กุลสตรี		 กุลสตรี				
[กุนละ-] น. หญิงผู้มีตระกูลและมีความประพฤติดี.

นางแบบ: เขมนิจ จามิกรณ์ 
พิชญ์สินี ตันวิบูลย์ 
กมลพรรณ สุวรรณมาศ 
ภาพ: พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์ 
สไตล์: วชิรปาณี มากดี 
หน้า: สุรปรีย์ อชิระกุล 
ผม: ทองใส พรมบวช 
ผู้ช่วยสไตลิสต์: ศิริพรรณ มั่นสุข 
ผู้ช่วยช่างภาพ: ชัชพงษ์ อำภรรัตน์ 
พร้อมพงศ์ เดชพล 
เสื้อผ้า: Kai อาคารบางกอกเคเบิล 1 
ถ.ราชดำริ โทร. 0-2517-0728-9 
www.kaiboutique.com 
Fly Now ชั้น 2 เกษร ชั้น 1  
สยามพารากอน 
Theatre ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ 
Surface: ซอยพัฒนาการ 30 
โทร. 0-2719-4702 
Munchu’s ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ 
ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 
ดิ เอ็มโพเรียม 
Olanor ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์   
ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ 
Chai Gold Label และ T-ra   
มีจำหน่ายที่ร้าน Code 10 ชั้น 1 
สยามพารากอน 
รองเท้า: Jimmy Choo ชั้น M 
สยามพารากอน
พิชญ์สินี สวมชุดผ้าออร์แกนซ่า จากไข่ (Kai) 
เขมนิจสวมชุดกระโปรงไหล่เฉียง แต่งโบที่เอวจากฟลาย นาว 
กมลพรรณสวมชุดกระโปรงผ้าลูกไม้จากเซอร์เฟซ (Surface) ชุดกระโปรงผ้าลูกไม้ พร้อมหมวก และรองเท้า จากฟลาย นาว (Fly Now) ชุดกระโปรงอัดพลีท แต่งลูกไม้ที่คอจากมันชูส์ (Munchu’s) ชุดกระโปรงผ้าปักเลื่อม เมททาลิค จากธีระ (T-ra) พิชญ์สินีและกมลพรรณสวมชุดกระโปรง อัดพลีทจากโอ้ละหนอ (Olanor) ชุดกระโปรงผ้าเลื่อมสีทองแต่งระบาย ด้านหน้า จากธีระ (T-ra) ชุดกระโปรงผ้าลูกไม้จากไข่ (Kai) ชุดเกาะอกผ้าชีฟองพร้อมเข็มขัดจากธีระ (T-ra) ชุดกระโปรงผ้าลูกไม้ติดกระดุมผ่าหน้าจากไข่ (Kai)
(0)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2584
FOLLOWER

กุลสตรี

"กุลสตรี
[กุนละ-] น. หญิงผู้มีตระกูลและมีความประพฤติดี.
นางแบบ: เขมนิจ จามิกรณ์
พิชญ์สินี ตันวิบูลย์
กมลพรรณ สุวรรณมาศ
ภาพ: พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์
สไตล์: วชิรปาณี มากดี
หน้า: สุรปรีย์ อชิระกุล
ผม: ทองใส พรมบวช
ผู้ช่วยสไตลิสต์: ศิริพรรณ มั่นสุข
ผู้ช่วยช่างภาพ: ชัชพงษ์ อำภรรัตน์
พร้อมพงศ์ เดชพล
เสื้อผ้า: Kai อาคารบางกอกเคเบิล 1
ถ.ราชดำริ โทร. 0-2517-0728-9
www.kaiboutique.com
Fly Now ชั้น 2 เกษร ชั้น 1
สยามพารากอน
Theatre ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์
Surface: ซอยพัฒนาการ 30
โทร. 0-2719-4702
Munchu’s ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์
ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2
ดิ เอ็มโพเรียม
Olanor ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์
ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์
Chai Gold Label และ T-ra
มีจำหน่ายที่ร้าน Code 10 ชั้น 1
สยามพารากอน
รองเท้า: Jimmy Choo ชั้น M
สยามพารากอน "
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT