กลยุทธ์อย่างหนึ่งที่หลายๆ แบรนด์ใช้ คือ การผลิตแบบ Made to Order หรือการผลิตแบบเฉพาะเจาะจง (ซึ่งเป็นเรื่องไม่จริง แต่สร้างกันให้ดูจริง) และการผลิตแบบ Just in time
แนวโน้มอย่างหนึ่งของการแต่งตัวก็คือ พวกเราเริ่มให้ความสำคัญกับการสะท้อนตัวตนมากขึ้นเรื่อยๆ และเรื่องเหล่านี้ห้องเสื้อดังๆ ต่างก็รู้ดี ทำอย่างไรถึงจะไปให้ทันกับความต้องการของผู้คนยุคใหม่ที่อยากเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ และอาจจะไม่สนใจเรื่องฤดูกาล เรื่องคอลเลกชั่นอีกต่อไป พวกเขาพยายามหลอกล่อให้ผู้บริโภครู้สึกอีกว่า จะทำอย่างไรให้ลูกค้าซื้อเพราะความชอบส่วนตัวมากกว่าจะต้องซื้อเพราะอิทธิพลแบรนด์บอกให้คุณเป็น ล้วนท้าทายอุตสาหกรรมแฟชั่น เพราะคุณต้องทั้งแยบยลและแยบคายเพื่อจะเอาเงินออกจากกระเป๋าผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นปัจเจกชนอย่างเต็มประดา
Board: Grooming
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

กลยุทธ์อย่างหนึ่งที่หลายๆ แบรนด์ใช้

"คือ การผลิตแบบ Made to Order หรือการผลิตแบบเฉพาะเจาะจง (ซึ่งเป็นเรื่องไม่จริง แต่สร้างกันให้ดูจริง) และการผลิตแบบ Just in time"
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT