วิธีลงจากคาน 5. ให้อธิษฐานบ่อยๆ
6. คุณจะเกิดความสุขมากขึ้น
7. กิจกรรมเสริมที่ควรทำ 
คุณจะสามารถเป็นมิตรและรักตัวเองได้มากขึ้น จากการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมเสียใหม่ดังกล่าวแล้ว คู่แท้ คู่ครอง ที่จำเป็นสำหรับคุณก็คือตัวคุณเองนั่นแหละ ซึ่งคุณได้พบแล้วสามารถพึ่งพาได้ ไว้ใจได้ เอื้ออาทรและมีมาตรฐานดีมากขึ้น ส่วนคู่ครองตามสมมุติหรือตามสังคมกำหนดนั้น คุณก็มีโอกาสได้พบ ก็รักษากันเอาไว้ให้ดีนะ ถึงแม้จะดีอย่างไรก็ไม่เหมือนหรือคงทนเท่าคู่แท้ของคุณดังกล่าวแล้วหรอก เอ้า...หนึ่ง...สอง...สาม...ลงจากคานได้แล้ว คู่ครองรออยู่ตรงหน้าคุณแล้ว
ใครอยากรู้วิธีลงจากคานล้อมวงเข้ามาสิครับ ผมจะบอกวิธีให้ คือ 
1.ต้องตั้งใจและตกลงใจที่จะลงจากคานจริงๆ
2. เตรียมตัวและเตรียมใจให้พร้อม
3. หมั่นทำความดีให้มากขึ้น ทั้งกับคนทั่วไปและกับตัวเอง
4. การอธิษฐานเพื่อขอคู่ครอง
(0)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2581
FOLLOWER

วิธีลงจากคาน

"5. ให้อธิษฐานบ่อยๆ
6. คุณจะเกิดความสุขมากขึ้น
7. กิจกรรมเสริมที่ควรทำ
คุณจะสามารถเป็นมิตรและรักตัวเองได้มากขึ้น จากการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมเสียใหม่ดังกล่าวแล้ว คู่แท้ คู่ครอง ที่จำเป็นสำหรับคุณก็คือตัวคุณเองนั่นแหละ ซึ่งคุณได้พบแล้วสามารถพึ่งพาได้ ไว้ใจได้ เอื้ออาทรและมีมาตรฐานดีมากขึ้น ส่วนคู่ครองตามสมมุติหรือตามสังคมกำหนดนั้น คุณก็มีโอกาสได้พบ ก็รักษากันเอาไว้ให้ดีนะ ถึงแม้จะดีอย่างไรก็ไม่เหมือนหรือคงทนเท่าคู่แท้ของคุณดังกล่าวแล้วหรอก เอ้า...หนึ่ง...สอง...สาม...ลงจากคานได้แล้ว คู่ครองรออยู่ตรงหน้าคุณแล้ว
"
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT