Flowers Factory
นางแบบ: พีชญา วัฒนามนตรี 
ภาพ: เบญญา เฮเกนบาร์ธ 
สไตล์: วชิรปาณี มากดี 
แต่งหน้า: สุรปรีย์ อชิระกุล 
ทำผม: พรพรรณ ชาญชลสมุทร 
ผู้ช่วยสไตลิสต์: ศิริพรรณ มั่นสุข 
เสื้อผ้า: Issue สยามสแควร์ ซอย 3, ชั้น 1 สยามพารากอน สถานที่: Dasada 179 หมู่ 12 ถนนปราจีน-เขาใหญ่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 โทร +66 3723 9800 อีเมล: happiness@dasada-happiness.com เว็บไซต์: www.dasada-happiness.com นางแบบ: พีชญา วัฒนามนตรี 
ภาพ: เบญญา เฮเกนบาร์ธ 
สไตล์: วชิรปาณี มากดี 
แต่งหน้า: สุรปรีย์ อชิระกุล 
ทำผม: พรพรรณ ชาญชลสมุทร 
ผู้ช่วยสไตลิสต์: ศิริพรรณ มั่นสุข 
เสื้อผ้า: Issue สยามสแควร์ ซอย 3, ชั้น 1 สยามพารากอน สถานที่: Dasada 179 หมู่ 12 ถนนปราจีน-เขาใหญ่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 โทร +66 3723 9800 อีเมล: happiness@dasada-happiness.com เว็บไซต์: www.dasada-happiness.com
(0)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2584
FOLLOWER

Flowers Factory

1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT