ขั้นตอนที่ 3 ค่อย ๆ ดรายทีละช่อโดยเหลือผมด้านบนไว้
แบ่งผมเป็น 2 ส่วน บนกับล่าง แล้วดรายโคนผม ดรายไล่ลงมาโดยม้วนปลายผมให้งุ้มเข้า ดรายช่อผมด้านหน้าโดยบิดข้อมือเพื่อให้ปลายผมอยู่ในลักษณะสะบัด
(0)
Share
Lemonade
Keep by Lemonade
1938
FOLLOWER

ขั้นตอนที่ 3

"ค่อย ๆ ดรายทีละช่อโดยเหลือผมด้านบนไว้"
1 KEEP
Lemonade
0 LOVES
COMMENT