HUGO ของขวัญอันชื่นใจ ในโลกความหมายของกาลเวลา วิถีของการดำรงอยู่ของมนุษย์ในแต่ละคน...นับเป็นเรื่องของการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นของจิตวิญญาณ แท้จริงเราต่างเป็นเจ้าของสิ่งอันมีคุณค่าสิ่งนี้ด้วยกันทุกผู้ทุกคน ในนามแห่งความเป็นเงื่อนไขของชีวิต ที่อยู่ซ่อนลึกลงไปในโลกแห่งความหมาย...แน่นอนว่าเราอาจเป็นอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราตัดสินใจอย่างกล้าหาญที่จะเป็น...ไม่ว่าภาวะดังกล่าวนั้นจะถูกเปิดกว้างออกสู่มิติของความสุข หรือถูกปิดตายด้วยอารมณ์ลึกของความเจ็บปวดโดยส่วนตัวบ้างก็ตาม”
ผมถือว่านี่คือภาพสะท้อนแห่งสาระอันงดงาม...ที่สื่อผ่านนัยของความเป็นชีวิตที่ลึกซึ่งจากหนังเรื่องใหม่ที่กำลังโด่งดังอย่างมาก ณ ขณะนี้ ของผู้กำกับการแสดงยอดฝีมือและเต็มไปด้วยความคลาสสิกในด้านศิลปะของผลงานสร้างสรรค์ ‘มาร์ติน สกอร์เซซี่’ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะคุ้นเคยกับหนังของเขาในรูปรอยที่หนักหน่วงและจริงจัง...เต็มไปด้วยกับดักความเครียดเป็นส่วนใหญ่...หลังจากที่เพิ่งได้รับรางวัลหนังยอดเยี่ยมของ ‘ออสการ์’ ไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้จาก ‘Departed’ มาปีนี้ เขากลับพลิกด้านขอการทำงาน...มาทำหนังเอาใจหมู่เด็กๆ และความเป็นครอบครัว ให้คนดูหนังได้สัมผัสกันอย่างอิ่มเอมบ้าง ผลก็คือหนังเรื่องนี้...เริ่มส่งผลสำเร็จในแง่ของการได้รับการยกย่องทางด้านรางวัลอย่างมากมายในฐานะหนังยอดเยี่ยมแห่งปีจากหลายๆ สถาบันที่กำลังทยอยประกาศผลออกมา ก่อนจะไปสู่วาระของเวทีลูกโลกทองคำและออสการ์ในช่วงต่อไป
‘Hugo’ คือหนังที่สื่อสารถึงบรรยากาศของความมุ่งหวังที่มีหวัง...อันนับเป็นความงดงามของการอยู่รอดที่ถูกกำกับด้วยวิถีของจินตนาการอันเป็นคุณค่า...และถูกควบคุมด้วยเสรีภาพทางใจ...ที่จะเลือกตัดสินใจ โดยไม่ยอมแพ้ต่อข้อกำหนดของโชคชะตา...ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน? หรือด้วยเหตุใด? มาถึงตรงนี้บทพิสูจน์ของความเป็นหนังที่มีชีวิตซึ่งเป็นชีวิตก็ได้สะท้อนเป็นภาพแสดงอย่างชัดเจนผ่านความหมายของการดำรงอยู่ในความเป็นสุนทรียรสบนนัยแห่งความเป็นศิลปะของหนังอันน่าชื่นใจออกมาแล้วด้วยความบริสุทธิ์
(0)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2581
FOLLOWER

HUGO ของขวัญอันชื่นใจ ในโลกความหมายของกาลเวลา

"วิถีของการดำรงอยู่ของมนุษย์ในแต่ละคน...นับเป็นเรื่องของการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นของจิตวิญญาณ แท้จริงเราต่างเป็นเจ้าของสิ่งอันมีคุณค่าสิ่งนี้ด้วยกันทุกผู้ทุกคน ในนามแห่งความเป็นเงื่อนไขของชีวิต ที่อยู่ซ่อนลึกลงไปในโลกแห่งความหมาย...แน่นอนว่าเราอาจเป็นอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราตัดสินใจอย่างกล้าหาญที่จะเป็น...ไม่ว่าภาวะดังกล่าวนั้นจะถูกเปิดกว้างออกสู่มิติของความสุข หรือถูกปิดตายด้วยอารมณ์ลึกของความเจ็บปวดโดยส่วนตัวบ้างก็ตาม”
ผมถือว่านี่คือภาพสะท้อนแห่งสาระอันงดงาม...ที่สื่อผ่านนัยของความเป็นชีวิตที่ลึกซึ่งจากหนังเรื่องใหม่ที่กำลังโด่งดังอย่างมาก ณ ขณะนี้ ของผู้กำกับการแสดงยอดฝีมือและเต็มไปด้วยความคลาสสิกในด้านศิลปะของผลงานสร้างสรรค์ ‘มาร์ติน สกอร์เซซี่’ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะคุ้นเคยกับหนังของเขาในรูปรอยที่หนักหน่วงและจริงจัง...เต็มไปด้วยกับดักความเครียดเป็นส่วนใหญ่...หลังจากที่เพิ่งได้รับรางวัลหนังยอดเยี่ยมของ ‘ออสการ์’ ไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้จาก ‘Departed’ มาปีนี้ เขากลับพลิกด้านขอการทำงาน...มาทำหนังเอาใจหมู่เด็กๆ และความเป็นครอบครัว ให้คนดูหนังได้สัมผัสกันอย่างอิ่มเอมบ้าง ผลก็คือหนังเรื่องนี้...เริ่มส่งผลสำเร็จในแง่ของการได้รับการยกย่องทางด้านรางวัลอย่างมากมายในฐานะหนังยอดเยี่ยมแห่งปีจากหลายๆ สถาบันที่กำลังทยอยประกาศผลออกมา ก่อนจะไปสู่วาระของเวทีลูกโลกทองคำและออสการ์ในช่วงต่อไป
‘Hugo’ คือหนังที่สื่อสารถึงบรรยากาศของความมุ่งหวังที่มีหวัง...อันนับเป็นความงดงามของการอยู่รอดที่ถูกกำกับด้วยวิถีของจินตนาการอันเป็นคุณค่า...และถูกควบคุมด้วยเสรีภาพทางใจ...ที่จะเลือกตัดสินใจ โดยไม่ยอมแพ้ต่อข้อกำหนดของโชคชะตา...ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน? หรือด้วยเหตุใด? มาถึงตรงนี้บทพิสูจน์ของความเป็นหนังที่มีชีวิตซึ่งเป็นชีวิตก็ได้สะท้อนเป็นภาพแสดงอย่างชัดเจนผ่านความหมายของการดำรงอยู่ในความเป็นสุนทรียรสบนนัยแห่งความเป็นศิลปะของหนังอันน่าชื่นใจออกมาแล้วด้วยความบริสุทธิ์"
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT