อาตมาคิดเสมอว่าสิิ่งที่อาตมาควรทำไม่ใช่การเขียนคัมภีร์
คำนี้น่าจะเป็นคำที่เกิดขึ้นมาใหม่ พร้อมกับบทบาทของการเป็นพระสงฆ์ที่ทำงานเชิงรุกในการเผยแผ่ศาสนาพุทธของท่าน โดยเฉพาะในหมู่คนชั้นกลางในเมือง ผลงานของท่านเผยแพร่ออกมามากมายทั้งในรูปแบบของหนังสือ สื่อวีดิทัศน์ รายการวิทยุ การบรรยายตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ และแม้กระทั่งผ่านสื่อใหม่อย่างทวิตเตอร์
รวมๆ กันแล้ว, บางทีสิ่งเหล่านั้นอาจทำให้พระชื่อดังอย่างท่าน ว.วชิรเมธี กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายทั้งในแง่บวกและลบ มาครั้งนี้ ถนนที่ทอดสู่ตัวท่านไม่ได้ราบเรียบเหมือนครั้งก่อน แต่คลุ้มไปด้วยฝุ่นแดงและห่างไกลจากคำว่าศิวิไลซ์อยู่มากโข สถานที่ที่เราจะไปไม่มีไฟฟ้าเสียด้วยซ้ำ ไม่มีทางลาดยางวิ่งฉิว มีแต่ทางลูกรังคดเคี้ยวไปตามสวนยางและไร่ข้าวโพดของชาวบ้านไร่เชิญตะวัน-คือสถานที่นัดพบในวันนี้ “อาตมาไม่เบื่อกับการเป็น ว.วชิรเมธี เพราะว่ามันเป็นสมมุติ มันไม่เป็นปัญหากับอาตมา โชคดีของอาตมาก็ตรงนี้แหละ ว่าอะไรคือสมมุติ และจะใช้สมมุตินั้นได้อย่างไร ฉะนั้น มันจึงไม่เคยเข้ามารบกวนใจเรา”
Board: Interview
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

อาตมาคิดเสมอว่าสิิ่งที่อาตมาควรทำไม่ใช่การเขียนคัมภีร์

1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
7
1
1
1
17
1
1
5
1
13