ขั้นตอนที่ 1 แบ่งผมเป็น 2 ส่วน บนกับล่าง แล้วดรายโคนผม
ดรายไล่ลงมาโดยม้วนปลายผมให้งุ้มเข้า ค่อย ๆ ดรายทีละช่อโดยเหลือผมด้านบนไว้ ดรายช่อผมด้านหน้าโดยบิดข้อมือเพื่อให้ปลายผมอยู่ในลักษณะสะบัด
(0)
Share
Lemonade
Keep by Lemonade
1938
FOLLOWER

ขั้นตอนที่ 1

"แบ่งผมเป็น 2 ส่วน บนกับล่าง แล้วดรายโคนผม"
1 KEEP
Lemonade
0 LOVES
COMMENT