Bentoweb ตัวช่วยแสนดีของร้านค้าออนไลน์บน facebook  Bentoweb คือ eCommerce ที่ช่วยให้ SMEs ขายของบน facebook ได้อย่างมืออาชีพ ช่วยแก้ปัญหาที่ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายเคยเจอ และช่วยให้ขั้นตอนการดำเนินงาน [Operation] เป็นไปอย่างมีระบบ
 จุดเด่นสำคัญของ Bentoweb คือการเอาความรู้ทางด้าน Marketing ใส่เข้าไปในระบบและย่อยสถิติ และข้อมูลของลูกค้าออกมาให้กับผู้ประกอบการได้ใช้ในการทำงาน และวางแผนการผลิต
 ไม่ว่าลูกค้าคือใครบ้าง อายุเท่าไหร่ เพศไหน ประวัติการซื้อเป็นอย่างไร ซื้อเพราะโปรโมชั่นใด ฯลฯ
 ในแง่ Operation ก็มีระบบในการชำระเงินอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะด้วยการชำระทางบัตรเครดิตหรือผ่านบัญชีธนาคารก็ตาม รวมถึงจัดระเบียบการสั่งสินค้าของลูกค้าแต่ละรายที่เข้ามาพร้อมทั้งแจ้งเตือน จึงไม่พลาดทุก Order ที่เกิดขึ้น
Board: SMEs
(2)
Share
GMBIZ
Keep by GMBIZ
1235
FOLLOWER

Bentoweb ตัวช่วยแสนดีของร้านค้าออนไลน์บน facebook

" Bentoweb คือ eCommerce ที่ช่วยให้ SMEs ขายของบน facebook ได้อย่างมืออาชีพ ช่วยแก้ปัญหาที่ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายเคยเจอ และช่วยให้ขั้นตอนการดำเนินงาน [Operation] เป็นไปอย่างมีระบบ
จุดเด่นสำคัญของ Bentoweb คือการเอาความรู้ทางด้าน Marketing ใส่เข้าไปในระบบและย่อยสถิติ และข้อมูลของลูกค้าออกมาให้กับผู้ประกอบการได้ใช้ในการทำงาน และวางแผนการผลิต
ไม่ว่าลูกค้าคือใครบ้าง อายุเท่าไหร่ เพศไหน ประวัติการซื้อเป็นอย่างไร ซื้อเพราะโปรโมชั่นใด ฯลฯ
ในแง่ Operation ก็มีระบบในการชำระเงินอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะด้วยการชำระทางบัตรเครดิตหรือผ่านบัญชีธนาคารก็ตาม รวมถึงจัดระเบียบการสั่งสินค้าของลูกค้าแต่ละรายที่เข้ามาพร้อมทั้งแจ้งเตือน จึงไม่พลาดทุก Order ที่เกิดขึ้น"
1 KEEP
GMBIZ
2 LOVES
poommarin
kanjanathonglo
COMMENT