ขั้นตอนที่ 1 ใส่มูสทั่วศีรษะ
GIVE YOUR HAIR 
Sexy Wave ! ใช้ดรายร์เป่าให้ผมพอหมาด ใช้เครื่องม้วนลอนตั้งแต่โคนผมทำทีละช่อ ใช้มือสางให้ลอนคลายตัว
(0)
Share
Lemonade
Keep by Lemonade
1938
FOLLOWER

ขั้นตอนที่ 1

"ใส่มูสทั่วศีรษะ"
1 KEEP
Lemonade
0 LOVES
COMMENT