ลิทัวเนีย ตุ้มตุ้ยตุ้มต๊ะ จะลุยหิมะไปไหน

นุ่งหนาห่มหนาเต็มพิกัดหัวจรดเท้า

ก็มันหนาวง่ะ!!

แต่หนูก็อยากหนุก เพราะสนามเด็กเล่นแข็งโป๊ก เย็นเจี๊ยบได้ที่ รออยู่แล้ว

ลานกว้างกลางป่าสน พร้อมแล้วสำหรับเล่นเลื่อน

เป็นเลื่อนรูปชาม ไถลปรู๊ดปร๊าด หนูหิ้วมา นี่ไง

สำหรับป่าสน ก็เป็นเอกลักษณ์บ้านหนู

ทั่วโลกรู้กันดี ลิทัวเนีย ยุโรปตะวันออก

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสนอดีตรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียต ปัจจุบันแยกตัวเป็นเอกราช ถึงตอนนี้ 20 กว่าปีแล้ว

ลิทัวเนียอยู่โซนหนาวเย็นเป็นปกติ

ยิ่งยามนี้ ฤดูหนาวอันยาวนาน

สนใบหาย เหลือแต่กิ่งก้านโกร๋นแช่แข็งอยู่

พื้นดินหิมะถมโพลนในอุณหภูมิ -14 องศาเซลเซียส

ชวนสั่นงั่ก แต่คนอยากซนไม่หวั่น

จึงพบกันเมื่อเขาตุ้มต๊ะตุ้มตุ้ยมา

ลูกชายลิทัวเนีย อ่านต่อ http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNekEzTURJMU5nPT0=&sectionid=TURNeE1RPT0=&day=TWpBeE15MHdNaTB3Tnc9PQ==
Khaosod
Keep by Khaosod
2356
FOLLOWER

ลิทัวเนีย

"ตุ้มตุ้ยตุ้มต๊ะ จะลุยหิมะไปไหน
นุ่งหนาห่มหนาเต็มพิกัดหัวจรดเท้า
ก็มันหนาวง่ะ!!
แต่หนูก็อยากหนุก เพราะสนามเด็กเล่นแข็งโป๊ก เย็นเจี๊ยบได้ที่ รออยู่แล้ว
ลานกว้างกลางป่าสน พร้อมแล้วสำหรับเล่นเลื่อน
เป็นเลื่อนรูปชาม ไถลปรู๊ดปร๊าด หนูหิ้วมา นี่ไง
สำหรับป่าสน ก็เป็นเอกลักษณ์บ้านหนู
ทั่วโลกรู้กันดี ลิทัวเนีย ยุโรปตะวันออก
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสน
อดีตรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียต ปัจจุบันแยกตัวเป็นเอกราช ถึงตอนนี้ 20 กว่าปีแล้ว
ลิทัวเนียอยู่โซนหนาวเย็นเป็นปกติ
ยิ่งยามนี้ ฤดูหนาวอันยาวนาน
สนใบหาย เหลือแต่กิ่งก้านโกร๋นแช่แข็งอยู่
พื้นดินหิมะถมโพลนในอุณหภูมิ -14 องศาเซลเซียส
ชวนสั่นงั่ก แต่คนอยากซนไม่หวั่น
จึงพบกันเมื่อเขาตุ้มต๊ะตุ้มตุ้ยมา
ลูกชายลิทัวเนีย อ่านต่อ http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNekEzTURJMU5nPT0=§ionid=TURNeE1RPT0=&day=TWpBeE15MHdNaTB3Tnc9PQ=="
1 KEEP
Khaosod
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
7
1
1
1
17
1
1
5
1
13