ผู้นำชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจากจีนเข้ามาเยือนประเทศไทย เราสงสัยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น และควรเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้อย่างไร  ทุกวันนี้อเมริกาโน้มเอียงมาทางเอเชียมากขึ้น กระแสนี้เริ่มต้นตั้งแต่ครั้งที่เขาได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรก โอบามาเคยมาร่วมเวทีในเอเชียครั้งแรกเมื่อปี 2009 ที่สิงคโปร์ โอบามาจึงจะเข้ามาเป็นภาคีในสนธิสัญญา ไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่า Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC ซึ่งจะผูกพันให้เขาเข้าร่วมกับ 10 ประเทศอาเซียน เพื่อรับรองเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น จะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ใช้วิธีทางการทูตในการแก้ปัญหาระหว่างกัน แล้วนำประธานาธิบดีมาร่วประชุมสุดยอดด้วย
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาเขามีบทบาทอย่างสูงในการพาชาติอาเซียนเข้าไปพัฒนาการเมืองของพม่า การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน หรือ AEC รวมไปถึงการเปิดเจรจาการค้ามากมายกับประเทศมหาอำนาจของโลก อย่างสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เยส! คือมีรายใหญ่ที่ใหญ่ไปเลย และส่วนที่เหลืออีกเยอะแยะคือพวกรายเล็ก ๆ ไม่สามารถเติบโตออกไปข้างนอกได้ แต่ผมว่าประเทศเกาหลียังดีกว่าเรา คือเขารู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไป เขาลงทุนด้านการค้นคว้า วิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี งานดีไซน์ และ R&D สูงมาก เข้าใจว่าเกาหลีใช้งบในเรื่องนี้ไปประมาณ 3.48% ของรายได้ประชาชาติเทียบกับของเราอยู่ที่ 0.18 – 0.19% ของรายได้ประชาชาติ ในตอนนี้เรากลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีดัชนีตัวเลขนี้ต่ำที่สุดในโลก ถ้ามีประเด็นอะไรก็ตามแต่ พอคุยกันมาถึงประเทศไทย ทุกคนก็จะส่งสัย ว่าเราจะดิลีเวอร์ได้ไหม คอมมิทเมนต์นี้เราจะทำได้ไหม ข้อผูกพันนี้จะปฏิบัติได้ไหม เพราะเป็นผลสืบเนื่องจากการเมืองภายในประเทศเราเองที่ยืดเยื้อ ผมเองไม่ใช่คนที่มีหน้าที่ไปให้คำตอบว่าเยสหรือโน ผมคิดว่าการจัดระบบภายในประเทศเราเอง กลไกต่าง ๆ การคัดสรรคนขึ้นมารับผิดชอบในการเจรจา ในการดำเนินงาน ดูมันติดขัดไปหมด การเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรคือทางลัดที่สั้นที่สุดที่จะเข้าถึงผลประโยชน์ การขึ้นไปเป็นผู้บริหารประเทศ การมีตำแหน่งระดับประเทศ คือทุกสิ่งทุกอย่าง การมีอำนาจคือทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกวันนี้คงไม่มีใครคิดถึงเรื่องที่ว่าเราจะวางกรอบ วางระบบกันอย่างไร เพื่อให้เกิดความเสมอภาคของผู้คน คำถามที่ถูกต้องที่สุดของทุกสังคม คือ เราจะออกแบบสังคมอย่างไร ให้ทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงศักยภาพของตนเอง
Board: Interview
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

ผู้นำชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจากจีนเข้ามาเยือนประเทศไทย เราสงสัยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น และควรเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้อย่างไร

"ทุกวันนี้อเมริกาโน้มเอียงมาทางเอเชียมากขึ้น กระแสนี้เริ่มต้นตั้งแต่ครั้งที่เขาได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรก โอบามาเคยมาร่วมเวทีในเอเชียครั้งแรกเมื่อปี 2009 ที่สิงคโปร์ โอบามาจึงจะเข้ามาเป็นภาคีในสนธิสัญญา ไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่า Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC ซึ่งจะผูกพันให้เขาเข้าร่วมกับ 10 ประเทศอาเซียน เพื่อรับรองเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น จะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ใช้วิธีทางการทูตในการแก้ปัญหาระหว่างกัน แล้วนำประธานาธิบดีมาร่วประชุมสุดยอดด้วย "
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT