มาดู Perfect Fashion ในทุกท่าและมุมมองไปกับมาดามเจนี่ PRESENT PERFECT 

แสดงแบบ เจนี่ อัศวเหม
หน้า กานต์นิพัทธ์ สนั่นวงศ์
ผม รัชดา พ่วงพวงงาม
สไตลิสต์ รชกิต กิตติ
ภาพ อมาตย์ นิมิตภาคย์
ขอบคุณสถานที่ โชว์รูมวัฒนาออโต้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ โทร. 0-2718-2233
แสดงแบบ เจนี่ อัศวเหม
หน้า กานต์นิพัทธ์ สนั่นวงศ์
ผม รัชดา พ่วงพวงงาม
สไตลิสต์ รชกิต กิตติ
ภาพ อมาตย์ นิมิตภาคย์
ขอบคุณสถานที่ โชว์รูมวัฒนาออโต้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ โทร. 0-2718-2233
(1)
Share
Volume
Keep by Volume
2876
FOLLOWER

มาดู Perfect Fashion ในทุกท่าและมุมมองไปกับมาดามเจนี่

"PRESENT PERFECT
แสดงแบบ เจนี่ อัศวเหม
หน้า กานต์นิพัทธ์ สนั่นวงศ์
ผม รัชดา พ่วงพวงงาม
สไตลิสต์ รชกิต กิตติ
ภาพ อมาตย์ นิมิตภาคย์
ขอบคุณสถานที่ โชว์รูมวัฒนาออโต้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ โทร. 0-2718-2233"
1 KEEP
Volume
1 LOVES
anna.cho.5832
COMMENT