พบกับ "แต้ว - ณฐพร " กับแฟชั่นสวยๆ ใน CLASSY & SASSY CLASSY & SASSY
นางแบบ : ณฐพร เตมีรักษ์ ศุจินทรา โสตถิวันวงศ์ แต่งหน้า : จิรายุ ดีสาระ 
ผม : เจมส์ สมเจตน์ 
ช่างภาพ : วรุณ เกียรติศิลป์ 
ผู้ช่วยช่างภาพ : พร้อมพงศ์ เดชพล รัชภูมิ แย้มเนตร 
สไตลิสต์ : รชกฤต กิตติ 
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : กันยามัย, ซีเอย่า
นางแบบ : ณฐพร เตมีรักษ์ 
         ศุจินทรา โสตถิวันวงศ์ 
แต่งหน้า : จิรายุ ดีสาระ 
ผม : เจมส์ สมเจตน์ 
ช่างภาพ : วรุณ เกียรติศิลป์ 
ผู้ช่วยช่างภาพ : พร้อมพงศ์ เดชพล รัชภูมิ แย้มเนตร 
สไตลิสต์ : รชกฤต กิตติ 
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : กันยามัย, ซีเอย่า
(1)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2583
FOLLOWER

พบกับ "แต้ว - ณฐพร " กับแฟชั่นสวยๆ ใน CLASSY & SASSY

"CLASSY & SASSY
นางแบบ : ณฐพร เตมีรักษ์ ศุจินทรา โสตถิวันวงศ์ แต่งหน้า : จิรายุ ดีสาระ
ผม : เจมส์ สมเจตน์
ช่างภาพ : วรุณ เกียรติศิลป์
ผู้ช่วยช่างภาพ : พร้อมพงศ์ เดชพล รัชภูมิ แย้มเนตร
สไตลิสต์ : รชกฤต กิตติ
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : กันยามัย, ซีเอย่า"
1 KEEP
Kullastree
1 LOVES
jazzshake
COMMENT