GENERATION Y ถ้าคุณเคยดูหนังอเมริกันยุคหกศูนย์ถึงเก้าศูนย์ คุณจะพบว่ามีหนังหลายเรื่องที่เดียวที่มีรถยนต์เป็นศูนย์กลาง ในยุคก่อน กุญแจรถยนต์ไม่ได้เป็นแค่เศษเหล็กชิ้นหนึ่งเท่านั้น แต่มันมีความหมายพิเศษสำหรับวัยรุ่นอเมริกัน นั่นคือหมายถึง ‘เสรีภาพ’ ในการไปไหนมาไหน ซึ่งในประเทศที่เสรีภาพเป็นหลักใหญ่ใจความหนึ่งของประชาธิปไตย การบรรลุเสรีภาพจึงเปรียบประดุจสรวงสวรรค์ของวัยรุ่นเลยทีเดียว สำหรับคนไทย เราอาจไม่ค่อยเข้าใจนักว่าเพราะอะไรกุญแจรถ (และรถยนต์) ถึงสำคัญกับวัยรุ่นอเมริกันยุคนั้นมากถึงขนาดนั้น แต่การจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างถ่องแท้นั้น เชื่อหรือไม่ว่าเราต้องย้อนกลับลึกไปถึง ‘รูปแบบ’ การสร้างและวางผังเมืองของสหรัฐอเมริกากันเลยทีเดียว
ถ้าอยากเป็น ‘คนรุ่นใหม่’ ตัวจริง, จงอย่าแต่งงาน อย่าซื้อบ้าน และอย่าซื้อรถ!พูดอย่างนี้คุณอาจงุนงงไม่น้อย เพราะในสังคมไทยเรานั้น การมีคู่ มีบ้าน และมีรถดูเหมือนจะเป็น ‘เครื่องประกาศสถานะ’ ว่าฉันคือ ‘ผู้ใหญ่’ เต็มตัวคนหนึ่ง คู่บ้านและรถ จึงเป็นเสมือนขั้นตอนของพิธีกรรมในชีวิตที่ทุกคนต้องผ่าน
 เริ่มต้นด้วยการผ่อนรถ ผ่อนบ้าน แล้วพอผ่อนไปได้สักระยะหนึ่ง ก็คิดลงหลักปักฐานด้วยการแต่งงาน ซึ่งสังคมไทยโดยทั่วไปจะยอมรับให้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีบ้าน รถ และสินสอดในระดับหนึ่ง เพื่อสำแดงความเป็นผู้ใหญ่และความมั่นคงในชีวิต เราจึงมี ‘ชีวิตภาคบังคับ’ ที่ต้องดิ้นรนขวนขวายแสวงหาสิ่งเหล่านี้อย่างหลีกเลียงไม่ได้ ไม่รู้ว่าคุณเคยเล่นเกม Sim City บ้างหรือเปล่า ถ้าเคย คุณคงพอรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหน วิธีเล่นให้ประสบความสำเร็จคือต้องสร้าง ‘แยก’ พื้นที่ระหว่างที่อยู่อาศัย เขตอุตสาหกรรม และพื้นที่ค้าขายออกจากกัน แล้วต่อเชื่อมพื้นที่เหล่านี้ด้วยการคมนาคมนั้นคือวิธีคิดในการสร้างเมืองของอเมริกาโดยแท้ การ ’แบ่ง’ เมืองออกเป็นย่านใหญ่ๆ ให้สะเด็ดน้ำจากกันนั้น ทำให้สิ่งสำคัญในการสัญจรของผู้คนคือรถยนต์ เมืองใหญ่ในอเมริกาจึงขาดรถยนต์ไม่ได้ ไม่ใช่เพราะพวกเขาชอบความหรูหราเบาะหนัง หรือสมรรถภาพจองมันตั้งแต่ต้นแต่เพราะถูก ‘กำหนด’ โดยโครงสร้างใหญ่ ตั้งแต่การสร้างเมือง ให้ต้องสมาทานตัวเองเข้ากับรถยนต์ จนกระทั่งเกิดเป็น ‘วัฒนธรรมรถยนต์’ ขึ้นมา
Board: Feature
(1)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

GENERATION Y

"ถ้าคุณเคยดูหนังอเมริกันยุคหกศูนย์ถึงเก้าศูนย์ คุณจะพบว่ามีหนังหลายเรื่องที่เดียวที่มีรถยนต์เป็นศูนย์กลาง ในยุคก่อน กุญแจรถยนต์ไม่ได้เป็นแค่เศษเหล็กชิ้นหนึ่งเท่านั้น แต่มันมีความหมายพิเศษสำหรับวัยรุ่นอเมริกัน นั่นคือหมายถึง ‘เสรีภาพ’ ในการไปไหนมาไหน ซึ่งในประเทศที่เสรีภาพเป็นหลักใหญ่ใจความหนึ่งของประชาธิปไตย การบรรลุเสรีภาพจึงเปรียบประดุจสรวงสวรรค์ของวัยรุ่นเลยทีเดียว สำหรับคนไทย เราอาจไม่ค่อยเข้าใจนักว่าเพราะอะไรกุญแจรถ (และรถยนต์) ถึงสำคัญกับวัยรุ่นอเมริกันยุคนั้นมากถึงขนาดนั้น แต่การจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างถ่องแท้นั้น เชื่อหรือไม่ว่าเราต้องย้อนกลับลึกไปถึง ‘รูปแบบ’ การสร้างและวางผังเมืองของสหรัฐอเมริกากันเลยทีเดียว"
1 KEEP
GM
1 LOVES
Tametame
COMMENT