วิธีลงจากคาน ใครอยากรู้วิธีลงจากคานล้อมวงเข้ามาสิครับ ผมจะบอกวิธีให้ คือ 
1.ต้องตั้งใจและตกลงใจที่จะลงจากคานจริงๆ
2. เตรียมตัวและเตรียมใจให้พร้อม
3. หมั่นทำความดีให้มากขึ้น ทั้งกับคนทั่วไปและกับตัวเอง
4. การอธิษฐานเพื่อขอคู่ครอง
5. ให้อธิษฐานบ่อยๆ
6. คุณจะเกิดความสุขมากขึ้น
7. กิจกรรมเสริมที่ควรทำ 
คุณจะสามารถเป็นมิตรและรักตัวเองได้มากขึ้น จากการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมเสียใหม่ดังกล่าวแล้ว คู่แท้ คู่ครอง ที่จำเป็นสำหรับคุณก็คือตัวคุณเองนั่นแหละ ซึ่งคุณได้พบแล้วสามารถพึ่งพาได้ ไว้ใจได้ เอื้ออาทรและมีมาตรฐานดีมากขึ้น ส่วนคู่ครองตามสมมุติหรือตามสังคมกำหนดนั้น คุณก็มีโอกาสได้พบ ก็รักษากันเอาไว้ให้ดีนะ ถึงแม้จะดีอย่างไรก็ไม่เหมือนหรือคงทนเท่าคู่แท้ของคุณดังกล่าวแล้วหรอก เอ้า...หนึ่ง...สอง...สาม...ลงจากคานได้แล้ว คู่ครองรออยู่ตรงหน้าคุณแล้ว
(0)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2582
FOLLOWER

วิธีลงจากคาน

"ใครอยากรู้วิธีลงจากคานล้อมวงเข้ามาสิครับ ผมจะบอกวิธีให้ คือ
1.ต้องตั้งใจและตกลงใจที่จะลงจากคานจริงๆ
2. เตรียมตัวและเตรียมใจให้พร้อม
3. หมั่นทำความดีให้มากขึ้น ทั้งกับคนทั่วไปและกับตัวเอง
4. การอธิษฐานเพื่อขอคู่ครอง"
1 KEEP
Kullastree
0 LOVES
COMMENT