วิธีลงจากคาน ข้อ 5,6 6. คุณจะเกิดความสุขมากขึ้น  เพราะคุณมีความหวัง เปิดใจกว้างมากขึ้น มองโลกทางบวก (+) ได้ทำคามดีมากขึ้น เกิดความภูมิใจในความดีและผลตอบแทนจากการทำความดี คิดถึงตัวเองน้อยลง ได้มีโอกาสพบเพื่อนใหม่ที่เป็นคนดีๆ ที่อาจพัฒนาให้เป็นคู่ครองได้มากขึ้น
การขึ้นคาน หมายถึง การที่หญิงสาว (หรือชายหนุ่มก็ได้) ที่อยู่เป็นโสดมานานอยากมีคู่ครองแต่หาไม่ได้ หรือไม่มีสักที

การลงจากคาน คือ การที่เขาสามารถหาคู่ครองที่ถูกใจได้แล้ว

หลายคนอาจหาได้ง่ายๆ แต่มีอีกจำนวนมากที่เป็นคนดีๆ มีความพร้อม แต่หาไม่ได้
ใครอยากรู้วิธีลงจากคานล้อมวงเข้ามาสิครับ ผมจะบอกวิธีให้ คือ 2. เตรียมตัวและเตรียมใจให้พร้อม
ก) การเตรียมใจ ได้แก่ 
• ลดมาตรฐานคู่ครองที่อยากได้ลงบ้าง อย่าให้สูงนัก
• ทำใจให้เบิกบาน รู้จักการมองชีวิตตัวเองในทางบวก 
ข) การเตรียมตัว ได้แก่
• รู้จักทำตัวให้น่ามอง น่าสนใจ แต่งกายทันสมัย 
• รู้จักพฤติกรรมและวิธีพูดเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีๆ ไม่ใช่การพูดเพื่อทำลายมิตรภาพ
• ไม่พูดแบบทำลายมิตรภาพ เช่น ประชด แซว 
• รู้จักสร้างบรรยากาศที่ทำให้ความรักและมิตรภาพงดงามแบบไทยๆ คือ รู้จักเกรงใจ ให้เกียรติ และภูมิใจอีกฝ่ายหนึ่ง
4. การอธิษฐานเพื่อขอคู่ครอง
ให้ถ่อมตัวถ่อมใจต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือ ตั้งจิตมั่นอธิษฐานว่า คุณได้ทำความดีตลอดมา คุณมีความปรารถนาจะได้คู่ครองที่ดีๆ ขอให้บุคคลที่เป็นคนดีและคิดอยากมีคู่ครองแบบเดียวกับคุณ ได้มาพบปะกัน และสืบสานมิตรภาพและรักกันจนเป็นคู่ครองที่ดีด้วยเถิด
ถ้าจะต้องพบคนที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม ขอให้จากกันไปเร็วๆ ด้วย
ด้วยแนวคิดและการอธิษฐานแบบนี้ จะเข้ากฎของแรงดึงดูด คือเมื่อคุณคิดถึงสิ่งดีๆ คนดีๆ ก็จะมีแรงดึงดูดคนดีๆ ที่คิดดีๆ เหมือนคุณเข้ามาใกล้ชิดได้ 8. ส่วนคนที่ต้องการคู่ครองแบบเร็วๆ ทางลัด เช่น ไปหาทางอินเตอร์เน็ต เข้าผับ บาร์ หรือให้บริการหาคู่ บางคนบอกว่าได้ผล แต่ส่วนใหญ่ได้คนไม่ดีมา ก็ต้องเลิกกันไป
ผมเคยแนะนำคนที่อยากมีคู่ครองหลายๆ คน ทั้งหนุ่มสาวหรือเพศที่สาม ที่ได้ผลดีก็มาก แม้บางคนจะยังหาไม่ได้ แต่ส่วนมากจะมีความสุขมากขึ้น พอใจกับชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปแล้ว มีความหวัง แต่ไม่คาดหวังหรือกดดันตัวเองด้วยการที่ยังหาคู่ไม่ได้ มีโอกาสทำความดีและถ่อมตัวได้มากขึ้น
คุณจะสามารถเป็นมิตรและรักตัวเองได้มากขึ้น จากการพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรมเสียใหม่ดังกล่าวแล้ว คู่แท้ คู่ครอง ที่จำเป็นสำหรับคุณก็คือตัวคุณเองนั่นแหละ ซึ่งคุณได้พบแล้วสามารถพึ่งพาได้ ไว้ใจได้ เอื้ออาทรและมีมาตรฐานดีมากขึ้น
ส่วนคู่ครองตามสมมุติหรือตามสังคมกำหนดนั้น คุณก็มีโอกาสได้พบ ก็รักษากันเอาไว้ให้ดีนะ ถึงแม้จะดีอย่างไรก็ไม่เหมือนหรือคงทนเท่าคู่แท้ของคุณดังกล่าวแล้วหรอก
เอ้า...หนึ่ง...สอง...สาม...ลงจากคานได้แล้ว
คู่ครองรออยู่ตรงหน้าคุณแล้ว
(14)
Share
Kullastree
Keep by Kullastree
2583
FOLLOWER

วิธีลงจากคาน ข้อ 5,6

"6. คุณจะเกิดความสุขมากขึ้น เพราะคุณมีความหวัง เปิดใจกว้างมากขึ้น มองโลกทางบวก (+) ได้ทำคามดีมากขึ้น เกิดความภูมิใจในความดีและผลตอบแทนจากการทำความดี คิดถึงตัวเองน้อยลง ได้มีโอกาสพบเพื่อนใหม่ที่เป็นคนดีๆ ที่อาจพัฒนาให้เป็นคู่ครองได้มากขึ้น"
1 KEEP
Kullastree
14 LOVES
sirirat_wan14
Khingnap
Aommy999
ueakarn
ziva449
peungzeza
nan.salinee
playbeau
jantaraporn
Songklod.Ph
COMMENT