สื่อเสริมการเรียน สื่อเสริมการสอน สื่อสร้างองค์ความรู้ ทางรัฐบาลเองนอกจากจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดหาแท็บเลตมาให้เด็กๆ ได้ใช้เรียนแล้ว ยังได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จัดโครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเลตขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้กับแท็บเลตในโครงการ OTPC ด้วย
การปฏิรูปการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในขณะนี้ แต่การปฏิรูปดังกล่าวจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ 
ถ้าทุกฝ่ายไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง ในขณะที่รัฐบาลกำลังประสานงานในการจัดซื้อแท็บเลตเพื่อการศึกษา มาแจกนักเรียนที่เข้าร่วมสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับในล็อตถัดๆมา ผู้ผลิตแท็บเลตจำนวนมากก็พยายามสร้างผลิตภัณฑ์ของตนให้มีราคาที่ถูกลง เพื่อให้เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนที่ไม่ต้องการรออุปกรณ์จากรัฐบาล แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการจำจากการจัดกิจกรรมที่ต่างกัน ซึ่งจะทำให้เราจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ต่างกันด้วย
(0)
Share
DigitalLife
Keep by DigitalLife
2224
FOLLOWER

สื่อเสริมการเรียน สื่อเสริมการสอน สื่อสร้างองค์ความรู้

"ทางรัฐบาลเองนอกจากจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดหาแท็บเลตมาให้เด็กๆ ได้ใช้เรียนแล้ว ยังได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จัดโครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเลตขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้กับแท็บเลตในโครงการ OTPC ด้วย "
1 KEEP
DigitalLife
0 LOVES
COMMENT