เลือกรูปแบบลงทุน LTF และ RMF ให้เหมาะกับตัวคุณ ในช่วงปลายปีนักลงทุนอาจจะเริ่มหาการลงทุนที่ช่วยประหยัดภาษี เช่น กองทุน RMF และ LTF โดยเฉพาะกองทุน RMF นั้นก็มีให้เลือกลงทุนหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุน การลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ น้ำมัน เป็นต้น
 แต่ในการเลือกกองทุนที่จะลงทุนนั้น นอกจากต้องเลือกประเภทสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นมีนโยบายที่จะลงทุนตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นสิ่งที่ไม่ควรมองเข้าก็คือ รูปแบบ หรือ Style ของการบริหารกองทุนนั้นๆ
 โดยในการจัดการกองทุนอาจจะแบ่งรูปแบบการลงทุนเป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ การลงทุนสไตล์ตั้งรับ (Passive) และการลงทุนสไตล์เชิงรุก (Active)
(2)
Share
GMBIZ
Keep by GMBIZ
1236
FOLLOWER

เลือกรูปแบบลงทุน LTF และ RMF ให้เหมาะกับตัวคุณ

"ในช่วงปลายปีนักลงทุนอาจจะเริ่มหาการลงทุนที่ช่วยประหยัดภาษี เช่น กองทุน RMF และ LTF โดยเฉพาะกองทุน RMF นั้นก็มีให้เลือกลงทุนหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุน การลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ น้ำมัน เป็นต้น
แต่ในการเลือกกองทุนที่จะลงทุนนั้น นอกจากต้องเลือกประเภทสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นมีนโยบายที่จะลงทุนตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นสิ่งที่ไม่ควรมองเข้าก็คือ รูปแบบ หรือ Style ของการบริหารกองทุนนั้นๆ
โดยในการจัดการกองทุนอาจจะแบ่งรูปแบบการลงทุนเป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ การลงทุนสไตล์ตั้งรับ (Passive) และการลงทุนสไตล์เชิงรุก (Active)
"
1 KEEP
GMBIZ
2 LOVES
tleaha
waneejang
COMMENT