ผมอยากเห็นประชาชนมีความสุขกับการใช้บริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ และก็มีราคาที่เป็นธรรม เนื่องจากไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พ.อ.ดร. เศรษฐพงค์ มองว่าการประมูลคลื่นความถี่ 2.1GHz จะทำให้ไทยก้าวกระโดดในเรื่องเทคโนโลยี และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เขาแสดงทรรศนะว่า ตอนนี้ประเทศไทยยังอ่อนกว่าอีกหลายชาติในอาเซียนในเรื่องของกินการโทรคมนาคม เพราะยังไม่มีการเปิดเสรีในการประมูลคลื่นความถี่
หากภารกิจของ กสทช. สำเร็จ ภายในช่วงสงกรานต์ปี 2556 คนไทยในเมืองใหญ่ๆ จะได้ใช้ 3G อย่างเต็มรูปแบบ นั่นคือ ‘ความตื่นเต้น’ ที่เราได้รับรู้จากการพูดคุยกับ พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธาน กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
ภาระหน้าที่ของ กสทช. คือการบริหารคลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม เพื่อนำไปสู่การใช้งานคลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น การทำงานของ กสทช. จึงเปรียบได้กับการเปิดถนน Virtual Express Way ให้กับคนไทยทั้งชาติ
“เป็นถนนที่มองไม่เห็น” พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า “เพราะเรามองไม่เห็นคลื่นความถี่ในอากาศ คนไม่ว่ามันคืออะไร แต่เป็นทรัพยากรที่มีค่า เพราะสามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลและความรู้จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ในชั่วพริบตา เหมือนส่งหนังสือทางไปรษณีย์กว่าจะถึง 2-3 วัน แต่ส่งทางคลื่นความถี่ใช้เวลาแค่ 2-3 วินาทีเท่านั้น ย่อเวลาในการส่งต่อความรู้ได้มากเลยครับ” “การประมูลคลื่นความถี่ 2.1GHz ในครั้งนี้เป็นภารกิจเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นภารกิจของชาติ ไม่ใช่ภารกิจของ กสทช. เพียงลำพัง เพราะฉะนั้นการสร้างโครงสร้างโทรคมนาคมให้กับประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด” “หลายประเทศในอาเซียนมีการประมูลคลื่นความถี่ สำหรับเทคโนโลยี 3G ไปนานแล้ว นี่เราพูดถึงประเทศทีมีความเจริญใกล้เคียงกับประเทศไทยนะ ไม่พูดถึง ลาว กัมพูชา พม่า สาเหตุเนื่องจากประเทศไทยเรายังมีสัมปทานอยู่ จัดอยู่ในโลกเก่าทางเทคโนโลยี จึงเชื่อมสู่โลกได้ช้ากว่าประเทศอื่น”
เขายกตัวอย่างประเทศเกาหลีที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านไอทีอย่างมาก
“เกาหลีมองว่ายิ่งเคลื่อนย้ายความรู้จากทั่วโลกเข้าสู่ประเทศของเขาได้เร็วเท่าไหร่ ประเทศจะเจริญเร็วมากขึ้นเท่านั้น ตรงกันข้าม ถ้ามีท่อส่งความรู้จากประเทศอื่นเข้ามาสู่ประเทศเราช้า ประเทศเราจะล้าหลังกว่าประเทศอื่น ขีดความสามารถทางการแข่งขันจะช้าไปด้วย
Board: Cover Man
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

ผมอยากเห็นประชาชนมีความสุขกับการใช้บริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ และก็มีราคาที่เป็นธรรม

"เนื่องจากไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พ.อ.ดร. เศรษฐพงค์ มองว่าการประมูลคลื่นความถี่ 2.1GHz จะทำให้ไทยก้าวกระโดดในเรื่องเทคโนโลยี และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เขาแสดงทรรศนะว่า ตอนนี้ประเทศไทยยังอ่อนกว่าอีกหลายชาติในอาเซียนในเรื่องของกินการโทรคมนาคม เพราะยังไม่มีการเปิดเสรีในการประมูลคลื่นความถี่
"
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT
RELATED ARTICLE
7
1
1
1
17
1
1
5
1
13