พินัยกรรมทำเอง (ก็) ได้ เอกสารสำคัญที่เรียกกันว่า “พินัยกรรม” นั้นมีด้วยกัน 6 แบบหลักๆ ให้เลือกใช้ คือ

1.พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ 2.พินัยกรรมแบบธรรมดา 3.พินัยกรรม แบบเอกสารฝ่ายเมือง 4.พินัยกรรมแบบเอกสารลับ 5.พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา 6.พินัยกรรมทำในต่างประเทศและทำในภาวะสงคราม

แต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถเลือกทำตามแบบใดก็ได้ แต่สำหรับ ครั้งนี้ขอแนะนำแบบแรก คือ “พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ” ที่สามารถทำได้เลย มีกฎหมายรับรอง  และไม่มีขั้นตอนโน่นนี่นั่นให้ยุ่งยาก
 	
ข้อความรู้ 
ชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการเขียนเอง “ทั้งฉบับ” จึงเหมาะสำหรับการสั่งเสียเรื่องที่ไม่สลับซับซ้อน ทายาทหรือคนที่ผ่านการตรองแล้วว่าควรได้รับมรดก มีเพียงไม่กี่คนและผู้ทำพินัยกรรมไม่มีทรัพย์สินมากมายอะไรนัก นอกจากนั้นการเขียนเองแบบนี้ก็ยังมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ควรรู้ไว้ก่อนจะตัดสินใจทำ คือ
  	
ข้อดี สามารถเขียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่ความพอใจ ไม่จำเป็นต้องมีใคร มาร่วมรับรู้ร่วมเซ็นเป็นสักขีพยาน 

ข้อเสีย ด้วยความที่คิดเอง ทำเอง เก็บไว้เองคนเดียว ถ้าไม่มีการแจ้งที่เก็บกับใคร เอาไว้ หากผู้ทำเกิดเสียชีวิตอย่างกะทันหัน มีความเป็นไปได้สูงว่า อาจไม่มีใครรู้เลยว่า ได้มีการทำพินัยกรรมแล้ว รวมทั้งไม่รู้ว่าเก็บเอกสารเอาไว้ที่ใดพินัยกรรมฉบับนั้น ก็อาจสูญค่าไปเปล่าๆ
พินัยกรรม เป็นเอกสารที่เราจะใช้ ในการระบุว่า ต้องการมอบทรัพย์สินให้แก่ ผู้ใดบ้างภายหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งแม้จะมีกรอบว่าจะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่การเขียนพินัยกรรมก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร และไม่ต้องรอให้ใกล้ตายเสียก่อนด้วย เพราะถึงตอนนั้นก็อาจ สายเกินไป ขอเพียงมีคุณสมบัติ 2 ข้อ คือ

• มีอายุครบ 15 ปีขึ้นไป

• ศาลไม่ได้มีคำสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความ สามารถ

เมื่อนับคุณสมบัติได้ครบ 2 ข้อ ก็มาเริ่มเขียนกันได้แล้ว! พินัยกรรมชีวิต (Living Will) หรือหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษา ที่เกินจำเป็นของผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตนี้ มีผลทางกฎหมายเป็นครั้งแรก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2519 เพื่อรับรองสิทธิของผู้ป่วยในการยอมรับหรือ ปฏิเสธกระบวนการทางการแพทย์ที่เป็นไป เพื่อยืดชีวิตออกไปโดยไม่เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ป่วยเองและครอบครัว เพราะเกิดคำถามว่าการที่ผู้ป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงโดยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ เป็นการอยู่แบบมีคุณภาพชีวิต และมีศักดิ์ศรีของมนุษย์หรือไม่

สำหรับประเทศไทยนั้น ปัจจุบันผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงหรือบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถหายขาดได้ หรือที่เรียกว่าผู้ป่วยระยะสุดท้าย ก็มีทางเลือกใหม่ ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่อนุญาตให้ทำ  “พินัยกรรมชีวิต” หรือ “หนังสือแสดงเจตนา ปฏิเสธการรักษา” ได้แล้ว โดยการใช้สิทธิตามเจตนาข้างต้นมี 2 วิธี คือ
  	
1. ผู้ป่วยเขียนหรือพิมพ์หนังสือแสดงเจตนาด้วยตัวเอง
2. กรณีที่ผู้ป่วยเขียนหนังสือไม่ได้ ให้แสดงเจตนาเป็นคำพูดต่อหน้าแพทย์ พยาบาลที่ให้การรักษา รวมถึงญาติหรือผู้ใกล้ชิด แล้วให้ผู้อื่นช่วยเขียนหรือพิมพ์ข้อความให้ แต่ก็ควรลงชื่อผู้เขียนและพยานไว้ด้วย
	 
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่   www.thailivingwill.in.th  หรือดูตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษา   ซึ่งเขียนโดย คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์   ผู้บุกเบิกการสร้างสถานพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเป็นระบบในประเทศไทยได้ที่  www.facebook.com/peacefuldeath2011
(0)
Share
Secret
Keep by Secret
2807
FOLLOWER

พินัยกรรมทำเอง (ก็) ได้

"เอกสารสำคัญที่เรียกกันว่า “พินัยกรรม” นั้นมีด้วยกัน 6 แบบหลักๆ ให้เลือกใช้ คือ
1.พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ 2.พินัยกรรมแบบธรรมดา 3.พินัยกรรม แบบเอกสารฝ่ายเมือง 4.พินัยกรรมแบบเอกสารลับ 5.พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา 6.พินัยกรรมทำในต่างประเทศและทำในภาวะสงคราม
แต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถเลือกทำตามแบบใดก็ได้ แต่สำหรับ ครั้งนี้ขอแนะนำแบบแรก คือ “พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ” ที่สามารถทำได้เลย มีกฎหมายรับรอง และไม่มีขั้นตอนโน่นนี่นั่นให้ยุ่งยาก

ข้อความรู้
ชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการเขียนเอง “ทั้งฉบับ” จึงเหมาะสำหรับการสั่งเสียเรื่องที่ไม่สลับซับซ้อน ทายาทหรือคนที่ผ่านการตรองแล้วว่าควรได้รับมรดก มีเพียงไม่กี่คนและผู้ทำพินัยกรรมไม่มีทรัพย์สินมากมายอะไรนัก นอกจากนั้นการเขียนเองแบบนี้ก็ยังมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ควรรู้ไว้ก่อนจะตัดสินใจทำ คือ

ข้อดี สามารถเขียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่ความพอใจ ไม่จำเป็นต้องมีใคร มาร่วมรับรู้ร่วมเซ็นเป็นสักขีพยาน
ข้อเสีย ด้วยความที่คิดเอง ทำเอง เก็บไว้เองคนเดียว ถ้าไม่มีการแจ้งที่เก็บกับใคร เอาไว้ หากผู้ทำเกิดเสียชีวิตอย่างกะทันหัน มีความเป็นไปได้สูงว่า อาจไม่มีใครรู้เลยว่า ได้มีการทำพินัยกรรมแล้ว รวมทั้งไม่รู้ว่าเก็บเอกสารเอาไว้ที่ใดพินัยกรรมฉบับนั้น ก็อาจสูญค่าไปเปล่าๆ"
1 KEEP
Secret
0 LOVES
COMMENT
SQUARE