Be Wright With a Wrong Job มีความสุขกับงานที่ไม่ได้รัก การได้ทำงานที่ตนเองรักนับเป็นความใฝ่ฝันของนักศึกษาจบใหม่แทบทั้งนั้น แต่เอาเข้าจริงแล้วเมื่อถึงเวลาที่เริ่มงาน เราก็มักไม่ได้งานอย่างที่ฝันไว้ อะไรที่พอทำได้ก็ทำๆไปก่อน ถึงเวลาที่มีลู่ทางแล้วค่อยขยับขยาย งานสมัยนี้หายากจะตาย เมื่องานทำไม่อดตาย เรื่องอะไรจะรอให้ได้งานอย่างที่ตนเองต้องการเพียงอย่างเดียว
	แต่หลังจากที่เราหลงเข้ามาในวังวนของมนุษย์เงินเดือนเข้าให้แล้ว เรื่องที่จะขยับขยายไปหางานที่ตนรักนั้นกลับกลายเป็นเรื่องยาก ทั้งจากเวลาการทำงานที่บีบรัดแทบกระดิกตัวทำอะไรไม่ได้ ไหนจะเรื่องของปากท้องที่ต้องกินต้องใช้กันอยู่เนืองๆ ที่สำคัญก็คือ เมื่อทำงานมาได้ระยะหนึ่งแล้ว หลายคนก็เห็นลู่ทางก้าวหน้าในองค์กรที่ตนร่วมงานอยู่ และเลือกที่จะไต่เต้าไปตามเส้นทางนั้น เก็บอาชีพในฝันเข้ากรุด้วยเหตุที่ไม่อยากไปเริ่มตันใหม่
	การทำงานที่ตนเองไม่ได้รักทุกวันๆเป็นสาเหตุหลักของความเบื่อหน่าย เบื่องาน เบื่อองค์กร ทำให้ไม่มีกระจิตกระใจจะพัฒนาศักยภาพในการทำงานจองตนเองให้ดีขึ้นได้ ท้ายที่สุดเป้าหมายของการเป็นหัวหน้างานที่หวังไต่เต้าขึ้นไปก็กลายเป็นเพียงความฝันลมๆ แล้งๆ
	การจัดการกับความเบื่อหน่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้มีความสุขในการทำงานได้มากขึ้น ช่วยผลักดันให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเราเลือกงานที่รักไม่ได้เราก็ควรจะรักงานที่ทำเสียเลยดีกว่าหาโปรเจ็กต์ใหม่ๆทำงานที่ทำซ้ำๆ ซากๆ อยู่ทุกวี่ทุกวัน แน่นอนว่าใครๆก็ต้องเกิดอาการเบื่อหน่ายเห็นธรรมดาลองคิดตามข่าวสารในองค์กรของคุณดูสิว่ามีโปรเจ็กต์อะไรใหม่ๆ ให้คุณได้เข้าร่วมบ้าง โปรเจ็กต์ที่น่าสนใจอย่างที่หลายองค์กรทำ
Board: Change
(0)
Share
Slimup
Keep by Slimup
1809
FOLLOWER

Be Wright With a Wrong Job มีความสุขกับงานที่ไม่ได้รัก

"การได้ทำงานที่ตนเองรักนับเป็นความใฝ่ฝันของนักศึกษาจบใหม่แทบทั้งนั้น แต่เอาเข้าจริงแล้วเมื่อถึงเวลาที่เริ่มงาน เราก็มักไม่ได้งานอย่างที่ฝันไว้ อะไรที่พอทำได้ก็ทำๆไปก่อน ถึงเวลาที่มีลู่ทางแล้วค่อยขยับขยาย งานสมัยนี้หายากจะตาย เมื่องานทำไม่อดตาย เรื่องอะไรจะรอให้ได้งานอย่างที่ตนเองต้องการเพียงอย่างเดียว
แต่หลังจากที่เราหลงเข้ามาในวังวนของมนุษย์เงินเดือนเข้าให้แล้ว เรื่องที่จะขยับขยายไปหางานที่ตนรักนั้นกลับกลายเป็นเรื่องยาก ทั้งจากเวลาการทำงานที่บีบรัดแทบกระดิกตัวทำอะไรไม่ได้ ไหนจะเรื่องของปากท้องที่ต้องกินต้องใช้กันอยู่เนืองๆ ที่สำคัญก็คือ เมื่อทำงานมาได้ระยะหนึ่งแล้ว หลายคนก็เห็นลู่ทางก้าวหน้าในองค์กรที่ตนร่วมงานอยู่ และเลือกที่จะไต่เต้าไปตามเส้นทางนั้น เก็บอาชีพในฝันเข้ากรุด้วยเหตุที่ไม่อยากไปเริ่มตันใหม่
การทำงานที่ตนเองไม่ได้รักทุกวันๆเป็นสาเหตุหลักของความเบื่อหน่าย เบื่องาน เบื่อองค์กร ทำให้ไม่มีกระจิตกระใจจะพัฒนาศักยภาพในการทำงานจองตนเองให้ดีขึ้นได้ ท้ายที่สุดเป้าหมายของการเป็นหัวหน้างานที่หวังไต่เต้าขึ้นไปก็กลายเป็นเพียงความฝันลมๆ แล้งๆ
การจัดการกับความเบื่อหน่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้มีความสุขในการทำงานได้มากขึ้น ช่วยผลักดันให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเราเลือกงานที่รักไม่ได้เราก็ควรจะรักงานที่ทำเสียเลยดีกว่าหาโปรเจ็กต์ใหม่ๆทำงานที่ทำซ้ำๆ ซากๆ อยู่ทุกวี่ทุกวัน แน่นอนว่าใครๆก็ต้องเกิดอาการเบื่อหน่ายเห็นธรรมดาลองคิดตามข่าวสารในองค์กรของคุณดูสิว่ามีโปรเจ็กต์อะไรใหม่ๆ ให้คุณได้เข้าร่วมบ้าง โปรเจ็กต์ที่น่าสนใจอย่างที่หลายองค์กรทำ
"
1 KEEP
Slimup
0 LOVES
COMMENT