ของการชื่นชมงานศิลปะในซีซั่นนี้คือการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอก ไม่ว่าจะเป็นแอ็บสแตรกต์ หรือป๊อปอาร์ตผ่านเสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า ไปจนถึงน้ำหอมรุ่นลิมิเต็ด
(0)
Share
Vogue
Keep by Vogue
10270
FOLLOWER

GOOD IMPRESSION

"มิติใหม่ของการชื่นชมงานศิลปะในซีซั่นนี้คือการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอก ไม่ว่าจะเป็นแอ็บสแตรกต์ หรือป๊อปอาร์ตผ่านเสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า ไปจนถึงน้ำหอมรุ่นลิมิเต็ด"
1 KEEP
Vogue
0 LOVES
COMMENT