นาฬิกาสุดหรู เสื้อผ้าสุดสวย กับ GM WATCH >นายแบบใส่นาฬิกา Roger Dubuis - La Monégasque Chronograph Automatic in Pink Gold

>นางแบบใส่นาฬิกาและเครื่องประดับ Mauboussin นาฬิกา Delicate Quartz ต่างหู Vraiment Toi สร้อยคอ Le Premier Jour แหวน Vraiment Toi
FASHION PRINCE OF THE GOLDEN MASK

> นาฬิกาและเครื่องประดับ Mauboussin นาฬิกา Amour, le Jour se Lève แหวน Vraiment Toi ต่างหู Plaisir d’Amour

แต่งหน้า : เมธัส ยกตรี
ทำผม : ภูษิต กิตติ์ธนจินดา
ช่างภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม
ผู้ช่วยช่างภาพ : ธีระวัฒน์ พวงศรี
สไตลิสต์ : กันต์ระพี วิไลภรณ์
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : ธีระศักดิ์ อินต๊ะมา > นาฬิกา Roger Dubuis – Excalibur Pierced Chronograph in White Gold Limited Edition > นาฬิกา Roger Dubuis - Kingsquare Chronograph Automatic in Pink Gold Limited Edition > นาฬิกา Roger Dubuis - Excalibur Automatic in Pink Gold Limited Edition > นางแบบใส่นาฬิกาและเครื่องประดับ Mauboussin นาฬิกา Délicieuse Nacrees Chronographe ต่างหู Perle d’Or Mon Amour สร้อยคอ Vraiment Toi แหวน Vraiment Toi และ Le Premier Jour

> นายแบบใส่นาฬิกา Roger Dubuis - Perpetual Calendar Automatic in Pink Gold > นาฬิกาและเครื่องประดับ Mauboussin นาฬิกา Le Temps d’Amour สร้อยคอ Plaisir d’Amour ต่างหู Plaisir d’Amour แหวน Vraiment Toi > นางแบบใส่นาฬิกาและเครื่องประดับ Mauboussin นาฬิกา Delit Automatic Chronograph ต่างหู Gueule d’Amour แหวน Vraiment Toi และ Le Premier Jour

> นายแบบใส่นาฬิกา Roger Dubuis - Kingsquare Automatic in Pink Gold Limited Edition

นายแบบ : Antoine
นางแบบ : Antonina
ขอขอบคุณ : นาฬิกาจาก Roger Dubuis Available at Unit 1F-05, first floor Gasorn Plaza www.rogerdubuis.com
นาฬิกาและเครื่องประดับจาก Mauboussin Available at Central Chidlom, Central Pinklao, Zen www.mauboussin.com

แต่งหน้า : เมธัส ยกตรี
ทำผม : ภูษิต กิตติ์ธนจินดา
ช่างภาพ : กิตตินันท์ จรรยางาม
ผู้ช่วยช่างภาพ : ธีระวัฒน์ พวงศรี
สไตลิสต์ : กันต์ระพี วิไลภรณ์
ผู้ช่วยสไตลิสต์ : ธีระศักดิ์ อินต๊ะมา
Board: FASHION
(0)
Share
GMWatch
Keep by GMWatch
1309
FOLLOWER

นาฬิกาสุดหรู เสื้อผ้าสุดสวย กับ GM WATCH

">นายแบบใส่นาฬิกา Roger Dubuis - La Monégasque Chronograph Automatic in Pink Gold
>นางแบบใส่นาฬิกาและเครื่องประดับ Mauboussin นาฬิกา Delicate Quartz ต่างหู Vraiment Toi สร้อยคอ Le Premier Jour แหวน Vraiment Toi"
1 KEEP
GMWatch
0 LOVES
COMMENT