มหัศจรรย์ผ้าไหมไทย Tube Gallery
แสดงแบบ พิชญ์สินี ตันวิบูลย์
หน้า ภัคภิญญา อินทร์จันทร์
ผม สันติพงษ์ ขวัญเซ่ง
เสื้อผ้า
Tube Gallery โดยเต้-ศักดิ์สิทธิ์ พิศาลสุพงศ์ และยุ่ย-พิสิฐ จงนรังสิน
PATTARAT โดยพัทธรัตน์ อาจวงษ์ โทร. 08-1813-9926
เครื่องประดับ
G ชั้น LL โรงแกรมแกรนด์ ไฮแฮท เอราวัณ
โทร. 0-2252-8786
รองเท้า
Jimmy Choo ชั้น M สยามพารากอน
โทร. 0-2610-9944
ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์ สุคนธ์ สีมารัตนกุล
สไตลิสต์ อนรรฆ อนันต์
ช่างภาพ ฐิระวิชญ์ ล้อเลิศรัตนะ
ขอบคุณผ้าไหมจากจังหวัดขอนแก่น
มหัศจรรย์ผ้าไหมไทยเทิดไท้องค์ราชินี
Tube Gallery PATTARAT PATTARAT PATTARAT PATTARAT แสดงแบบ พิชญ์สินี ตันวิบูลย์
หน้า ภัคภิญญา อินทร์จันทร์
ผม สันติพงษ์ ขวัญเซ่ง
เสื้อผ้า
Tube Gallery โดยเต้-ศักดิ์สิทธิ์ พิศาลสุพงศ์ และยุ่ย-พิสิฐ จงนรังสิน
PATTARAT โดยพัทธรัตน์ อาจวงษ์ โทร. 08-1813-9926
เครื่องประดับ
G ชั้น LL โรงแกรมแกรนด์ ไฮแฮท เอราวัณ
โทร. 0-2252-8786
รองเท้า
Jimmy Choo ชั้น M สยามพารากอน
โทร. 0-2610-9944
ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์ สุคนธ์ สีมารัตนกุล
สไตลิสต์ อนรรฆ อนันต์
ช่างภาพ ฐิระวิชญ์ ล้อเลิศรัตนะ
ขอบคุณผ้าไหมจากจังหวัดขอนแก่น
มหัศจรรย์ผ้าไหมไทยเทิดไท้องค์ราชินี
(0)
Share
Volume
Keep by Volume
2876
FOLLOWER

มหัศจรรย์ผ้าไหมไทย

"Tube Gallery "
1 KEEP
Volume
0 LOVES
COMMENT