รู้จักจุดสุดยอดของผู้หญิง
มีชื่อเรียกเป็นทางการดังต่อไปนี้ Single Orgasm, Serial Multiple Orgasm และ Sequential Multiple Orgasm
 Single Orgasm คือการเสียวสุดยอดครั้งเดียวโดดๆ เมื่อผู้หญิงมีการเสียวสุดยอดแบบนี้ เธอจะพบกับความสุขที่เล่นปราดไปทั่วร่าง ความรู้สึกสุขสมแบบนี้อาจกินเวลาให้เธอรู้สึกได้นานหลายวินาทีไปจนถึงนาทีหนึ่ง
 ส่วน Serial Multiple Orgasm นั้น ความรู้สึกเสียวซ่านแบบนี้ที่ผู้หญิงได้รับอาจไม่พลุ่งพล่านในระดับสูงจนทำให้เธอลืมตัวก็จริง แต่มันเปิดขึ้นเป็นระยะๆ เกิดแล้วก็เกิดอีกในการร่วมรักครั้งเดียวกัน
(2)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

รู้จักจุดสุดยอดของผู้หญิง

1 KEEP
GM
2 LOVES
poommarin
olay.chaiboonkaew
COMMENT