ธุรกิจอาหาร ต้นทุนสูงขึ้นเพราะวัตถุดิบขาดตลาด สภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนไป ทำให้หลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องการเพาะปลูก เพราะอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น ฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาแมลงหลงฤดู เนื่องจากระบบนิเวศเปลี่ยน ปริมาณผลผลิตลดลง อุตสาหกรรมประมงก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะโลกร้อน อุณหภูมิของน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้แหล่งอาหารในทะเลลดลง ปลาขาดอาหาร จนทำให้ธุรกิจการทำประมงสะดุดและกลายเป็นปฏิกิริยาโดมิโนไปยังอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งหรืออุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
โลกที่กำลังร้อนขึ้นทุกวัน พานทำให้ธุรกิจหลายแขนงร้อนตามไปด้วย เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่ ดูจะหาทางออกได้ยากเต็มที่ ดูเหมือนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างบ้าคลั่งในช่วง 200 ปีที่ผ่านมาทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และแม้ว่าเราจะได้เรียนรู้หลายอย่างจากมันแต่ก็มีหลายอย่างที่เราพลาดไป โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม พูดได้เต็มปากว่าเราเพิ่งจะมาสนใจปัญหานี้จริงๆจังๆ ก็ตอนที่ อัล กอร์ ออกมาทำสารคดี An Inconvenience Truth นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายๆ ฝ่ายหันมาสนใจปัญหานี้ ซึ่งจริงๆแล้วมันร้ายแรงไม่แพ้การหดตัวของเศรษฐกิจ เผลอๆอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ เพราะซับซ้อนและแก้ไขยากกว่าตัวเลขบนกราฟมากมายหลายเท่ามาดูกันว่า สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อธุรกิจแบบไหนอย่างไรได้บ้าง นอกเหนือจากภัยธรรมชาติที่กระทบต่อธุรกิจการบินโดยตรงแล้ว ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจ
สายการบินต้องเร่งปรับตัวอย่างมาก เพราะธุรกิจการบินเป็นหนึ่งผู้ต้องหาที่มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เพราะทั้งใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลเป็นจำนวนมาก และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่สูงเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทอื่น ๆ ไม่ใช่แค่หมีขั้วโลกเหนือที่ได้รับความลำบากจากหิมะละลายเท่านั้น ธุรกิจสกี รีสอร์ตก็ได้รับผลกระทบใหญ่ ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานร่วมทศวรรษ  รวมทั้งสถานที่เล่นสกีบนเทือกเขาแอลป์ ไม่เพียงแค่ปริมาณหิมะไม่หนาพอที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงหน้าหนาว แต่ในหลายครั้งยังต้องพบกับปัญหาสภาพอากาศที่ผิดปกติ เช่น ฝนตก หรืออากาศชื้นมาก เป็นต้น ส่วนธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเล ในเวลานี้หลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเกรตแบร์ริเออร์รีฟในออสเตรเลีย หรือทะเลฝั่งอันดามันก็กำลังประสบกับปัญหาปะการังฟอกขาว เนื่องจากสภาพทางกายภาพทางทะเลมีการเปลี่ยนแปลง และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือไทย สมาคมประกันภัยในอังกฤษคาดว่าภายในปี 2593 มูลค่าการเรียกร้องสินไหมจากภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นจะเพิ่มเป็น 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี หรืออาจมากกว่านั้น สหภาพยุโรปได้ประเมินตัวเลขความเสียหายจากภัยธรรมชาติรวมทั่วโลก ณ ขณะนี้ไว้กว่า 3,400 ล้านล้านบาท ทำให้ธุรกิจประกันจึงต้องเร่งเตรียมแผนรับมือกับความเสี่ยง ผลกระทบจากโลกร้อนไม่ใช้โอกาสทางธุรกิจ แต่กลับเป็นความเสี่ยงที่จะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อกระจายโอกาสที่จะต้องจ่ายให้ผู้เอาประกันภัย เพราะที่ผ่านมาภัยธรรมชาติและผลกระทบอื่นๆจากภาวะโลกร้อน ทำให้มีเงินจำนวนมากไหลออกจากธุรกิจประกัน ความต้องการซื้อที่มากกว่าความต้องการขาย ทำให้ราคาของสินค้าพลังงานพุ่งสูงขึ้นไปอีก เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก หนึ่งในประเภทธุรกิจที่โหนกระแสวิกฤติโลกร้อน ในปัจจุบันโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นทางเลือกหนึ่ง หากมองแค่ในมุมของผลลัพธ์ แต่สิ่งที่จะตอบโจทย์ได้รอบด้านคงจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน เช่น ธุรกิจผลิตพลังงานไบโอดีเซล และโรงไฟฟ้าชีวมวล รวมทั้งการลงทุนกับพลังงานสะอาดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน้ำ แสงอาทิตย์ หรือพลังงานลม
Board: Feature
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

ธุรกิจอาหาร ต้นทุนสูงขึ้นเพราะวัตถุดิบขาดตลาด

"สภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนไป ทำให้หลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องการเพาะปลูก เพราะอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น ฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาแมลงหลงฤดู เนื่องจากระบบนิเวศเปลี่ยน ปริมาณผลผลิตลดลง อุตสาหกรรมประมงก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะโลกร้อน อุณหภูมิของน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้แหล่งอาหารในทะเลลดลง ปลาขาดอาหาร จนทำให้ธุรกิจการทำประมงสะดุดและกลายเป็นปฏิกิริยาโดมิโนไปยังอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งหรืออุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร"
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT