มาดู Perfect Fashion ในทุกท่าและมุมมองไปกับมาดามเจนี่
PRESENT PERFECT 

แสดงแบบ เจนี่ อัศวเหม
หน้า กานต์นิพัทธ์ สนั่นวงศ์
ผม รัชดา พ่วงพวงงาม
สไตลิสต์ รชกิต กิตติ
ภาพ อมาตย์ นิมิตภาคย์
ขอบคุณสถานที่ โชว์รูมวัฒนาออโต้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ โทร. 0-2718-2233 แสดงแบบ เจนี่ อัศวเหม
หน้า กานต์นิพัทธ์ สนั่นวงศ์
ผม รัชดา พ่วงพวงงาม
สไตลิสต์ รชกิต กิตติ
ภาพ อมาตย์ นิมิตภาคย์
ขอบคุณสถานที่ โชว์รูมวัฒนาออโต้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ โทร. 0-2718-2233
(0)
Share
Volume
Keep by Volume
2876
FOLLOWER

มาดู Perfect Fashion ในทุกท่าและมุมมองไปกับมาดามเจนี่

1 KEEP
Volume
0 LOVES
COMMENT