ถนนที่ใหญ่ขึ้นมา (Collecter-Distributer Road) เป็นถนนที่รวมและกระจายการจราจร มีรถที่วิ่งบนถนนมากขึ้น ความสำคัญของคนเดินลดลงไป
Walkability นั้นหมายถึงความสามารถในการเดินซึ่งสามารถ ‘วัด’ ได้ โดยมีหลายองค์กรที่ทำหน้าที่ ‘ตรวจสอบการเดิน’ (Walking Audit –คล้ายๆ ตรวจสอบบัญชี!) อาทิเช่น 
WALK SCORE : เป็นวิธีวัดดัชนีความสามารถในการเดินของเมืองต่างๆ โดยใช้ปัจจัยหลายอย่างมาประกอบ สำหรับในอเมริกา ดัชนีนี้ในปี 2011 ‘เมืองใหญ่’ ที่มี Walkability สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นิวยอร์ก, ซานฟรานซิสโก, บอสตัน, ชิคาโก และฟิลาเดลเฟีย ตามลำดับ 
WALKONOMICS : เป็น app ที่ใช้ข้อมูลแบบโอเพ่นดาต้าและตลาวด์ซอร์สซิงในการจัดอันดับและรีวิวถนนแต่ละสายว่าสามารถเดินได้ดีเลวอย่างไร ตอนนี้มีการให้คะแนนถนนทุกสายในอังกฤษ (มากกว่า 600,000 สาย) และถนนในนิวยอร์ก แต่ยังไม่ครอบคลุมทั่วโลก
RATEMYSTREEY : เป็นเว็บไซต์ที่ใช้คลาวด์ซอร์สซิงและ กูเกิลแม็พ เพื่อให้ ‘ดาว’ ชุมชนต่างๆ ที่เหมาะสมแก่การเดิน (Local Road) เป็นถนนที่คนสามารถใช้ร่วมกับรถที่มีความเร็วต่ำโดยมีทางเท้าแยก หรือมีเพลงไหล่ทาง หรือใช้ร่วมกัน เช่น ในซอยต่างๆ เป็นถนนหลักที่ให้ความสำคัญกับรถมากกว่าคนเดิน เช่น ถนนรัขดาภิเษกก็ถือเป็น Arterial Road แต่ Arterial Road ของเมืองไทยบางครั้ง มักจะไม่ใช่ Arterial Road อย่างแท้จริงเพราะเรามีการใช้หลากหลายประเภท ให้ความสำคัญกับรถอย่างเดียว จำกัดการเชื่อมต่อกับถนนอื่น และไม่อนุญาตให้คนเดินเท้าใช้ จะเห็นได้ว่ายิ่งความเร็วแตกต่างมากเท่าไหร่คนและรถก็ควรจะแยกจากกัน
Board: Feature
(0)
Share
GM
Keep by GM
2469
FOLLOWER

ถนนที่ใหญ่ขึ้นมา (Collecter-Distributer Road)

"เป็นถนนที่รวมและกระจายการจราจร มีรถที่วิ่งบนถนนมากขึ้น ความสำคัญของคนเดินลดลงไป"
1 KEEP
GM
0 LOVES
COMMENT