‘Trin & Tor’ เลิฟสตอรี่ 13 ปี ของ ‘ต่อ ซิลลี่ฟูลส์’ ต่อ- ต่อตระกูล ใบเงิน มือกลองของวงซิลลี่ฟูลส์ ควงภรรยาคนสวย ตฤณ ใบเงิน คอรัสของนักร้องชื่อดัง เปิดใจพูดคุยถึงเรื่องราวความรัก 13 ปี ก่อนจะมีทายาทให้ชื่นใจวัย 8 และ 5 ขวบ ไข่ตุ๋น และ ไข่เต่า ทั้งคู่บอกว่าชีวิตครอบครัวไม่เพอร์เฟกต์นัก แต่กลับมีความสุขมากมาย...เรื่องราวเป็นอย่างไร ต้องติดตาม
Board: In Love
(1)
Share
in-magazine
Keep by in-magazine
4753
FOLLOWER

‘Trin & Tor’ เลิฟสตอรี่ 13 ปี ของ ‘ต่อ ซิลลี่ฟูลส์’

"ต่อ- ต่อตระกูล ใบเงิน มือกลองของวงซิลลี่ฟูลส์ ควงภรรยาคนสวย ตฤณ ใบเงิน คอรัสของนักร้องชื่อดัง เปิดใจพูดคุยถึงเรื่องราวความรัก 13 ปี ก่อนจะมีทายาทให้ชื่นใจวัย 8 และ 5 ขวบ ไข่ตุ๋น และ ไข่เต่า ทั้งคู่บอกว่าชีวิตครอบครัวไม่เพอร์เฟกต์นัก แต่กลับมีความสุขมากมาย...เรื่องราวเป็นอย่างไร ต้องติดตาม"
1 KEEP
in-magazine
1 LOVES
poommarin
COMMENT