BEING A WATCHER “โอ๋เป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้ว” เธอบอก “พอได้ดูนกแล้วชอบ เริ่มดูอย่างเป็นจริงเป็นจัง ถ้าว่างจากการทำงานก็ต้องดูนก โอ๋เริ่มดูนกมา 18 ปี ขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ไม่นิ่งดูดาย ถ้าเห็นเรื่องผิดๆจะไม่ปล่อยเลย พอชอบดูนกก็รู้สึกหวงแหน ทำให้หันมาทำกิจกรรมอนุรักษ์ด้วย”การเป็น ‘จุดร้อน’ ของการดูนก ทำให้นกในเมืองไทย ‘ไม่ซ้ำหน้า’ ในแต่ละฤดูกาล โดยเฉพาะกับนกอพยพที่ผลัดกันมาเยือน ที่สำคัญ คุณไม่ต้องดั้นด้นบุกป่าฝ่าดงไปไหนไกลก็ได้
นกคือสิ่งมีชีวิตชนิดแรกๆ ที่สามารถ ‘ตรวจจับ’ การเปลี่ยนแปลงของโลกได้ เพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ ‘บิน’  ได้ จึงอพยพหนีสภาวะไม่พึงปรารถนาได้รวดเร็วที่สุด ดังนั้น นัก ‘ดูนก’ จึงเป็นเป้าหมายแรกที่ผมอยากสนทนาด้วย ผมนัดพบกับเธอที่สวนลุมพินี ในบ่ายอันแสนอบอ้าว แต่นกตีทองก็ยังร้องโป๊งๆอยู่บนยอดไม้ และเธอยืนยันว่า นกเค้าลายจุดที่ผมเคยเห็นเมื่อสิบกว่าปีก่อน ก็น่าจะยังอยู่ที่นี่เวทิดา พงษ์พานิช หรือคุณโอ๋ ไม่ได้ดูนกเป็นอาชีพ แต่เธอเป็นครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ จากบริษัทโฆษณาใหญ่ที่มีออฟฟิศอยู่ใกล้สวนลุมฯ ทว่าถ้าใครเป็นดูนกหรือเคยคลิก www.savebird.com ซึ่งเป็นนักปักษีวิทยาชอบบ่นให้ฟังว่ามี CSR ที่ไปปลูกป่าชายเลนบนที่ที่ควรจะเป็นหาดเลน ซึ่งเป็นที่หากินของนกชายเลน ในอดีตตรงนั้นไม่มีป่า แต่ไปหาวิธีปลูกกันทุกปี คือ CSR ที่ขาดความรู้จะไปทำลายธรรมชาติด้วย
“ส่วนที่ทำเองคือ โอ๋จัดนับนกที่บางแก้ว แถวนั้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ทุกปีจะมี Asian Waterbird Census คือทั้งเอเชียจะจัดนับนกน้ำพร้อมๆกัน ในเวลา 2 สัปดาห์ ไทยก็เป็นสมาชิก
Board: Feature
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

BEING A WATCHER

"“โอ๋เป็นคนชอบต้นไม้อยู่แล้ว” เธอบอก “พอได้ดูนกแล้วชอบ เริ่มดูอย่างเป็นจริงเป็นจัง ถ้าว่างจากการทำงานก็ต้องดูนก โอ๋เริ่มดูนกมา 18 ปี ขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ไม่นิ่งดูดาย ถ้าเห็นเรื่องผิดๆจะไม่ปล่อยเลย พอชอบดูนกก็รู้สึกหวงแหน ทำให้หันมาทำกิจกรรมอนุรักษ์ด้วย”การเป็น ‘จุดร้อน’ ของการดูนก ทำให้นกในเมืองไทย ‘ไม่ซ้ำหน้า’ ในแต่ละฤดูกาล โดยเฉพาะกับนกอพยพที่ผลัดกันมาเยือน ที่สำคัญ คุณไม่ต้องดั้นด้นบุกป่าฝ่าดงไปไหนไกลก็ได้"
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT