ขั้นตอนที่ 2 ดรายไล่ลงมาโดยม้วนปลายผมให้งุ้มเข้า
แบ่งผมเป็น 2 ส่วน บนกับล่าง แล้วดรายโคนผม ค่อย ๆ ดรายทีละช่อโดยเหลือผมด้านบนไว้ ดรายช่อผมด้านหน้าโดยบิดข้อมือเพื่อให้ปลายผมอยู่ในลักษณะสะบัด
(0)
Share
Lemonade
Keep by Lemonade
1938
FOLLOWER

ขั้นตอนที่ 2

"ดรายไล่ลงมาโดยม้วนปลายผมให้งุ้มเข้า"
1 KEEP
Lemonade
0 LOVES
COMMENT