หลักการโดนัท By Charles Handy ประเด็นเชิงยุทธ์สำหรับองค์กรในศตวรรษที่ 21 ก็คือหาวิธีสร้างสมดุลระหว่างกิจกรรมเหล่านั้น นั่นคือจะวางกิจกรรมใดไว้ในแกนกลางและจะวางกิจกรรมไหนไว้ในอาณาบริเวณรอบๆ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรต้องมีขนาดเล็กพอที่จะมีความยืดหยุ่นและความเป็นมนุษย์ ขณะเดียวกันบางปริมณฑลก็ต้องมีขนาดใหญ่เนื่องเพราะเมื่อแข่งขันในตลาดโลกแล้วก็ต้องมีความได้เปรียบในบางด้าน เช่น ด้านการวิจัยและการเข้าถึงตลาดโลก (Global Reach) นั่นคือ เหตุผลที่ว่าทำไมเมื่อเรามองไปทุกแห่งหนในทุกวันนี้ ถึงได้เห็นองค์กรที่ต้องยุ่งอยู่กับการรวมศูนย์อำนาจและกระจายอำนาจไปในเวลาเดียวกัน
(2)
Share
GMBIZ
Keep by GMBIZ
1235
FOLLOWER

หลักการโดนัท By Charles Handy

"ประเด็นเชิงยุทธ์สำหรับองค์กรในศตวรรษที่ 21 ก็คือหาวิธีสร้างสมดุลระหว่างกิจกรรมเหล่านั้น นั่นคือจะวางกิจกรรมใดไว้ในแกนกลางและจะวางกิจกรรมไหนไว้ในอาณาบริเวณรอบๆ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรต้องมีขนาดเล็กพอที่จะมีความยืดหยุ่นและความเป็นมนุษย์ ขณะเดียวกันบางปริมณฑลก็ต้องมีขนาดใหญ่เนื่องเพราะเมื่อแข่งขันในตลาดโลกแล้วก็ต้องมีความได้เปรียบในบางด้าน เช่น ด้านการวิจัยและการเข้าถึงตลาดโลก (Global Reach) นั่นคือ เหตุผลที่ว่าทำไมเมื่อเรามองไปทุกแห่งหนในทุกวันนี้ ถึงได้เห็นองค์กรที่ต้องยุ่งอยู่กับการรวมศูนย์อำนาจและกระจายอำนาจไปในเวลาเดียวกัน"
1 KEEP
GMBIZ
2 LOVES
poommarin
waneejang
COMMENT