ภูมิปัญญาผ้าไทย ดีไซน์อาเซียน  ชุดนางแบบ : ประเทศอินโดนีเซีย ออกแบบโดย โอก้า ดิพุตรา (OKA DIPUTRAI)ผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมอาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 ชุดนางแบบ : ประเทศเวียดนาม ออกแบบโดย ยู อาน (DIEU ANH) ผ้ารายทอมือลายลูกแก้วจากร้านภูฟ้า โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดนายแบบ : ประเทศฟิลิปปินส์ออกแบบโดย เอ็ดวินโอ (EDWIN ผ้าขาวม้าจากร้านภูฟ้า โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุดนางแบบ :ประเทศเกาหลีใต้ออกแบบโดยเฮซุงบง (HAESUNG BONG) ผ้าไหมม้ดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุดนางแบบ : ประเทศญี่ปุ่น ออกแบบโดย ดิฟก้า บาย ทากายูกิ ทานากะ และโมโตยูกิ ม้ตสุโมโตะ (DIVKA BY TAKAYUKI TANAKA & MOTOYUKI MATSUMOTO) ผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุดนางแบบ : ประเทศลาว ออกแบบโดย นิตยา สมสนิท (NITHAYA SOMSANITH) ผ้าไหมม้ดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุดนางแบบ : ประเทศไทย ออกแบบโดย สัญชัย บาย จิรัฏฐ์ (SANSHAI BY JIRAT SUBPISANKUL) ผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(0)
Share
Volume
Keep by Volume
2876
FOLLOWER

ภูมิปัญญาผ้าไทย ดีไซน์อาเซียน

" ชุดนางแบบ : ประเทศอินโดนีเซีย ออกแบบโดย โอก้า ดิพุตรา (OKA DIPUTRAI)ผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมอาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
1 KEEP
Volume
0 LOVES
COMMENT