BEING A WATCER  ในเรื่องของแผ่นดินไหว เราคง ‘จับตามอง’ อะไรได้ยาก สิ่งที่ทำได้คือสำรวจที่อยู่ของเรา ถ้าอยู่คอนโดฯ ให้สอบถามว่าออกแบบโดยรวมแรงแผ่นดินไหวหรือไม่ ถ้าสร้างก่อนปี 2540 ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากแรงลมกับแรงแผ่นดินไหว บางตึกหากแรงลมสูงกว่าก็นำแรงลมมาใช้ ถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้น ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้ปัจจัยนี้ แต่ถ้าเป็นอาคารที่สร้างหลังปี 2540 ต้องดูว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือไม่
ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ซึ่งเป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญทั้งเรื่องแผ่นดินไหว แนวรอยเลื่อน ดินถล่ม และหลุมยุบ อันเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็มักร้ายแรงสุดหยั่งคาด
ที่สำคัญ-มันชักเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆ!
สมัยก่อน โรงเรียนเคยสอนเรามาว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีแผ่นดินไหว แต่แล้วจู่ๆ ก็เหมือนภัยเหล่านี้กรายใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เกิดอะไรขึ้นกันแน่? ถ้าดูพงศาวดารบันทึกต่างๆ จะพบประวัติการเกิดแผ่นดินไหวใประเทศไทยที่รุนแรงมากๆ เช่น ที่เชียงแสนหรือโยนกนครเคยเกิดแผ่นดินไหว จนเมืองจมไปทั้งเมือง ยังมีหลักฐานทางโบราณคดีเหลืออยู่ในปัจจุบัน หรือเจดีย์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่เคยสูงมากถึง 86 เมตร แต่แผ่นดินไหว ทำให้เจดีย์ถล่มจนเหลือไม่กี่เมตร นี่เป็นหลักฐานว่าแผ่นดินไหวรุนแรงเคยเกิดขึ้นในประเทศไทย“เวลาเราคุยถึงรอบการเกิดของแผ่นดินไหวนั้น ในมิติธรณีวิทยาวงจรมันยาวกว่าเราเยอะ โลกเราเกิดมาแล้วประมาณ 3,800 ล้านปี
Board: Feature
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

BEING A WATCER

"ในเรื่องของแผ่นดินไหว เราคง ‘จับตามอง’ อะไรได้ยาก สิ่งที่ทำได้คือสำรวจที่อยู่ของเรา ถ้าอยู่คอนโดฯ ให้สอบถามว่าออกแบบโดยรวมแรงแผ่นดินไหวหรือไม่ ถ้าสร้างก่อนปี 2540 ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากแรงลมกับแรงแผ่นดินไหว บางตึกหากแรงลมสูงกว่าก็นำแรงลมมาใช้ ถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้น ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้ปัจจัยนี้ แต่ถ้าเป็นอาคารที่สร้างหลังปี 2540 ต้องดูว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือไม่"
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
7
1
1
1
17
1
1
5
1
13